náboženství ve škole

Přejeme všem dětem i vyučujícím požehnaný čas nového školního roku.

Rodičům děkujeme za spolupráci.

Rok 2019- 2020 Rozvrh hodin
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Po  roč. 1. roč 4.

A B

Út 2. B roč. 3. A, B roč. 7.
St 2. A 6. A, B roč.

5. A,B

Čt  roč.  1 B

 roč.

8. a 9

Výuka začíná od pondělí 23.9. Náboženství na základní škole v Měříně vyučuje: