příprava na biřmování

Příprava k přijetí svátosti biřmování – rok 2022/2023 

Setkání :

září – pátek 2.9. – mše svatá a setkání na faře

pátek 8.9. – mše svatá s o. generálním vikářem a setkání na faře. zváni jsou i
kmotři

pátek 15.9. – mše svatá pro mládež a setkání na faře

pátek 29.9. – před mši svatou, 17:30 v kostele, počátek novény – modliteb před přijetím sv. biřmování, setkání na faře

říjen – sobota 7.10. – 18:00 – kající bohoslužba s přijetím sv. smíření. Určeno pro                                                biřmovance, kmotry i ostatní farníky

říjen 8.10. v 9:15 – svátost biřmování

———————————————————————————————————-

Přijď, Duchu Svatý! Přijď i do mého srdce! Naplň mě po okraj svou radostí, pokojem a božskou silou. Přijď a přebývej ve mně. Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky, všechen neklid, všechen smutek a strach. Duchu Svatý, staň se mým nejlepším přítelem a rádcem. Veď mě, ať nikdy nesejdu z Božích cest. Ty sám mi vnukni myšlenky pokoje. Utěš mě ve smutku. Posiluj mě v pokušení. Zahřívej mě, když moje láska vychládá. Ať zářím a stávám se pro druhé znamením Boží lásky. Přijď, Duchu Svatý!