I naše cesta

„Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“

Naše domovy

Když vstoupili do domu, spatřili dítě s jeho matkou Marií. Neklamným znamením, že nalezli, co hledají, byla radost. S čím se setkávají lidé, když vstoupí do našich domovů? Jsou místem setkání nebo uzavřenosti? Setkáním s Marií a Ježíšem – tedy sew stylem života Panny Marie, který i my žijeme a způsobem života, který nás Ježíš učil?