Archiv roku 2022

Neděle 25. prosince, Slavnost Narození Ježíše Krista
               11:00 – za farnost

Pondělí 26.12. – svátek sv. Štěpána
              11:00
Za zemřelou osobu a úmysl dárce

Čtvrtek – 29. 12. 
                  13:30 – Pohřeb paní Anděly Chmelové z Uhřínova

Pátek – Svátek sv. rodiny Ježíše Marie a Josefa
                16:30 – 
Za Boží požehnání pro naše rodiny

Sobota – 31. 12.
                 8:00 – 
Na poděkování Pánu Bohu

Neděle 1. 1. 2023
                11:00 –
 Za Boží požehnání do nového roku

Poděkování všem, kdo jste připravili předvánoční charitativní jarmark, kdo jste připravovali setkání farnosti, kdo jste nachystali občerstvení, kdo jste přispěli výrobky, kdo jste výrobky zakoupili, všem, kdo jste přišli…

Vánoční koncert v našem kostele bude dnes v 17 hodin.

Vánoční koncert v Měříně bude ve čtvrtek 29. prosince v 17:30.

Sbírky o vánočních svátcích jsou určeny na farnost, zvláště na nové sedáky do lavic.

Poděkování všem, kdo jste zhotovili vánoční výzdobu v kostele, všem, kdo jste přispěli ke kráse liturgie svou službou, všem, jejichž služba je skrytá, ale nezbytná, všem. Kéž vám Bůh, štědrý dárce, bohatý na lásku a milosrdenství, odplatí. 

Přehled o životě naší farnosti bude na svátek sv. Štěpána po mši svaté.

*****

Neděle – Čtvrtá adventní
                 11:00 – Za Anežku a Josefa Uchytilovy a přízeň
                  17:30 – 18:30 – Svátost smíření před vánočními svátky 

Čtvrtek – 18:00 – Za obrácení hříšníků, duše v očistci a na úmysl dárce 

Sobota – Štědrý den
                16:00 – 
Za Františka Zemana, Marii Zemanovu, Josefa Řeháčka, živou a                           zemřelou rodinu a duše v očistci 

Neděle 25. prosince, Slavnost Narození Ježíše Krista
               11:00 – za farnost

Pondělí 26.12. – svátek sv. Štěpána
              11:00 
volný úmysl

Předvánoční jarmark v Uhřínově proběhne dnes v kulturním domě od čtrnácté hodiny.  Jarmark také poslouží k setkání lidí z farnosti, posezení, atd…
Vánoční bohoslužba zde bude na štědrý den v 16 hodin. V ostatní dny, v obvyklém čase. 
Vánoční koncert v Uhřínově bude 25.12. v 17:00.
Vánoční koncert v Měříně, s názvem „Nastal přeradostný čas“, se uskuteční 29. prosince od 17:30. Vystoupí Štěpánští koledníci z Dolních Bojanovic. Vstupenky na koncert mohou být vhodným vánočním dárkem a jsou v předprodeji v lékárně a na faře v Měříně a u kněze farnosti.  
Během vánočních svátků bude sbírka na potřeby farnosti.

*****

Neděle – Třetí adventní
                  11:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, živou a zemřelou rodinu Necidovu a 
                   duše v očistci

Pondělí – 16:00 – Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Marii Jarošovou a Ludvíka Večeřu

Sobota 7:00 – Roráty – Za rodiče Hanzlíkovy, Večeřovy, syna a celou přízeň

Neděle – Čtvrtá adventní
                 11:00 – Za Anežku a Josefa Uchytilovy a přízeň

                  17:30 – 18:30 – Svátost smíření před vánočními svátky 

Předvánoční jarmark v Uhřínově bude příští neděli odpoledne. Proběhne v kulturním domě od čtrnácté hodiny.  Jarmark také poslouží k setkání lidí z farnosti, posezení, atd…
Před vánočními svátky navštívím nemocné, nahlaste ty, ke kterým nechodím pravidelně.
Vánoční bohoslužba zde bude na štědrý den v 16 hodin. V ostatní dny, v obvyklém čase. 
Vánoční koncert v Měříně, s názvem „Nastal přeradostný čas“, se uskuteční 29. prosince od 17:30. Vystoupí Štěpánští koledníci z Dolních Bojanovic. Vstupné pro dospělé je 200 Kč, pro děti od 6. roků do 15 roků, polovinu. Vstupenky na koncert mohou být vhodným vánočním dárkem a jsou v předprodeji v lékárně a na faře v Měříně a u kněze farnosti.

*******

Neděle – Druhá adventní 
                11:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

Čtvrtek – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
                16:30 – 
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání a ochranu

Sobota – Roráty
                 6:00 – 
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání a ochranu

Neděle – Třetí adventní
                  11:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, živou a zemřelou rodinu Necidovu a 
                   duše v očistci

Předvánoční jarmark v Měříně bude příští neděli dopoledne, v Uhřínově o týden později, na čtvrtou adventní neděli odpoledne. Jarmark není jen o obchodování, ale především o možnosti darovat své srdce. Prosím, zvažte vaši nabídku. Pokud již máte něco nachystané, je možné to přinést do kostela nebo k Pavelcům. Těm, kteří již přinesli, děkujeme.

Vánoční koncert v našem kostele, s názvem „Nastal přeradostný čas“, se uskuteční 29. prosince od 17:30. Vystoupí Štěpánští koledníci z Dolních Bojanovic. Zazní koledy známé i méně známé, za doprovodu varhan, kytar, cimbálu a dalších nástrojů. Vstupné pro dospělé je 200 Kč, pro děti od 6. roků do 15 roků, polovinu. Vstupenky na koncert mohou být vhodným vánočním dárkem a jsou v předprodeji v lékárně a na faře. 

Ukázky písní: – https://www.youtube.com/watch?v=0Y_6GVUAyw4
                           https://www.youtube.com/watch?v=AzZh38S7_T8
                           https://www.youtube.com/watch?v=rCu85asgLHc

Zpovídání před vánočními svátky bude v Uhřínově čtvrtou adventní neděli od 17:30 do 18:30.

*****

Neděle – První adventní 
                11:00 – 
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru 
                             Marii a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Mše svatá zaměřená pro děti
                             Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu                                 a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Sobota . 7:00 – Roráty – volný úmysl

Neděle – Druhá adventní 
                11:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

Do sbírky na podporu katolických sdělovacích medií jste darovali 7 440 Kč

Předvánoční jarmark, který připravujeme na čtvrtou adventní neděli odpoledne, není jen o obchodování, ale především o možnosti darovat své srdce. Prosím, zvažte vaši nabídku. Pokud již máte něco nachystané, je možné to přinést do kostela nebo k Pavelcům. Těm, kteří již přinesli, děkujeme.

Nastal přeradostný čas, je název vánočního koncertu v kostele. (29. 12.) Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na faře a v lékárně v Měříně.

********

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále
                 11:00 – 
Za Josefa Pokorného, dvoje rodiče a duše v očistci 

Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Malcovu, Havlátovu, Rohovskou a Zemanovu, za děti
                               mládež, za neúplné a rozvrácené rodiny

Neděle – První adventní neděle
                11:00 – 
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru 
                             Marii a duše v očistci

Dnešní Slavností Ježíše Krista Krále končí církevní rok, příště slavíme první adventní neděli. Na začátku mše svaté žehnání adventních věnců.

Dnes je sbírka na podporu katolických sdělovacích medií.

Předvánoční Jarmark: Měřín – třetí adventní neděli po dopoledních bohoslužbách, Uhřínov čtvrtou adventní neděli odpoledne v KD. Prosím, zvažte vaši nabídku. Pokud již máte něco nachystané, je možné to přinést do sakristie.

Duchovní obnova na počátku adventní doby v Měříně: PÁTEK – po mši svaté setkání mladých na faře. V SOBOTU mše sv. v 8 hodin s promluvou, další zamyšlení, modlitba bude do 13. hodiny. Večer v 17:30 setkání „u chléva“, pak následné zamyšlení nad texty Božího slova první adventní neděle.

*****

Neděle – 33. v mezidobí
                 11:00 – Za rodinu Vošmerovu, Crkalovu a Necidovu

Pondělí – 17:00 Pohořílky.

Čtvrtek – 18:00 – mše svatá zaměřené dětem
                   Za Bohumíra Mejzlíka, manželku, bratra a duše v očistci

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále
                 11:00 – 
Za Josefa Pokorného, dvoje rodiče a duše v očistci 

Příští neděli bude sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků. Víme, že tato media slouží k informacích o aktuálních tématech, ke zprávám ze světa víry, poučení, povzbuzení i bohoslužbám.

Duchovní obnova na počátku adventní doby bude v sobotu před první adventní nedělí v Měříně. V pátek je čas určený k setkání mladých. V sobotu dopoledne všem ostatním.    

Týden modliteb za mládež od 13.11. do 20.11. 2022. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. Věřím, že bude platit: mladí i starší z farnosti se spojili v modlitbě za mladé. Zveme!

Společná modlitba za mládež  je dnes v Měřínském kostele v 18 hodin.

*****

Neděle – 32. v mezidobí
                 11:00 – 
Za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a rodiče Hnízdilovy

Neděle – 33. v mezidobí

                11:00 – Za rodinu Vošmerovu, Crkalovu a Necidovu

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 1. do 8. listopadu, za obvyklých podmínek

Duchovní obnova na počátku adventní doby bude v sobotu před první adventní nedělí v Měříně. Součástí bude i setkání u „chléva“ před kostelem se zahájením posvátné doby.   

Týden modliteb za mládež od 13.11. do 20.11.2022. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. Věřím, že bude platit: mladí i starší z farnosti se spojili v modlitbě za mladé. Zveme!

*****

Neděle – 31. v mezidobí
                11:00 – 
Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na které
                 nikdo nepamatuje 
                16:30 – 17:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření

Úterý 1. 11. – Slavnost Všech svatých
                16:15 
– příležitost k přijetí svátosti smíření
                16:45 – Za rodiče Pospíšilovy, Jana Pospíšila, rodiče Večeřovy a syna, Josefa
                  Kotouna a celou přízeň

Čtvrtek – 16:15 – Výstav NSO, příležitost k přijetí svátosti smíření 
                 17:00 – Za zemřelé, po mši svaté průvod na hřbitov a modlitba za zemřelé

Neděle – 32. v mezidobí
                 11:00 – 
Za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Kalendáře na příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč za kus.

Do sbírky na podporu misijní činnosti jste minulou neděli darovali celkem

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 1. do 8. listopadu. Obvyklé podmínky jsou: Svátost smíření (v průběhu), svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, modlitba za zemřelé. 1. a 2. listopadu je možné získat i v kostele, v ostatní dny při návštěvě hřbitova.

V letošním roce se ke společné modlitbě za zemřelé sejdeme na hřbitově ve čtvrtek. Prosím rodiče, aby dětem připravili lampy – svíce. Také prosím všechny, vezměte si do průvodu lampy – svíce.

Adventní duchovní obnova proběhne v Měříně v sobotu před první adventní nedělí.

Jarmark – farní den – 3. adventní neděli odpoledne v KD

*****

Neděle – 30. v mezidobí – Misijní neděle
                 11.00 – 
Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Úterý – 14:30 – Pohřeb pana Jana Pospíšila

Čtvrtek – 18:00 – Za Jana Uchytila, živou a zemřelou rodinu Uchytilovu a Necidovu

Neděle – 31. v mezidobí
                11:00 – 
Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na které
                 nikdo nepamatuje

***

Konec letního času proběhne příští víkend.

Kalendáře na příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč za kus.

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu misijní činnosti církve.

Hubertskou slavnost budeme slavit v Měříně 30. října, při mši svaté v 9:15.

Mše svaté ve čtvrtek jsou zaměřeny pro děti.

Předvánoční jarmark se uskuteční třetí adventní neděle.

Adventní duchovní obnova proběhne v Měříně v sobotu před první adventní nedělí.

***

Neděle – 29. v Mezidobí
                 11:00 –
Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru Marii, obrácení příbuzných a 
                   návrat k Bohu

Neděle – 30. v mezidobí – Misijní neděle
                 11.00 – 
Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci 

Kalendáře na příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč za kus.

Dnes Modlitba chvály – Měřín, 18:00

V měsíci říjnu slavíme: Celý říjen je měsícem růžencovým, ale také misijním. Misijní neděli budeme slavit 23. října.

Hubertskou slavnost budeme slavit v Měříně 30. října, při mši svaté v 9:15.

Předvánoční jarmark bude tradičně třetí adventní neděli. Přemýšlejte, co byste mohli nabídnout. Nabídněte. Změna v uspořádání.

*****

Neděle – 28. v mezidobí
                 11:00 – 
Za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00
                  Za členy živého růžence v Uhřínově, na poděkování za přijatá dobrodiní s   
                  prosbou o ochranu Panny Marie

Neděle – 29. v mezidobí
                11:00 –
 Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru Marii, obrácení příbuzných a
                  návrat k Bohu

Kalendáře na příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč za kus.

V měsíci říjnu slavíme: Celý říjen je měsícem růžencovým, ale také misijním. Misijní neděli budeme slavit 23. října.

Hubertskou slavnost budeme slavit v Měříně 30. října, při mši svaté v 9:15.

Pouť Nového Jeruzaléma bude 13. října v Křoví u Velké Bíteše. 

Mše svaté ve čtvrtek jsou zaměřeny pro děti.

*****

Neděle – 27. v mezidobí
                11:00 – 
Za Jiřinu Pessnegerovu, lásku v rodinách, za duše v očistci a 
                  poděkování za dar života.

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Krškovy, syna, snachu, rodiče Kubišovy a dceru a Jana
                  Prchala

Neděle – 28. v mezidobí
                 11:00 – 
Za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Začal měsíc říjen, zasvěcený Panně Marii Růžencové. Svátek Panny Marie Růžencové připadá na 7. říjen, výročí rozhodujícího vítězství spojeného křesťanského vojska roku 1571 v námořní Bitvě u Lepanta, které v ní nedaleko západního břehu Řecka porazilo otomanské loďstvo. V minulosti tato památka občas nesla též titul Panna Maria Vítězná. Vítězství je připisováno modlitbě svatého růžence, ke které vybízel papež, a kterou se před bitvou vroucně modlil křesťanský lid.

Svátek Panny Marie růžencové nás vede k tomu, abychom také i my, v našich rodinách, naší farnosti, spojili síly k modlitbě. Chceme modlitbou sv. růžence, nebo jeho části chránit naše rodiny, farnost, zem před útoky zlého.  

****

Neděle – 26. v mezidobí             
                 7:30 – 
Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodinu Švihálkovu

Středa – 28. září – svátek svatého Václava             
                7:30 – 
Za rodiče Nožičkovy Emila Homolu, Miladu Toufarovu a přízeň 

Neděle – 27. v mezidobí
                11:00 – 
Za Jiřinu Pessnegerovu, lásku v rodinách, za duše v očistci a 
                  poděkování za dar života. 

Ve středu slavíme slavnost sv. Václava. Je jeden z těch, kdo položili základ křesťanského života v naší zemi. Je to panovník, který vládne naší zemi. Dnes bychom řekli panovník věřící v Boha. Řídí se zásadami z „jiného světa“ a vnáší je do společnosti. Je panovníkem, kterému nezáleželo na sobě, ale na blahu národa. Světci jsou současně svědky. Svým životem svědčí o běžném životě, prožívaném v duchu evangelia. Mnozí z našeho národa se svatými stali, ale ani neznáme jejich jména. Jména některých známe. Jsou to: svatí Cyril a Metoděj, Gorazd, Kliment, Ludmila, Václav, Vít, Vojtěch, Radim, Prokop, Zdislava, Anežka, Hedvika, Norbert, Jan Nepomucký, Jan Sarkandr, Kliment, Jan Nepomuk Neuman, blahoslavený Hroznata. Pak jsou zde světci novodobí, u kterých probíhá proces kanonizace. „Všichni svatí naší země, přimlouvejte se za nás!“

*****

Neděle – 25. v mezidobí           
                 7:30 – 
Za rodiče Pospíšilovy a Doležalovy, živou a zemřelou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za zemřelé rodiče Vaculovy, dceru, syna, snachu, sestru a duše v
                              očistci

Neděle – 26. v mezidobí             
                 7:30 – 
Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodinu Švihálkovu

Poděkování za přípravu poutní slavnosti, za dary k poděkování za zemskou úrodu, za úklid kostela před poutí.

Poděkování za příspěvek do sbírky při poutní slavnosti. Celkem jste darovali 9 250 Kč

Věřím, že jste se zapojili i k modlitbám za mír, děkuji.

Mše svaté zaměřené pro děti budou každý čtvrtek. Děkuji maminkám, babičkám a všem, kdo se zapojujete do jejich přípravy.  

*****

Neděle – 24. v mezidobí – Poutní slavnost Povýšení svatého Kříže
                 11:00
 – Za farnost

Pondělí – 18:00 – Pohořílky

Středa – Den modliteb za mír a pokoj na Ukrajině. Protože forma modlitby má být 
                 adorace, budou hlavní dveře odemčeny od 8:00 do 17:00 h.  

Čtvrtek – 18:00 – Za farnost

Neděle – 25. v mezidobí           
                 7:30 – 
Za rodiče Pospíšilovy a Doležalovy, živou a zemřelou přízeň

Poděkování za přípravu dnešní slavnosti. Poděkování všem, kdo jste si přinesli něco z plodů země i vaší lidské práce.

Mše svaté zaměřené pro děti budou od příštího čtvrtka.

Při poutní mši svaté jsme děkovali za úrodu.

V týdnu před poutí došlo k výměně starého koberce za nový.

Dnešní sbírka přispěje k zaplacení tohoto koberce.

V tomto roce nám zbývá vyměnit ještě sedáky v lavicích.

Nájemníci na faře pokračují v rekonstrukci fary.   

*****

Neděle – 23. v mezidobí
                  11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu

Čtvrtek – Svátek Narození Panny Marie           
                  18:00 – 
Na poděkování Pánu Bohu

Neděle – 24. v mezidobí – Poutní slavnost Povýšení svatého Kříže
                 11:00
 – Za farnost

Při mši svaté poděkujeme za úrodu. Přineste si něco z toho, co vyrostlo na vašich polích, či zahrádkách.

Při poutní mši svaté budeme děkovat za úrodu. Přineste si něco z vašich polí, zahrádek. Také je možné napéct koláčky, které by se po mši svaté rozdávaly. 

Poděkování všem, kdo jste se účastnili velkého úklidu před poutí. 

Čtvrteční mše svaté pro děti začnou od poloviny září. 

*****

Neděle – 22. v mezidobí – 28.srpna 2022    
                11:00 
– Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a děti

Čtvrtek – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření
                  18:00 – Za rodiče Večeřovy, syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

První pátek v měsíci
První sobota v měsíci

Neděle – 23. v mezidobí
                  11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu

Teologický kurz začne na podzim v Brně. Vhodný je k osobnímu vzdělávání ve víře, také jako možná příprava na službu v církvi. Zejména je součástí kurzu katecheta – výuka náboženství i jako příprava ke službě akolyty. Přihlášku je třeba podat do poloviny září.

Žehnání dětem, rodičům, učitelům katechetkám, na počátku nového školního roku, bude příští neděli po mši svaté.

***

Neděle – 21. v mezidobí – 21. srpna
                11:00 – 
Za rodiče Havlíčkovy, rodiče Švihálkovy a syna, Jana Prokopa, Ilonku
                             Řezníčkovu a duše v očistci

Neděle – 22. v mezidobí   
                11:00 
– Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a děti

XXII. Pěší pouť na Velehrad bude od 22. do 27. srpna. Možné setkání s poutníky: Netín 22.8. v 15:15 h. Velké Meziříčí 23.8. v 6:30 h.

Diecézní pouť rodin bude 27. 8. v Tišnově – Předklášteří. 

Pouť ke Staré Matce boží do Žarošic bude v sobotu 10. září.

Pouť v Uhřínově 11. září. Při mši svaté poděkujeme za úrodu.   

***

Neděle – 20. v mezidobí – 14. srpna
                 9:15 – Za rodiče Večeřovy, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou přízeň

Pondělí – 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
                17:45 – 
Za manžele Doležalovy a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče

Neděle – 21. v mezidobí
                11:00 – 
Za rodiče Havlíčkovy, rodiče Švihálkovy a syna, Jana Prokopa, Ilonku
                             Řezníčkovu a duše v očistci

XXII. Pěší pouť na Velehrad bude od 22. do 27. srpna.

Diecézní pouť rodin bude 27. 8. v Tišnově – Předklášteří.  

Pouť ke Staré Matce boží do Žarošic bude v sobotu 10. září.

Pouť v Uhřínově 11. září.  

Teologický kurz začne na podzim v Brně. Vhodný je k osobnímu vzdělávání ve víře, také jako možná příprava na službu v církvi. Zejména je součástí kurzu katecheta – výuka náboženství i jako příprava ke službě akolyty. Prosím, zvažujte, přihlaste se.

****

Neděle – 19. v mezidobí – 7. srpna
                  7:30 –
 Za farníky z Horních Radslavic 

Neděle – 20. v mezidobí

                 9:15 – Za rodiče Večeřovy, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou přízeň

Pouť v Netíně. 

Pouť Nového Jeruzaléma se uskuteční v úterý 16. srpna ve Velké Bíteši. XXII.
Pěší pouť na Velehrad bude 
od 22. do 27. srpna.
18. Diecézní pouť rodin bude 27. srpna v Předklášteří u Tišnova.
Pouť ke Staré Matce Boží do Žarošic bude v sobotu 10. září.

Teologický kurz začne na podzim v Brně. Vhodný je k osobnímu vzdělávání ve víře, také jako možná příprava na službu v církvi. Zejména je součástí kurzu katecheta – výuka náboženství i jako příprava ke službě akolyty. Prosím, zvažujte, přihlaste se.

Celostátní setkání mládeže se bude konat v Hradci Králové od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Motto setkání: Motto setkáníVSTAŇ, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl. (Sk 26,16) pamatujme v modlitbě.

***

18. neděle v mezidobí – 31. července 2022

Neděle – 18. v mezidobí – 31.7.2022
                  11:00 – Za zemřelou Marii Navrátilovu

Čtvrtek – 18:00 – výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k osobní modlitbě i přijetí
                   svátosti smíření

                   19:00 – Za živé a zemřelé z rodiny

Neděle – 19. v mezidobí
                  7:30 –
 Za farníky z Horních Radslavic 

Poutě: Tradiční pouť do Netína se uskuteční v neděli 14. srpna. Pouť Nového Jeruzaléma se uskuteční v úterý 16. srpna ve Velké Bíteši. XXII. Pěší pouť na Velehrad bude od 22. do 27. srpna. Pouť ke Staré Matce boží do Žarošic bude v sobotu 10. září. 
Pouť farnosti Uhřínov bude 11. září. 

***

17. neděle v mezidobí – 24. července 2022

7:30 – Za Josefa Homolu, dvoje rodiče a přízeň

Pátek – 15:30 – Pohřeb paní Věry Kolouchové z Frankova Zhořce 

Sobota – 9:30 – Pohřeb pana Emila Doležala z Pohořílek

Neděle – 18. v mezidobí – 31.7.2022

                  11:00 – Za zemřelou Marii Navrátilovu

***

Poděkování všem, kdo jste připravili setkání v Šeborově u příležitosti výročí posvěcení kaple, také vám, kdo jste se účastnili.

Slavíme dnes mezinárodní den prarodičů a starých lidí. U této příležitosti je možné získat plnomocné odpustky – odpuštění všech trestů za hříchy.

V tomto týdnu proběhne příměstský ministrantský tábor v Měříně. Prosím, doprovázejte nás modlitbou a děkujeme za pomoc.  

16. neděle v mezidobí – 17. července 2022

Neděle – 16. neděle v mezidobí

                 7:30 – Za farnost

                 11:00 – poutní mše svatá v Otíně 

Čtvrtek – 18:00 mše svatá v Šeborově –za farnost

Neděle – 17. v mezidobí

                 7:30 – Za Josefa Homolu, dvoje rodiče a přízeň

Příští neděli je poutní slavnost u příležitosti svátku s. Anny v Jersíně. Tento den je také mezinárodním dnem seniorů.

*****

15. neděle v mezidobí – 10. července 2022

Neděle – 11:00 – Za Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci

Pondělí – Pohořílky – 19:00 

Čtvrtek – blahoslaveného Hroznaty

                  18:00 – Za živé a zemřelé z rodin a na úmysly dárce

Pátek – sv. Bohaventury
                 Měřín v 7:00 – počátek pěší poutě do kostelního vydří

Neděle – 16. neděle v mezidobí

                 7:30 – Za farnost

                 11:00 – poutní mše svatá v Otíně 

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na bohoslovce. Celkem jste darovali
6 200 Kč.

Pouť do Kostelního Vydří se koná příští týden. Pěší poutníci odchází v pátek po ranní mši svaté z Měřína. Pokud je to možné přidejte se třeba jen na část trasy. Ostatní konají pouť obvyklým způsobem. Putujeme s modlitbou na rtech i v srdci. Neseme radosti i starosti života, také i druhé, kteří putovat nemohou. Pouť nám připomíná i naši celoživotní putování do nebeského domova.

Po odchodu arcibiskupa Jana Graubnera, Olomouckého diecézního biskupa do Prahy, byl dočasným vedením arcidiecéze pověřen dosavadní pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík.

Mše svatá v Šeborově u kaple bude 21. července.

14. neděle v mezidobí – 3. července 2022

7:30 – Uhřínov – Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, celou přízeň, živé
                a zemřelé dobrodince, obrácení hříšníků a duše v očistci 

               11:00 – Poutní mše svatá v Pohořílkách

Úterý 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů

                 7:30 – Za rodinu Večeřovu, Kučerovu, Pólovu a duše v očistci

Neděle – 15 v mezidobí

                 11:00 – Za Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci

Poděkování všem, kdo jste připravili bohoslužbu na závěr školního roku s následným programem pro děti i dospělé u KD. Také všem, kdo jste zajišťovali mše svaté pro děti.

Mons. Jan Graubner se stal 37. pražským arcibiskupem, metropolitou a primasem českým.

Uvedení do služby nového diecézního biskupa proběhlo na slavnost apoštolů Petra a Pavla v brněnské katedrále. Na oba pastýře pamatujme v modlitbě.

Mše svatá v Šeborově u kaple se plánuje na 21. července.  

Dnes je sbírka na bohoslovce.

  *****

13. neděle v mezidobí – 26. června 2022

Neděle – 26.6. – Poutní slavnost v Měříně. Mše svaté v 7:45, 9:15, 14:00 svátostné
                požehnání. 

Středa 29. 6. – Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, hlavních ochránců  diecéze.

Měřín – 18:00 h- Kněžská jubilea: v Měříně mši svatou poděkují za dar povolání ke kněžské službě P. Ladislav Bublán – kněžské svěcení přijal před pěti lety, P. Pavel Sobotka – kněžské svěcení přijal před dvaceti lety, P. Josef Havelka – kněžské svěcení přijal před třiceti šesti lety.

Čtvrtek – 15:00 – Za Josefa a Aloisii Krejčovy, děti a duše v očistci, na které nikdo
                  nepamatuje.
                  Mše svatá na závěr školního roku

Sobota – 10:00 – Setkání rodáků v Horních Heřmanicích

Neděle 3. 7. – 13. neděle v mezidobí.               
               7:30 – Uhřínov – 
Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, celou přízeň, živé
                a zemřelé dobrodince, obrácení hříšníků a duše v očistci 

               11:00 – Poutní mše svatá v Pohořílkách

***

S platností od 31.5.2022 biskup Vojtěch Cikrle zrušil dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícím v brněnské diecézi dne 9.10.2020.

Uvedení do služby nového diecézního biskupa bude 29. 6. v brněnské katedrále Pamatujme v modlitbě.

Pozvání děti na mši svatou ve čtvrtek a následně ke KD.

Sbírka na bohoslovce bude příští neděli – 3. 7.

***

12. neděle v mezidobí – 19. června 2022

Neděle – 12. v mezidobí                             

                  7:30
 – Za Stanislava a Hedviku Strnadovy, živou a zemřelou rodinu                                                Kučerovu a Malcovu

Pondělí – Pohořílky – 19:00

Čtvrtek – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
                18:00 – 
Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče

Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota – 19:00 – Mše svatá s nedělní platností – volný úmysl

Neděle – 26.6. – Poutní slavnost v Měříně. Mše svaté v 7:45, 9:15, 14:00 svátostné
                požehnání. 

Poděkování všem, kdo jste připravili slavnost Božího Těla i všem, kdo jste se účastnili

Poděkování za dar 2 000 Kč

Kněžské a jáhenské svěcení: V sobotu v brněnské katedrále přijal kněžské svěcení jáhen Josef Janoušek z Moravských Budějovic – primici bude slavit 19. 6. v 14:30 v Moravských Budějovicích. Druhým novoknězem je Jan Kříž z Blížkovic, primici bude slavit 25. 6. v 14:30 v Blížkovicích. Dalším novoknězem je Štěpán Jiří Novák, primiční mše svatou bude slavit 3. 7. v 15:00 v Nové Říši. Jáhenské svěcení přijal bohoslovec Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc. Bohu díky! Všem vyprošujme Boží požehnání.  

Uzavřít manželství v našem kostele so rozhodli: Václav Necid a Hana Vrábelova, oba z Uhřínova, kdo by věděl o nějaké překážce, nechť to oznámí knězi. 

Mše svatá na ukončení školního roku bude 30. 6. v 15 hodin. Po skončení je program u KD                  

***

Slavnost Nejsvětější Trojice – 12. června

Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice
               7:30 – 
Za Antonii Matouškovu, Františka Zicha, živou a zemřelou rodinu 
                           Sedmidubských, Miroslava Sedmidubského a duše v očistci

Pondělí – 15:00 – kremační rozloučení s paní Marií Požárovou

Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

                   17:00 – Za farnost, Po mši svaté následuje eucharistický průvod z kostela
                     do Šeborova ke kapli. 

Neděle – 12. v mezidobí                                  

                    7:30 – Za Stanislava a Hedviku Strnadovy, živou a zemřelou rodinu
                    Kučerovu a Malcovu

***

Pobožnost za úrodu je dnes v 15 h. na Dědkovské hoře.

Dnes, na závěr kongresu o Božím milosrdenství bude ve Slavkovicích mše svatá v 15 hodin, se zasvěcením národa Božímu milosrdenství.

Kněžské a jáhenské svěcení bude v brněnské katedrále 18. června v 9 hodin.

Mše svatá na závěr školního roku bude 30. 6. v 16 hodin. Po skončení společný vstup do prázdnin.

 ***

Slavnost Seslání Ducha svatého – 5. června

Neděle – 5.6. 
                 7:30 – 
Slavnost Seslání Ducha svatého – Za rodiče Annu a Jana Šuhajovy,
                              rodinu Trnkovu a Molákovu

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
              
18:00 – Za Bohumila Šanderu, za Annu Klímovu, manžele Malečkovy,                                           Vochyánovy a duše v očistci

Neděle – 12. června – Slavnost Nejsvětější Trojice
               7:30 – 
Za Antonii Matouškovu, Františka Zicha, živou a zemřelou rodinu 
                           Sedmidubských, Miroslava Sedmidubského a duše v očistci

Pobožnost za úrodu bude 12. 6. v 15 h. na Dědkovské hoře.

Kongres o Božím milosrdenství se uskuteční
 10. – 12. června ve Slavkovicích. Bližší informace, viz plakát.

Kněžské a jáhenské svěcení bude v brněnské katedrále 18. června v 9 hodin.

Slavnost Těla a Krve Páně bude ve farnosti ve čtvrtek 16. června.  


Sedmá neděle velikonoční – 29. května

Neděle – 29.5. 
                 7:30 – První svaté přijímání dětí
                          
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru
                           Marii a duše v očistci.

                   18:30 – Májová pobožnost

Čtvrtek – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost k přijetí svátosti
                               smíření

                   18:00 – Za Bohumila Šanderu, za Annu Klímovu, manžele Malečkovy,
                              Vochyánovy a duše v očistci

Neděle – 5.6. 
                 7:30 – 
Slavnost Seslání Ducha svatého – Za rodiče Annu a Jana Šuhajovy, rodinu Trnkovu a Molákovu
                                                           ******

Novéna, 9 dní modliteb před slavností Seslání Ducha svatého probíhá od pátku 27. 5. do slavnosti. Modlitba byla to první, čeho se apoštolové a věřící, po nanebevstoupení Ježíše, chopili. Prosím, přidejme se. 

Pobožnost za úrodu bude 12. 6. v 15 h. na Dědkovské hoře.

  1. Kongres o Božím milosrdenství se uskuteční 10. – 12. června ve Slavkovicích. Bližší informace, viz plakát.

Kněžské a jáhenské svěcení bude v brněnské katedrále 18. června v 9 hodin.

Slavnost Těla a Krve Páně bude ve farnosti ve čtvrtek 16. června.  

Prosba – nebo povolání ke službě. Víme, že se o náš kostel donedávna starali a bohoslužbu zajišťovali dva kostelníci. Vzhledem k vážné nemoci pana Pospíšila, který již službu vykonávat nemůže, kladu biblickou otázku: „Kdo na jeho místo?“ Doufám, že zazní i biblická odpověď: „Pošli mě, já půjdu!“ Prosím, abyste při zvažování nehledali důvody, proč to nemohu být zrovna já, ale měl by to být někdo jiný. Zvažujme, že i stávající kostelník má také doma práci, ale čas si nachází. I to, že nemůže pokaždé přijít z pracovních důvodů, i to, že občas odjíždí z farnosti. Ani já nemohu přijet tak, abych bohoslužbu připravil. Děkuji při této příležitosti stávajícímu kostelníkovi i panu Krškovi, který podle svých možností vypomůže. Obdivoval jsem vždy v Uhřínově systém dvou kostelníků, kteří se střídají po měsíci. Myslím, že by to mělo pokračovat. Službu kostelníka může vykonávat i žena. Prosím, modleme se, zvažujme, zda bych to nemohl být právě já, kdo se bude starat o věci Páně.      

Neděle – 22. května – šestá velikonoční neděle            

                11:00 – Za rodiče Pospíšilovy, rodiče Večeřovy a syna Josefa Kotouna a celou                               přízeň
                18:30 – Májová pobožnost

Poděkování všem, kdo jste věnovali svůj čas, síly, techniku při odklízení dřeva z farního lesa a údržby farní budovy i zahrady. Bude ještě třeba les vyčistit a zasadit nové stromy. Děkuji těm, kdo si to vzali za své. Kněz ve své vytíženosti nemůže tyto věci organizovat. Tedy Děkuji.  

Děkuji za vaše návrhy na osoby, které by mohly tvořit pastorační radu. Mám asi 25 jmen. Brzy to dotáhneme do konce. Vedle ekonomické rady je rada pastorační součástí života farnosti. Farnost má být živé společenství Božího lidu. Život v ní výsledkem vzájemné pomoci, hledání i modlitby.

První svaté přijímání bude ve farnosti 29. května, při mši svaté v 7:30 h.

Prosba – nebo povolání ke službě. Víme, že se o náš kostel donedávna starali a bohoslužbu zajišťovali dva kostelníci. Vzhledem k vážné nemoci pana Pospíšila, který již službu vykonávat nemůže, kladu biblickou otázku: „Kdo na jeho místo?“ Doufám, že zazní i biblická odpověď: „Pošli mě, já půjdu!“ Prosím, abyste při zvažování nehledali důvody, proč to nemohu být zrovna já, ale měl by to být někdo jiný. Zvažujme, že i stávající kostelník má také doma práci, ale čas si nachází. I to, že nemůže pokaždé přijít z pracovních důvodů, i to, že občas odjíždí z farnosti. Ani já nemohu přijet tak, abych bohoslužbu připravil. Děkuji při této příležitosti stávajícímu kostelníkovi i panu Krškovi, který podle svých možností vypomůže. Obdivoval jsem vždy v Uhřínově systém dvou kostelníků, kteří se střídají po měsíci. Myslím, že by to mělo pokračovat. Službu kostelníka může vykonávat i žena. Prosím, modleme se, zvažujme, zda bych to nemohl být právě já, kdo se bude starat o věci Páně.      

CÍRKEV V ČESKÉ REPUBLICE

Novým pražským arcibiskupem byl papežem Františkem jmenován Mons. Jan Graubner, dosavadní olomoucký arcibiskup, metropolita moravský a předseda České biskupské konference. Mons. Jan Graubner je 37. pražský arcibiskup a 25. primas český.  

Novým apoštolským nunciem v české republice byl jmenován papežem Františkem arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Narodil se v Nigerii, v roce 1990 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce a působil na apoštolské nunciatuře na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku, České republice a Austrálii. Dne 2. srpna 2008 byl jmenován apoštolským nunciem ve Středoafrické republice a Čadu, 6. října 2013 apoštolským nunciem v Dominikánské republice a apoštolský a apoštolským delegátem v Portoriku. Dne 13. května 2017 byl arcibiskup Okolo jmenován apoštolským nunciem v Irsku, kde působil až do této chvíle. Hovoří anglicky, italsky, francouzsky, německy a španělsky.

Oběma vyprošujme milost Ducha svatého a Boží požehnání.

Čtvrtá velikonoční neděle – 8. května

Neděle – 8. května 
                  11:00 – poutní mše svatá ve Frankově Zhořci
                  14:30 – ve farním kostele, spojená s udílením svátosti křtu.                                                               Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu a požehnání

Pondělí – 18:00 – Modlitby matek
                  19:15 –  májová pobožnost

Čtvrtek – 17:30 – májová pobožnost
                  18:00 – Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy, sourozence Dvořákovy a                                  sestry Křečkovy

Neděle – 15. května
                    7:30 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestru a duše v očistci
                  14:00 – Májová pobožnost

Příští neděli je sbírka určena na pronásledované křesťany.
První svaté přijímání ve farnosti bude 29. května, při mši svaté v 7:30 h. Pouť Nového Jeruzaléma bude ve čtvrtek 12. května v Bohdalově.
Dnes slavíme Neděli Dobrého pastýře a Den matek.
Modleme se za nová duchovní povolání.

Třetí velikonoční neděle – 1. května

Neděle – 11:00 – Za rodiče Žandovy, rodinu Mašterovu

Čtvrtek – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí sv. smíření.
                 17:30 – Májová pobožnost

                18:00 – Za farnost

Neděle – 8. května 

                  11:00 – poutní mše svatá ve Frankově Zhořci

                   14:30 – ve farním kostele, spojená s udílením svátosti křtu.

                                Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu a požehnání

Vstupujeme do májového měsíce zasvěceném úctě Panny Marie. Májové pobožnosti: v neděli v 18:30 h., v pondělí 18:00 modlitby matek, v 19:15 májová pobožnost, čtvrtek 17:00 výstav Nejsvětější svátosti, osobní modlitba, příležitost k přijetí svátosti smíření 17:30 májová pobožnost, 18:00 mše sv. zaměřená pro děti. 

Prožíváme také týden modliteb za nová povolání. Příští neděle je nedělí dobrého pastýře. 

Slovo biskupů k týdnu modliteb je na titulní straně. 

*****

Neděle Božího milosrdenství – 24.4.2022

11:00 – Na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu s prosbou o Boží
             milosrdenství a ochranu

Pondělí – 19:00 – Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Dvořákovy, rodiče Krejčovy, Ivana, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Neděle – 11:00 – Za rodiče Žandovy, rodinu Mašterovu

Poděkování všem, kdo jste přispěli do velikonoční sbírky určené pro farnost. Celkem jste darovali 21 500 Kč.

Svědectví sestry Faustyny: „Dnes mi Pán řekl: Dceru, přistupuješ-li ke svaté zpovědi, k tomuto zdroji mého milosrdenství, vždy na tvou duši stékají moje krev a voda, které vytryskly z mého srdce a zušlechťují tvou duši. Vždy, když přicházíš ke svaté zpovědi, celá se ponoř do mého milosrdenství s velikou důvěrou, abych na tvou duši mohl vylít hojnost své milosti. Když se přicházíš vyzpovídat, buď si vědoma, že to já sám na tebe čekám ve zpovědnici. Zahaluji svou přítomnost osobou kněze, ale sám působím v duši. Zde se setkává ubohost duše s Bohem milosrdenstvím. Řekni duším, že z tohoto zdroje milosrdenství duše čerpají milost pouze nádobou důvěry. Bude-li jejich důvěra veliká, má štědrost je bez hranic. Prameny mé milosti zaplavují pokorné duše. Pyšní jsou stále v chudobě a bídě, neboť moje milost se od nich odklání k duším pokorným. /Deníček 1602/ 

Jednou jsem velice toužila přistoupit ke svatému přijímání, ale měla jsem jistou pochybnost a nepřistoupila jsem. Strašně jsem pro to trpěla. Zdálo se mi, že mi srdce pukne bolestí. Když jsem se dala do práce, plná hořkosti v srdci, stanul náhle u mě Ježíš a řekl mi: „Má dcero, svaté přijímání vynechávej jedině tehdy, když dobře víš, žes těžce pochybila, kromě toho ať ti žádné pochybnosti nezabraňují, aby ses se mnou spojovala v mém tajemství lásky. Tvé malé chybičky se ztratí v mé lásce jako stéblo slámy hozené do sálajícího ohně. Věz, že mi působíš velký smutek, když mě ve svatém přijímání opouštíš.“

                                                                      ————-

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Neděle Zmrtvýchvstání Páně               

                             11:00 – Za farnost

Pondělí – 9:00 – Za obrácení a spásu

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a rodiče Hnízdilovy

Neděle Božího milosrdenství – 24.4.2022

11:00 – Na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu s prosbou o Boží
             milosrdenství a ochranu

V úterý je v Měříně pouť Nového Jeruzaléma. Začátek v17:30 – modlitba růžence, v 18:00 mše svatá. 

*****

Květná neděle – 10. dubna 2022

Neděle Květná – 10. dubna 2022

                   11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci

                   16:30 – Modlitba Křížové cesty

                                Příležitost k přijetí svátosti smíření do 18:00

Zelený čtvrtek – 16:30 – Za kněze a nová povolání

Velký pátek – 15:00 – Velkopáteční obřady

Velikonoční vigilie – 19:00 – volný úmysl

Neděle Zmrtvýchvstání Páně               

                             11:00 – Za farnost

Poděkování všem, kdo jste se podíleli na předvelikonočním úklidu kostela.

Sbírka o velikonočních svátcích je určena pro farnost. 

Pouť do Slavkovic v den svátku Božího milosrdenství bude 24. 4. Pěší pouť odchází ráno z Měřína v 6:30. Hlavní mše svatá bude v 15 hodin. K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke sv. přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku. Na svátek Božího milosrdenství se připravujeme modlitbou novény, která začne na Velký pátek.

V sobotu bude příležitost modlitby u Božího hrobu od 9:00 do 15:00 h. Prosím napište se na arch.  

*****

Neděle 3. dubna 2022 – pátá neděle postní

Neděle – 11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, živé i zemřelé příbuzné

                 14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek – 18:00 – Mše svatá zaměřená pro děti

                                Za rodiče Krejčovy, Ivana, rodiče Dvořákovy a duše v očistci

Neděle Květná – 10. dubna 2022

                   11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci

                   16:30 – Modlitba Křížové cesty

                                Příležitost k přijetí svátosti smíření do 18:00

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem bude 9. dubna 2022 v Brně. Prosím mladé, aby účast zvážili a přihlásili se.

Katecheze o svátostech, které vytvořili kněží děkanství, najdeme na YouTube kanálu farnosti Velké Meziříčí.

Pouť do Slavkovic v den svátku Božího milosrdenství bude 24. 4. Pěší pouť odchází ráno kolem 7. (bude upřesněno) Hlavní mše svatá bude v 15 hodin. K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke sv. přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku. Na svátek Božího milosrdenství se připravujeme modlitbou novény, která začne na Velký pátek. 

*****

Neděle 27.3.2022 – čtvrtá neděle postní

Neděle – 11:00 Za rodiče Stejskalovy, celou živou a zemřelou rodinu

                  14:00 Křížová cesta

Čtvrtek – 17:30 – křížová cesta – děti 

                  18:00 – Za rodiče Doležalovy, živou i zemřelou přízeň a duše v očistci

Neděle – 11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, živé i zemřelé příbuzné

                 14:00 – Modlitba Křížové cesty

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem bude 9. dubna 2022 v Brně. Prosím mladé, aby účast zvážili a přihlásili se.

Katecheze o svátostech, které vytvořili kněží děkanství, najdeme na YouTube kanálu farnosti Velké Meziříčí.

S blížícím se závěrem postní doby navštěvuji nemocné. Prosím, přihlaste se vy, ke kterým nechodím pravidelně. Navštěvovat nemocné budu v příštím týdnu. 

Svátost smíření před velikonočními svátky bude na Květnou neděli od 16:30 h. 

******

Neděle 20.3.2022 – třetí postní

11:00 – Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, rodinu Zemanovu, Josefa Mezlíka, živou a zemřelou přízeň

14:00 Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek 

17:40 Křížová cesta s dětmi

18:00 Mše svatá za rodiče Havlíčkovy rodiče Švihálkovy, syna Jana Prokopa, Ilonku Řezníčkovu a duše v očistci

Pátek – Slavnost Zvěstování Páně

Neděle – 11:00 
Za rodiče Stejskalovy, celou živou a zemřelou rodinu

                  14:00 Křížová cesta

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem bude 9. dubna 2022 v Brně. Prosím mladé, aby účast zvážili a přihlásili se. Přihlásit se je potřebné kvůli zajištění společné dopravy. 

24 hodin pro Pána – 25.3. – 26.3. – 24 hodin s Pánem

je pastorační iniciativa katolické církve, kterou vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci z podnětu papeže Františka. Je to čas n22aplněný ztišením, modlitbou, zpěvem. Čas naplněný radosti z odpuštění, z návratu do Otcovy náruče. Začátek je v pátek mši sv, v 8:30 h, ukončení v sobotu mši svatou ráno. Noční průběh je možný při zajištění lidí. Příležitost k přijetí svátosti smíření je při společném programu a ve večerních hodinách.

Modlitby matek – modlitební triduum probíhá od pátku do neděle, dle rozpisu na plakátu. Modlitební setkání je součástí iniciativy 24 hodin pro Pána.

Prožíváme postní dobu, dobu pokání, obnovy. Jedna z možných možností je procházet si desatero, spatřovat v něm Boží lásku i Boží doprovázení. Na týden před námi připadá 5. a 6. přikázání.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři, jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe. K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě. Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.

V modlitbě s vámi všemi spojený Váš biskup Vojtěch

Neděle 13.3. – 2. postní

11:00 – Za Josefa Štočka a rodiče, za rodinu Molákovu a Čápovu

Pondělí – Pohořílky

17:00 – Za rodiče Cahovy, rodiče Hvězdovy, syna a duše v očistci

Čtvrtek

17:30 – Modlitba křížové cesty, 18:00 mše svatá – za Za Andělu Toufarovu, dva bratry a rodiče

Sobota 19.3. – Slavnost sv. Josefa

7:00 – Na dobrý úmysl

Neděle 20.3.

11:00 – Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, rodinu Zemanovu, Josefa Mejzlíka, živou
            a zemřelou přízeň
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena na organizaci velkých setkání mládeže u nás i světového setkání příští rok.

Pouť Nového Jeruzaléma, za obnovu víry v našich rodinách, nová povolání, pokoj ve světě, bude v úterý v 17 hodin v Křižanově. Zveme!  

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem bude 9. dubna 2022 v Brně. Prosím mladé, aby účast zvážili a přihlásili se. Přihlásit se je potřebné kvůli zajištění společné dopravy.  

Válečný konflikt na Ukrajině pokračuje.

Nedávno jsem četl plakát v souvislosti s konfliktem na Ukrajině: „Začali jsme pomáhat, začali jsme žít.“ Vytrvejme. Ovšem každý, jak se sám rozhodne a způsobem, pro který se rozhodne. Velmi blízké a účinné jsou modlitba a půst.

Rok svatého kříže

Na první neděli postní byl na Ukrajině zahájen Rok svatého Kříže. Ukrajinští biskupové ho vyhlásili už loni v listopadu, kdy válku nikdo nečekal.  

„Nikdo z nás si tehdy nedokázal představit, jak vyjímečný to bude rok. Rok, ve kterém všichni lidé, křesťané, věřící i nevěřící, my všichni, reálně stojíme pod Kristovým křížem. Někdo se ho dotkne tím, že položí život při obraně své vlasti. Jiní, jako Maria, oplakávají svého syna, dceru, své děti, které zemřely… Další s velkou bolestí provázejí, to co se děje. Rok Kříže začal ve chvíli, kdy byla Ukrajina napadena ruskými raketami. Všichni jsme se ocitli pod křížem.“
                                           
Otec Krawiec, představený dominikánů na Ukrajině.

*******

Neděle 6.3. – 1. postní

11:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu, Uchytilovu a duše v očistci 

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných a JosefaNecida

Neděle 13.3. – 2. postní

11:00 – Za Josefa Štočka a rodiče, za rodinu Molákovu a Čápovu

***

Kněží děkanství letos připravili pro postní dobu online katecheze o svátostech. Katecheze budou postupně zveřejňovány na YouTube kanálu farnosti Velké Meziříčí od Popeleční středy dál. Více informací na plakátu.

Do sbírka minulou neděli, která byla určena na pomoc Ukrajině, jste darovali celkem 22 730 Kč. Finanční pomoc je možné darovat i v následující dny.

V pondělí jsou v 18 hodin modlitby matek a v 19:15 h. modlitba sv. růžence za mír na Ukrajině. Vchod do kostela je přes sakristii.

***

Neděle 27.2. – 8. v mezidobí

 11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu
                 Uchytilovu

Popeleční středa – den přísného půstu

16:30 – Za rodiče Krškovy, syna a snachu, rodiče Kubišovy a dceru, a Jana Prchala 

Neděle 6.3. – 1. postní

11:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu, Uchytilovu a duše v očistci 

Poděkování všem, kdo jste se zúčastnili řešení následků vichřice na kostele i v lese.

Poděkování všem, kdo jste se účastnili setkání v rámci synodality.

Poděkování rodičům, kteří přišli společně s dětmi na bohoslužbu ve čtvrtek.

Kněží děkanství letos připravili pro postní dobu online katecheze o svátostech. Katecheze budou postupně zveřejňovány na YouTube kanálu farnosti Velké Meziříčí od Popeleční středy dál. Více informací na plakátu.

Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc Ukrajině. Finanční pomoc je možné darovat i v následující dny.

V pondělí jsou v 18 hodin modlitby matek a v 19 hodin modlitba sv. růžence ze mír na Ukrajině. Vchod do kostela je přes sakristii.

Jako křesťané disponujeme mocnými prostředky – modlitbou a postem. V Měříně dnes od 15:00 do 17:30. bude otevřen kostel ke společné i osobní modlitbě.  

Zájemci o přípravu k přijetí svátosti biřmování se mohou přihlásit do 2. postní neděle. Přihlášky v sakristii a na faře.

Papež František k situaci na Ukrajině
„Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní Ukrajině“, vyznal papež v závěru generální audience. „Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém světě zakoušejí úzkost a obavy, neboť všeobecný mír opětovně ohrožují dílčí zájmy.
Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce zpytovali svědomí před Bohem, který je Bohem pokoje, a nikoli války, Otcem všech, a nikoli jen některých, Bohem, který z nás chce mít bratry, nikoli nepřátele. Prosím všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli činu, který by vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy a diskreditoval mezinárodní právo.
A nyní bych se rád obrátil s výzvou k vám všem, věřícím i nevěřícím. Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi – modlitbou a postem. Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“.

Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Prorok Joel vybízí: „Navraťte se ke svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem!“ (Jl 2,13). Postní doba je určena k naší obnově. Účinnými prostředky jsou: Půst, modlitba, štědrost.

*****

Neděle 20.2. – 7. v mezidobí

Neděle 7. neděle v mezidobí

                11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé a zemřelé příbuzné a duše v
                očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici Zdenku a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Mše je zaměřená na děti.

Neděle – 8. v mezidobí – 27.2.

                 11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu
                 Uchytilovu

Synodalita – setkání ve středu v 19 hodin v sakristii

Při vichřice, která byla v týdnu se podepsala i na farním lese. Prosím, abychom se dnes sešli v lese a společně pouvažovali o dalším postupu.

*****

Neděle 13.2. – 6. neděle v mezidobí   

              11:00 – Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné a
                umírající a za ty, kdo je ošetřují 

Neděle 20.2. – 7. neděle v mezidobí

                11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé a zemřelé příbuzné a duše v
                očistci

V případě úmrtí a domluvy pohřbu, obraťte se na pohřební službu ve Velkém Meziříčí.

 V případě akutní duchovní služby u nemocného, volejte farnost Velké Meziříčí. Tel: 732 638 057

 V průběhu postní doby začne v Měříně příprava k přijetí svátosti biřmování. Zájemci, přihlaste se do třetí postní neděle.

*****

5. neděle v mezidobí – 6.2.

11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu
                                a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Pondělí 7.2. – 17:00 Pohořílky

čtvrtek – 16:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření
                17:00 – 
Za nemocné, při mši svaté udělování svátosti nemocných

Neděle 13.2. – 6. neděle v mezidobí     
              11:00 – Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné a
                umírající a za ty, kdo je ošetřují 

Den nemocných oslavíme ve čtvrtek 10. 2. při mši svaté. Zde bude i příležitost k přijetí svátost nemocných. Každá svátost je účinná, když ji přijímáme ve stavu milosti. 

Poutě ve farnosti Uhřínov: Frankův Zhorec – 8. května, Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 16. června, Pohořílky – 3. července, Otín – 17. července, Šeborov – 21. července, Netín – 14. srpna, Uhřínov – 11. září – pouť spojená s poděkováním za úrodu.

4. neděle v mezidobí – 30.1.

Neděle – 30.1.
                11:00  
– Za Marii Mejzlíkovu a Ludvíka Večeřu

Středa 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu

                   16:30 -Za Bohumila Berana, rodiče a duše v očistci

Neděle 6. 2. – 5. neděle v mezidobí 

                    11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu
                                a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Svátek Uvedení Páně do chrámu slavíme ve středu. K liturgii si přinesme svíce na posvěcení.

Den nemocných oslavíme ve čtvrtek 10. 2. při mši svaté. Zde bude i příležitost k přijetí svátost nemocných. Každá svátost je účinná, když ji přijímáme ve stavu milosti.

Celostátní setkání mládeže bude v Hradci Králové od 9.8. do 14.8. 2022.

Příprava k přijetí svátosti biřmování může začít v postní době. Prosím zájemce, přihlaste se.   

Duchovní obnova pro chlapy s názvem EXODUS 90

VÍCE NA STRÁNKÁCH:  www.exodus90.cz Prosím o zvážení možností.

3. neděle v mezidobí – 23.1.

Neděle – 23.1. 
                 11:00 – 
Za rodiče Pospíšilovy, celou rodinu, živou i zemřelou a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
                  duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle – 30.1.
                11:00  
– Za Marii Mejzlíkovu a Ludvíka Večeřu

******

Jsme pozváni, abychom slavili neděli Božího slova. V liturgii známe dva stoly: Stůl Božího slova a stůl eucharistie. Pán promlouvá ke svému lidu slova života, Pán svůj lid sytí pokrmem věčného života. Jeden autor napsal: bible není nuda. Je to nejčtenější kniha světa, nejstarší tištěná kniha světa, nejvíce rukopisy doložený text, nejprodávanější kniha světa, nejpřekládanější kniha světa, nejrozšířenější knihy světa… Ale také v mnoha knihovnách našich domácností, nejvíce zaprášená….

Společné slavení je dnes v Měříně na faře od 16. hodiny. Budou tři skupiny: děti, starší děti a mládež, dospělí.

Synodální setkání. Pro připomenutí – synoda (Syn hodos) znamená kráčet společně. Zveme ke společnému setkání, hledání a zamyšlení nad životem církve v současném světě. Také hledání možných cest do budoucnosti. Setkání se uskuteční ve středu v 19 hodin na faře.

2. neděle v mezidobí – 16.1.2022

11:00 – Za Miladu a Františka Haláskovu, celou živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Chytkovy, syna, vnuka, Josefa a Františku Bednářovu a 
                  duše v očistci 

Neděle – 23.1. 
11:00 – 
Za rodiče Pospíšilovy, celou rodinu, živou i zemřelou a duše v očistci

***

Jsme pozváni, abychom slavili neděli Božího slova. Slavíme ji příští týden, tedy třetí neděli v liturgickém období. V liturgii známe dva stoly: Stůl Božího slova a stůl eucharistie. Pán promlouvá ke svému lidu slova života, Pán svůj lid sytí pokrmem věčného života. Jeden autor napsal: bible není nuda. Je to nejčtenější kniha světa, nejstarší tištěná kniha světa, nejvíce rukopisy doložený text, nejprodávanější kniha světa, nejpřekládanější kniha světa, nejrozšířenější knihy světa… Ale také v mnoha knihovnách našich domácností, nejvíce zaprášená….

Jeden člověk dostal srdeční příhodu, kterou jen díky rychlé pomoci lidí okolo přežil. Když se jeho zdravotní stav stabilizoval, položil se otázku: znám vůbec Pána Ježíše, se kterým bych se setkal? Od této události začal denně číst evangelium. Pán mu dopřál ještě pět dalších roků života, aby ho poznal lépe. V rámci slavení dne Božího slova bude příští neděli setkání nad Božím slovem na faře. Budou tři skupiny: děti, starší děti a mládež, dospělí. Přijměte pozvání.

Týden modliteb za jednotu křesťanů slavíme od 18. 1. do 25. 1. Slavíme modlitbou, ale také jednotu vytváříme.

Synodální setkání. Pro připomenutí – synoda (Syn hodos) znamená kráčet společně. Zveme ke společnému setkání, hledání a zamyšlení nad životem církve v současném světě. Také hledání možných cest do budoucnosti. Setkání se uskuteční ve středu v 19 hodin v Měříně, a pak dle domluvy. Přijměte pozvání ke společnému kráčení.

Přijměte požehnání na cestu za Pánem Ježíšem, pokojné a radostné časy.

*****

Svátek Křtu Páně – 9.1.

11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru, a dvoje rodiče
Žehnání koledníkům bude v neděli na závěr mše svaté.

Pondělí – Pohořílky – 17:00 
                  Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, manžele Kunáškovy a Karla Kunáška

Čtvrtek – 18:00 – Mše sv. zaměřená pro děti
                  Za rodinu Večeřovu, Kučerovu, Pólovu a duše v očistci

Neděle – 16.1. – 11:00
                  Za Miladu a Františka Haláskovu, celou živou a zemřelou rodinu

Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Betlém může být v boční kapli do Hromnic.

Poděkování za dary na opravu střechy kostela v Rudíkově. Darovali jste celkem 14 187 Kč.

Co je před námi: od 18. do 25. ledna slavíme týden modliteb za jednotu křesťanů.

Sestavujeme pastorační radu farnosti. Kdo máte nějaké návrhy jmen. Napište je a vhoďte do schránky u zadního vchodu.  

Pouť Nový Jeruzalém je v úterý od 17. hodiny ve Velké Meziříčí.

*****

Druhá vánoční neděle – 2. ledna
                           11:00 – 
Za uzdravení nemocné osoby

Čtvrtek – Slavnost Zjevení Páně – 6. ledna   
                            16:30 – 
Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou i zemřelou rodinu
                              Uchytilovu a duše v očistci

Pátek – 7. ledna – 14:30 – Rozloučení s panem Vojtěchem Pacalem

Sobota – 8. ledna – 10:00 – Rozloučení s paní Bohumilou Pokornou

Neděle – 9. ledna – Svátek křtu Páně
                                11:00 – 
Za Josefa Toufara, bratra, sestru, a dvoje rodiče. 
                                  Na závěr mše svaté bude žehnání koledníkům. 

Poděkování za dary do vánoční sbírky. Darovali jste celkem 19 660 Kč. Také sbírka na Nový rok je určena pro farnost. Sbírka při mši svaté v neděli 2. 1. je určena na opravu střechy na kostele v Rudíkově. Při mši svaté v 11 hodin bude zpívat chrámový sbor z Rudíkova.

Poděkování za celoroční službu: kostelníkům, ministrantům, varhaníkovi a varhanicím, schole, také za úklid kostela.

Poděkování všem, kdo jste se účastnili brigád na faře, také panu správci, pod jehož vedením se brigády uskutečnili.
Poděkování maminkám za společenství Modlitby matek. Také maminkám a všem, kdo připravují čtvrteční mše sv. pro děti.

*****

Neděle – 26.12.2021 – Svátek svaté rodiny
               11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

Pátek – 31.12. – Silvestra, papeže – 16,00 Na poděkování Pánu Bohu

Sobota – 1.1.2022 – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie

                 11:00 Za farnost a Boží požehnání do nového roku

Neděle – 2.1. – Druhá vánoční neděle 

                  11:00 – Za uzdravení nemocné osoby

                   Při mši svaté bude zpívat chrámový sbor z Rudíkova. Sbírka bude určena na
                   opravu střechy kostela v Rudíkově.

Poděkování všem, kdo jste připravovali vánoční liturgii, všem, kdo jste se postarali o úklid kostele. Bůh vám žehnej!   

***

Neděle – 19.12.2021 – Čtvrtá adventní neděle

                  11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Marii Jarošovu a Ludvíka Večeřu 

Pátek – Štědrý den
             16:00 – 
Za Františka Zemana, Marii Zemanovu, Josefa Řeháčka, živou a
                           zemřelou rodinu a duše v očistci

Sobota – Hod Boží vánoční                             
                11:00 – Za farnost

Neděle – 26.12.2021 – Svátek svaté rodiny
               11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

                           Žehnání manželům

 ******

Svátost smíření před vánočními svátky bude dnes od 16:45 do 18:00 h.

Poděkování všem, kdo jste zhotovili různé věci do předvánočního Jarmarku. Také všem, kdo jste zajistili jeho uspořádání. I vám všem, kdo jste si výrobky zakoupili. Celkem jsme získali 29 120 Kč, z toho v Uhřínově 7 990 Kč.