Aktuality od 19. 4. do 26. 4. 2015

18 Dub

                        Třetí velikonoční neděle                                        Myšlenka z neděle: Při velikonočních zjeveních nepřichází Ježíš na žádost učedníků, ale vždy jen podle svého rozhodnutí. Posiluje to, co je slabé, naplňuje to, co je prázdné a beznadějné, vnáší světlo do temnot života. Úmysly mše svatých: … Číst více »

Mons František Hrůza jubilantem

14 Dub

 Děkujeme a oslavujeme: 16. dubna tomu bude 65 let, kdy z rukou biskupa přijal kněžskou službu Mons. František Hrůza. Za tento dar poděkuje otec František – spolu s o. biskupem 16. 4. v Brně, – s farností v neděli 19. 4. při mši svaté … Číst více »

Aktuality od 12.4. do 19.4.

14 Dub

Druhá velikonoční neděle                                      Myšlenka z neděle: Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Úmysly mše svatých: NE: NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ – 8:00 – Na poděkování … Číst více »

Spirituál kvintet

7 Dub

Koncert skupiny Spirituál kvintet se uskuteční 18. dubna v 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně. Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek v prodejně s obuví v Měříně. Rezervace po telefonu u Mgr. Hany Pacalové: +420 606 907 710, … Číst více »

Děkujeme

4 Dub

Děkujeme všem, kdo se mimořádným způsobem zapojili do přípravy a průběhu velikonočních svátků. Děkujeme, že jste v hojném počtu přijali svátost smíření, nechali uzdravit svou duši. Věnujte velkou pozornost získanému zdraví. Naše uzdravení stálo Ježíše život. Děkujeme, že jste se … Číst více »

Adorační den farnosti

4 Dub

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI – CELODENNÍ VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI Po dobu celého roku se každý den jedna farnost modlí před vystavenou Nejsvětější svátostí. Projevuje tak vděčnost Pánu Ježíši. Protože se jedná vždy o jednu farnost, probíhá tímto nepřetržitá úcta a modlitba. … Číst více »

Aktuality – Velikonoční týden

4 Dub

Myšlenka z neděle: Prázdný hrob je poukazem na to, aby Ježíš nebyl hledán mezi mrtvými. Zmrtvýchvstalý se pohybuje mezi živými. Zdraví velikonočním pozdravem: Pokoj vám! Úmysly mše svatých: 8:00 – Za farníky/ Za rodiče Fialovy a Hladíkovy a zemřelé příbuzné. 10:30 … Číst více »

Svátek Božího milosrdenství

28 Bře

Svátek Božího milosrdenství Pán Ježíš, který se zjevil sv. Faustyně Kowalské  (1935), si přál, aby Církev oslavovala   o   první  neděli  po  slavnosti  Zmrtvýchvstání  jeho milosrdenství.   Svátek Milosrdenství není jen dnem zvláštního kultu, ale především dnem mimořádných milostí pro všechny lidi, … Číst více »

Velikonoce ve farnosti

28 Bře

Velikonoce ve farnosti Začátky bohoslužeb: Květná neděle – 8:00 a 10:30 h. 14:00 Křížová cesta. Zelený čtvrtek – 18:00 h. Velký pátek – 18:00 h. Velikonoční vigilie – 20:00 h. Hod Boží velikonoční – 8:00 a 10:30 h. Pondělí velikonoční … Číst více »

Aktuality Svatý týden

28 Bře

 Květná neděle                Myšlenka z neděle: S palmami v rukou doprovázíme Krista a uznáváme ho králem světa. Je i mým králem? Chceme ho doprovázet v liturgii celého svatého týdne. Úmysly mše svatých: 8:00 – Za farníky/Na úmysl dárce 10:30 – Za Františka Padalíka, … Číst více »