poutě

Poutě v Měřínské farnosti

 • Meziříčko Kaple sv. Jana Nepomuckého19. května
 • Geršov – kaple sv. Terezie od Ježíše – 2. červen
 • Černá – kaple sv. Antonína Paduánského – 16. června
 • Měřín – kostel Narození sv. Jana Křtitele – 23. června
 • Jersín – kaple sv. Anny – 28. července
 • Chlumek – kaple Nejsvětější Trojice
 • Dědkov – kaple Panny Marie Bolestné – 22. září
 • Blízkovkaple sv. Václava – 29. září

Pěší putování a poutní zájezdy

 • Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně – 11. dubna
 • Pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic – 28.dubna
 • Pouť rodin ke kapli sv. Zdislavy na „Svatou“ u Kadolce
 • Poutní zájezd do Polska – 1. – 3. 7. 2019
 • Pěší putování do Kostelního Vydří – 19. – 20. července
 • Pěší putování do Netína – 18. srpna
 • Poutní zájezd do Žarošic – 14. září

Významné dny v Měřínské farnosti

 • Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti 17. dubna
 • První svaté přijímání – 27. května
 • Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 20. června
 • Poděkování za úrodu – 22. září

Nabídky pro mládež

 • Jarní prázdniny na faře v Osové Bítýšce –  
 • Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem v Brně – 13. dubna 
 • Děkanské setkání mládeže v Měříně – 18. května