Náboženství ve škole

Přejeme všem dětem i vyučujícím požehnaný čas nového školního roku.

Rodičům vyprošujeme moudrost, trpělivost, děkujeme za spolupráci.

Rozvrh hodin

Školní rok 2023 -2024

Pondělí 3.A – 6. hodina
Úterý 2.. AB – 5. hodina
4. AB – 6. hodina7. AB – 7. hodina
Středa 1A – 5. hodina
3.B – 6. hodina6. AB – 6. hodina
5. AB – 8. hodina
Čtvrtek
Pátek 8. a. 9. ročník – 0. hodina


Výuka začíná
od pondělí 18.9.2023

Náboženství na základní škole v Měříně vyučuje:
P. Josef Havelka, Vlasta Chlubnová, Anna Čermáková

V Pavlínově  učí Anna Čermáková

Z křestní liturgie:
Rodiče, chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal…
Děkujeme, že jste si vědomi toho, co jste slíbili a slib plníte. Bůh vám žehnej!