příprava na biřmování

Příprava k přijetí svátosti biřmování – rok 2022/2023 

Příští setkání :

setkání probíhají v pátek po mši svaté. Je vhodné se účastnit i mše svaté.

září: pátek 23. 9.
říjen: 7. 14. 28. 10
listopad:11 a 18. 11.
prosinec: 9. a 16. 12.

———————————————————————————————————-

Přijď, Duchu Svatý! Přijď i do mého srdce! Naplň mě po okraj svou radostí, pokojem a božskou silou. Přijď a přebývej ve mně. Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky, všechen neklid, všechen smutek a strach. Duchu Svatý, staň se mým nejlepším přítelem a rádcem. Veď mě, ať nikdy nesejdu z Božích cest. Ty sám mi vnukni myšlenky pokoje. Utěš mě ve smutku. Posiluj mě v pokušení. Zahřívej mě, když moje láska vychládá. Ať zářím a stávám se pro druhé znamením Boží lásky. Přijď, Duchu Svatý!