příprava na biřmování

Příprava na přijetí svátosti biřmování v době karantény, bude pokračovat přes elektronické spojení.

Ke světovému dni mládeže, který jsme měli společně slavit setkáním s otcem biskupem Vojtěchem v Brně, začněme slavit tím, že si přečteme a zamyslíme nad listem papeže Františka mladým:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316sekce-pro-mladez-vybizi-ke-spolecne-modlitbe

Různá sdělení

Víkendovka v Osové Bítýšce je 18. – 20. října 2019

Příprava na přijetí svátosti biřmování začala 16. dubna 2019.

Přípravu začalo 18 mladých lidí a 5 dospělých.

Přípravy probíhají každou sobotu v 18 hodin na faře.

Příští setkání:

sobota 9.2. v 17:00 hodin na faře

sobota  22.2. v 8 – 10 hodin na faře

Příprava je vhodou příležitostí k obnově celé farnosti. Promluvy při mši svaté v neděli budou zaměřeny k přípravě.

———————————————————————————————————-

Přijď, Duchu Svatý! Přijď i do mého srdce! Naplň mě po okraj svou radostí, pokojem a božskou silou. Přijď a přebývej ve mně. Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky, všechen neklid, všechen smutek a strach. Duchu Svatý, staň se mým nejlepším přítelem a rádcem. Veď mě, ať nikdy nesejdu z Božích cest. Ty sám mi vnukni myšlenky pokoje. Utěš mě ve smutku. Posiluj mě v pokušení. Zahřívej mě, když moje láska vychládá. Ať zářím a stávám se pro druhé znamením Boží lásky. Přijď, Duchu Svatý!