příprava na biřmování

Příprava k přijetí svátosti biřmování – rok 2022. 

Zájemci, přihlaste se u kněze.

Příští setkání :

pátek 17. června v 19 hodin

…………….

Mladí přátelé, biřmovanci.

Zamyšlení arcibiskupa Graubnera k biřmování

http://www.farnostlosiny.cz/wp-content/uploads/2012/05/Novena_k_Roku_birmovani-1.pdf

Připravujme se poctivě a odpovědně. Ježíš na vás spoléhá.

———————————————————————————————————-

Přijď, Duchu Svatý! Přijď i do mého srdce! Naplň mě po okraj svou radostí, pokojem a božskou silou. Přijď a přebývej ve mně. Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky, všechen neklid, všechen smutek a strach. Duchu Svatý, staň se mým nejlepším přítelem a rádcem. Veď mě, ať nikdy nesejdu z Božích cest. Ty sám mi vnukni myšlenky pokoje. Utěš mě ve smutku. Posiluj mě v pokušení. Zahřívej mě, když moje láska vychládá. Ať zářím a stávám se pro druhé znamením Boží lásky. Přijď, Duchu Svatý!