poutě

Poutě v Měřínské farnosti

 • Meziříčko Kaple sv. Jana Nepomuckého16. května
 • Geršov – kaple sv. Terezie od Ježíše – 30. května
 • Černá – kaple sv. Antonína Paduánského – 13. června
 • Měřín – kostel Narození sv. Jana Křtitele – 27. června
 • Jersín – kaple sv. Anny – 25. července
 • Chlumek – kaple Nejsvětější Trojice
 • Dědkov – kaple Panny Marie Bolestné – 19. září
 • Blízkovkaple sv. Václava – 26. září

Pěší putování a poutní zájezdy

 • Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně – 13 dubna
 • Pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic – 11.dubna
 • Pouť rodin ke kapli sv. Zdislavy na „Svatou“ u Kadolce
 • Farní poutní zájezd
 • Pěší putování do Kostelního Vydří –  července
 • Pěší putování do Netína – 15. srpna
 • Poutní zájezd do Žarošic – 11. září

Významné dny v Měřínské farnosti

 • Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti 17. dubna
 • První svaté přijímání 
 • Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 3. června
                                                    neděle 6.6. eucharistický průvod
 • Poděkování za úrodu – 19. září

Nabídky pro mládež

 • Jarní prázdniny na faře v Osové Bítýšce –  
 • Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem v Brně – 27. března