Impulsy k nedělní bohoslužbě

Chléb života

Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně (8.8.2021)

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

V evangeliu dnešní liturgie Ježíš pokračuje v kázání lidem, kteří viděli zázrak rozmnožení chlebů. A vyzývá tyto lidi ke kvalitativnímu skoku: poté, co připomněl manu, kterou Bůh nasytil otce na dlouhé cestě pouští, vztahuje nyní symbol chleba na sebe. Jasně říká: „Já jsem chléb života“ (J 6,48).

Co však znamená chléb života? K životu člověk potřebuje chléb. Kdo má hlad, nežá