Náboženství ve škole

Přejeme všem dětem i vyučujícím požehnaný čas nového školního roku.

Rodičům vyprošujeme moudrost, trpělivost, děkujeme za spolupráci.

Rozvrh hodin

Školní rok 2021 -2022

Pondělí 2A – 5. hodina

4. ročník – 6. hodina

Úterý 1A – 5. hodina

3A – 6. hodina

6. ročník – 6. hodina

7. ročník – 7. hodina

Středa 1B – 5. hodina

3B – 6. hodina

5. ročník – 8. hodina

Čtvrtek 2B – 5. hodina
Pátek 8. a. ročník – 0. hodina

Výuka začíná od pondělí 13.9.

Náboženství na základní škole v Měříně vyučuje:
P. Josef Havelka, Vlasta Chlubnová, Anna Čermáková

V Pavlínově  učí Anna Čermáková

Z křestní liturgie:
Rodiče, chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal…
Děkujeme, že jste si vědomi toho, co jste slíbili a slib plníte. Bůh vám žehnej!