Římskokatolická farnost Uhřínov Uhřínov 80,
bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz

——————————————————————————————————————–

Rok 2023

Aktuální informace:

Neděle – 30.7.
11:00 –
Za rodinu Kudláčkovu, Malinovu a Pospíšilovu s prosbou o Boží 
                              požehnání a ochranu

Čtvrtek – volný úmysl

Neděle – 6. srpna – Svátek Proměnění Páně
11.00 – Za rodinu Toufarovu a Zachovu, živou a zemřelou rodinu a duše v
očistci

Světové setkání mládeže – Lisabon – Portugalsko

SLEDUJEME

NASLOUCHÁME

PŘEMÝŠLÍME

MODLÍME SE

 

 

Neděle 24. prosince – První vánoční mše svatá.
16:00 – 
Za Františka Zemana, Marii Zemanovu, Josefa Řeháčka, živou a
zemřelou rodinu a duše v očistci

Pondělí 25. prosince – Hod Boží vánoční
11:00 – Za živé a zemřelé farníky – zvláště za dobrodince farnosti

Úterý – Svátek svatého Štěpána
11:00 – Za Jiřinu Pessnegerovu, živou a zemřelou rodinu Sedmidubských, za
lásku a Boží ochranu v rodinách

Čtvrtek – 28.12. – Svátek svatých mláďátek, mučedníků

Pohořílky – 11:00 – Na poděkování Pánu Bohu

Neděle – Svátek svaté rodiny
11:00 – Za rodiny ve farnosti – žehnání rodinám

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do přípravy a průběhu slavení vánočních svátků. Myslím na vás, kteří jste se zapojili do úklidu kostela, výzdoby, stavění betlému, na vás, kteří zajišťujete průběh liturgie – asistenci u oltáře, scholu.

Poděkování všem, kdo jste darovali výrobky do předvánočního jarmarku, také těm, kdo jste zajistili hladký průběh této akce. Při předvánočním jarmarku jste k dnešnímu dni, zakoupením výrobků, darovali celkem 62 092 korun. (farnost Měřín a Uhřínov) I skrze tyto dary můžeme být blíže k srdci potřebných. Výtěžek poputuje k adoptovaným dětem a na podporu domácího hospice, provozovanému Oblastní Charitou Žďár n/S.

Poděkování všem za uspořádání farní kavárničky – farního odpoledne, také všem, kdo jste toto odpoledne tvořili svou přítomností.  

Svátek Svaté rodiny připadá v letošním roce na 31. prosince. Při bohoslužbách je možnost obnovy manželských slibů a společně přijmout Boží požehnání pro rodinu. Současně budeme děkovat při bohoslužbách za Boží milosti a péči, které se nám dostalo v roce uplynulém.

V závěru bohoslužby v Měříně proběhne losování všech, kteří se zapojili do adventní biblické aktivity.      

Duchovní koncert v měřínském kostele proběhne 28. prosince v 17 hodin. Těšit se můžeme na gospely, spirituály v provedení skupiny LTT Bluegrass.

Všechny zveme na vánoční besídku dětí, která bude v pátek v 17 hodin v kostele v Měříně. Mše svatá bude v tento den v 16 hodin.    

Za všechny dobrodince a pomocníky poděkujeme při mši svaté ve čtvrtek. 

*****

***

Třetí adventní neděle – 17. prosince.
11:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, živou a zemřelou rodinu Necidovu, a
duše v očistci
Svátost smíření 17:30 – 18:30

Čtvrtek 18:00 – Za rodiče Buďovy, Hanzlíkovy, syna Františka, dceru Zdenku
s manželem, živou a zemřelou rodinu

Pátek – 14:30 – Pohřeb

Sobota 23. prosince – Čtvrtá adventní neděle, mše svatá s nedělní platností
17:00 – Za zemřelého kněze

Neděle 24. prosince – První vánoční mše svatá.
16:00 – Za Františka Zemana, Marii Zemanovu, Josefa Řeháčka, živou a
zemřelou rodinu a duše v očistci

Pondělí 25. prosince – Hod Boží vánoční
11:00 – Za živé a zemřelé farníky

Úterý – Svátek svatého Štěpána
11:00 – Za Jiřinu Pessnegerovu, živou a zemřelou rodinu Sedmidubských, za
lásku a Boží ochranu v rodinách

Dnešní sbírka a všechny další o vánočních svátcích jsou určeny na potřeby farnosti.

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do přípravy kavárničky – předvánočního jarmarku. Poděkování za výrobky i vlastní prodej i nákup. Výtěžek putuje na charitativní potřeby. Poděkování i za příležitost k setkání farnosti.

Doporučení ke sledování vánočního videa: https://vanoce.vira.cz/clanky/oblibene-vanocni-predstaveni-ke-shlednuti-online.

Nabídka k růstu ve víře prožitím semináře Život v Duchu. Tato obnova začíná v polovině ledna v Osové Bítýšce. Bližší informace u kněze.

Víte, že papež František, původním jménem Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires jako nejstarší z pěti dětí. Dnešní den mu je 87 roků. Gratulujeme, modlíme se.

*********

Neděle – druhá adventní
11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Marii Jarošovu a Ludvíka Večeřu

Středa – 16:30 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Kudláčkovy, Šťávovy a jejich děti

Sobota – 7:00 – Roráty – volný úmysl

Třetí adventní neděle
11:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, živou a zemřelou rodinu Necidovu, a duše v očistci
Svátost smíření 17:30 – 18:30

Na třetí adventní neděli se připravuje adventní setkání farnosti v KD – kavárnička, spojená s předvánočním jarmarkem. Bližší informace Pavelcovi. 

Advent ve farnosti: V adventní době zaznívá výzva: „Probuď se spáči a Kristus tě osvítí.“ Vede nás k aktivnímu prožívání adventní doby. Naše farnost, kromě jiného, nabízí dětem společné putování do Betléma. Aktivitu jsme již začali, je možné se kdykoliv přidat. Pro dospělé nabízíme akční aktivitu směřující k základní orientaci v Písmu svatém. Více v ohláškách nebo na farních stránkách. Aktivita je slosovatelná, tedy s možnosti výhry. Každý týden je nový úkol a nové možnosti. Info najdeme na stránkách farnosti Měřín.

Kostelní sbírky až do konce roku jsou určeny pro potřeby farnosti.

*****

Neděle – první adventní
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu
a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
Žehnání adventních věnců

Středa 6. prosince – Setkání se svatým Mikulášem.

Pátek 8. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

16:30 – Za rodinu Šťávovu, Dohnalovu, Kudláčkovu a celou přízeň

Sobota – 6:30 Roráty – Za rodiče Uchytilovy a duše v očistci

Neděle – druhá adventní
11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Marii Jarošovu a Ludvíka Večeřu

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli. Celkem jsme darovali 5 300 Kč.

Na třetí adventní neděli se připravuje adventní setkání farnosti v KD – kavárnička, spojená s předvánočním jarmarkem. 

Duchovní obnova farnosti bude pro mladé 8. prosince při mši svaté a následně na faře, pro ostatní v sobotu 9. prosince od 8:30 do 13:30. Duchovní obnova znamená zaujmout postoj před Bohem, ptát se jak mě Bůh vidí, vzájemně si prokazovat lásku.     
Kněží v oběhu: Když přijdete druhou adventní neděli na mši svatou, přivítá vás jiná tvář kněze. Kněží našeho děkanství se vydávají na cesty, slaví tuto neděli s farníky jiné farnosti. Druhou adventní neděli bude spolu s vámi slavit pan farář z Křižanova. Kněz z Měřína bude slavit spolu z farníky z Budišova, Tasova, Pyšela. Smyslem kněžského putování je možnost pro kněze poznat jiné farnosti v děkanství, slavení neděle, aktivity, které ve farnosti probíhají, pro farníky možnost poznat jiné kněze. Různé důležité aktivity pro život farnosti v dnešní době, jsou již dnes nabízeny v rámci děkanství.

Advent ve farnosti: V adventní době zaznívá výzva: „Probuď se spáči a Kristus tě osvítí.“ Vede nás k aktivnímu prožívání adventní doby. Naše farnost, kromě jiného, nabízí dětem společné putování do Betléma. Aktivitu jsme již začali, je možné se kdykoliv přidat. Pro dospělé nabízíme akční aktivitu směřující k základní orientaci v Písmu svatém. Více v ohláškách nebo na farních stránkách. Aktivita je slosovatelná, tedy s možnosti výhry. Každý týden je nový úkol a nové možnosti. Info u kněze nebo pastorační rady, také na stránkách farnosti pod kolonkou Advent ve farnosti.  

*****

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále.
11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru
Marii, a duše v očistci

Čtvrtek – 17:00 – výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření.
18:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru, a dvoje rodiče

Neděle – první adventní
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu
a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
Žehnání adventních věnců

Dnešní sbírka je určena na katolická média, Proglas, Noe, Katolický týdeník a další.

Brožurky s texty k prožívání adventu jsou k dispozici u vchodu do kostela.

Otevíráme Písmo, nasloucháme, modlíme se. Zveme ke společnému zastavení nad nedělními texty Písma. Další setkání se uskuteční 2. prosince v 18 hodin na faře v Měříně.

Zapisují se úmysly na mše svaté pro příští kalendářní rok. Úmysly odevzdávejte jako obvykle.  

Na třetí adventní neděli se připravuje adventní setkání farnosti v KD – kavárnička, spojená s předvánočním jarmarkem.  

******

Neděle 33. v mezidobí – 19.11.2023
11:00 Za rodinu Vošmerovu, Crkalovu a Necidovu

Čtvrtek 18:00 – mše svatá zaměřená na děti
Volný úmysl

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále.
11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru
Marii, a duše v očistci

Obnova farní bude v Měříně 8. 12. Pro mladé mše svatá a následně setkání na faře. 9. 12. pro všechny od 9:00 do 14:00.                                                                       
Setkání mládeže ve Velkém Meziříčí u příležitosti Světového dne mladých se bude konat v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále – 24.11. – od 17:00 do 20:30. Setkání je určeno mladým od 14. roků.

Týden modliteb za mládež předchází Světovému dni. Koná se od 19.11. do 25.11. K této modlitbě zveme všechny ve farnosti, zvláště rodiče a prarodiče.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osoví Bítýšce.

*****

Neděle – 32. v mezidobí
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci

Pondělí – 17:00 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 Za rodiče Pospíšilovy a syna, Rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň

Neděle – 11:00 Za rodinu Vošmerovu, Crkalovu a Necidovu

Pozvání pro děti na farní odpoledne v Měříně na faře. Sobota 18. 11. od 13:30 do 17:30. Název: Cesta kolem světa. Akce je určena pro děti ve věku 5 – 12 roků. Info: 731 054 380.

Pozvání na akce v rámci děkanstvíSetkání mládeže ve Velkém Meziříčí u příležitosti Světového dne mladých se bude konat v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále – 26.11. – od 17:00 do 20:30. Setkání je určeno mladým od 14. roků.

Týden modliteb za mládež předchází Světovému dni. Koná se od 19.11. do 25.11. K této modlitbě zveme všechny ve farnosti, zvláště rodiče a prarodiče.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osové Bítýšce.

*****

Neděle – 5.11. – 31. neděle v mezidobí
11:00 – Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a
duše v očistci

Pondělí – 14:30 – Pohřeb paní Krškové z Uhřínova

Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Dohnalovu a Pospíšilovu, živou a zemřelou rodinu a duše
v očistci.

Neděle – 11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 1. do 8. listopadu, při splnění obvyklých podmínek.

Pozvání na akce v rámci děkanstvíSetkání mládeže ve Velkém Meziříčí u příležitosti Světového dne mladých se bude konat v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále – 26.11. – od 17:00 do 20:30. Setkání je určeno mladým od 14. roků.

Týden modliteb za mládež předchází Světovému dni. Koná se od 19.11. do 25.11. K této modlitbě zveme všechny ve farnosti, zvláště rodiče a prarodiče.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osoví Bítýšce.

Oslava sv. Martina bude v Pavlínově 11. listopadu. Začátek mši svatou v 16 hodin

***

Neděle – 30. v mezidobí
11:00 – Za Jana Uchytila, živou a zemřelou rodinu Uchytilovu a Necidovu

Pondělí – 16:00 – 16:45 Příležitost k přijetí svátosti smíření

Středa – 1. 11. – Slavnost Všech svatých
16:00 – Příležitost k přijetí svátosti smíření
16:30 – Za Bohumíra Mejzlíka, manželku, bratra a duše v očistci

Čtvrtek . 2.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:30 – Za zemřelé, po mši svaté modlitba na hřbitově.

Neděle – 5.11. – 31. neděle v mezidobí
11:00 – Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a
duše v očistci

Do sbírky na podporu misijní činnosti jste minulou neděli darovali celkem 8 080 Kč.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 1. do 8. listopadu. Obvyklé podmínky jsou: Svátost smíření (v průběhu), svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, modlitba za zemřelé. 1. a 2. listopadu je možné získat i v kostele, v ostatní dny při návštěvě hřbitova. V letošním roce půjdeme na hřbitov ve čtvrtek po mši svaté. Prosím rodiče, aby dětem připravili lampy – svíce.

Oslava sv. Martina bude v Pavlínově 11. listopadu. Začátek mši svatou v 16 hodin. Zveme.

Adventní obnova proběhne v Měříně 9. prosince.  Mše svatá, společná modlitba, zamyšlení.

Předvánoční jarmark se uskuteční 3. neděli adventní odpoledne v KD, jako součást farního dne. Prosím, pouvažujte o darech.

***

Neděle – v mezidobí, den modliteb za misie
11:00 – Za rodiče Chytkovu, syna, vnuka, Josefa a Františku Bednářovy a
duše v očistci.

Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Homolovu

Neděle – 30. v mezidobí
11:00 – Za Jana Uchytila, živou a zemřelou rodinu Uchytilovu a Necidovu

Děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí bude 28. 10. od 9:00. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům. Zveme.

Poděkování na dary do sbírky minulou neděli. Celkem jste darovali 6 330 Kč.

Dnes slavíme den modliteb za misie, sbírka bude určena na podporu misijní činnosti církve.

Svatohubertská mše svatá v Měříně bude v neděli 29. 10. v 9:15, s obvyklým programem.

Příští týden v případě potřeby kněze volejte do čtvrtku Velké Meziříčí , tel. 603 182 511.

*****

Neděle 28. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Na úmysl dárce

Neděle – v mezidobí, den modliteb za misie
11:00 – Za rodiče Chytkovu, syna, vnuka, Josefa a Františku Bednářovy a
duše v očistci.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Termín 28. 10. od 9:00. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

Příští neděli slavíme den modliteb za misie, sbírka bude určena na podporu misijní činnosti církve.

Svatohubertská mše svatá v Měříně bude v neděli 29. 10. v 9:15, s obvyklým programem.

******

Neděle 27. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za členy živého růžence z Uhřínova, na poděkování za přijatá
dobrodiní s prosbou o přímluvu a ochranu Panny Marie

Pondělí – 18:00 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a Hnízdilovy

Neděle 28. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Měsíc říjen je zasvěcen úctě Panny Marie Růžencové, pamatujme i doma na společnou modlitbu růžence.

Kalendáře a příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Termín 28. 10. od 9:00. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

*****

Neděle – 26. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodiče Švihálkovy

Čtvrtek -17:30 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření
18:00 –  Za rodiče Krškovy, syna a jeho rodinu, za rodiče Kubišovy a dceru, Za
Jana Prchala

Neděle – 27. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za členy živého růžence z Uhřínova, na poděkování za přijatá
dobrodiní s prosbou o přímluvu a ochranu Panny Marie

Ve čtvrtek 5. října odjíždí děti – prvokumunikanti na setkání s otcem biskupem Pavlem do Brna.

Měsíc říjen je zasvěcen úctě Panny Marie Růžencové, pamatujme i doma na společnou modlitbu růžence.

****

Čtvrtek – Slavnost svatého Václava
7:30 – Za rodiče Nožičkovy, dceru Marii, Emila Homolu, Marii Tůmovu a
přízeň

Neděle – 26. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodiče Švihálkovy   

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky minulou neděli. Darovali jste 12 200 Kč.

Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bohoslovce.

Kalendáře a příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

Jděte i vy na mou vinici

Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.

Aktivní účast laiků na životě farnosti – církve vyplývá z našeho křtu a je službou pro Boží království. Naše farnost, z důvodů známých, ještě nemá ustanovenou farní pastorační radu. Chci vás tedy pozvat dnes večer v 18 hodin na faru ke společnému zamyšlení nad farností a ustanovením rady.    

Děkuji všem, kdo jste přispěli svým hlasem i jinými způsoby ke vzniku pastorační rady naší farnosti. Jména budou zveřejněna v nejbližší době.

*****

Neděle – Poutní slavnost Povýšení svatého Kříže
11:00 – Za farnost. při mši svaté také děkujeme za úrodu

Čtvrtek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 – Za nemocnou osobu
Mši svatou otevíráme nový školní rok a bohoslužby zaměřené pro
děti

Neděle – 25. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru, Za Vojtěcha Pacala, za
obrácení příbuzných a návrat k Bohu.

Poděkování všem farníkům, kteří jste připravili tuto poutní slavnost a děkování za úrodu.
Poděkování všem, kdo jste přispěli do dnešní sbírky, která je určena pro potřeby naší farnosti. (Údržba, opravy, provoz)

*****

Neděle – 23. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za farnost, zvláště dobrodince
Měřín – 18:00 Modlitba chvály a díků

Pondělí – 18:00 – Pohořílky

Čtvrtek – Svátek Povýšení svatého Kříže
18:00 – Za rodiče Vaculovy, syna, snachu, dceru, sestru a duše v očistci

Neděle – Poutní slavnost Povýšení svatého Kříže
11:00 – Za farnost. při mši svaté také děkujeme za úrodu

Poděkování všem farníkům, kteří jste přišli na brigádu do kostela. Poděkování patří i organizátorům těchto brigád. Vytvořili jste pěkné a nemalé dílo. Dnešní mše svatá je za vás.

Mše svaté se zaměřením pro děti začnou v týdnu po pouti.

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý v Radostíně.

******

Neděle 22. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za rodiče Mejzlíkovy, Ludvíka Večeřu a duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje. Žehnání dětem, rodičům a pedagogům na počátku
školního roku.

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Krejčovy, švagra Ivana, rodiče Dvořákovy, bratra Josefa a
duše v očistci

Neděle – 23. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za farnost, zvláště dobrodince

Poděkování všem farníkům, kteří jste přišli na brigádu do kostela i na faru. Poděkování patří i organizátorům těchto brigád. Vytvořili jste pěkné a nemalé dílo.

V pátek 8. září bude ještě úklid před poutí. Začátek v 16 hodin.

Poutní slavnost Povýšení svatého kříže bude v neděli 17. září. Mše svatá bude v 11 hodin. Při mši svaté poděkujeme i za úrodu.

Mše svaté se zaměřením pro děti začnou v týdnu po pouti.

Poutní zájezd do Žarošic: Kdo by měl ještě zájem, prosím nahlaste se ještě dnes.

*****

Neděle 27. srpna – 21. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a jejich děti

Čtvrtek:
17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, osobní modlitba, příležitost k přijetí svátosti
smíření
18:00 – volný úmysl.

První pátek v měsíci

Neděle 22. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za rodiče Mejzlíkovy, Ludvíka Večeřu a duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje. Žehnání dětem, rodičům a pedagogům na počátku
školního roku.

Poděkování za příspěvek do sbírky minulou neděliSbírka byla určena na farnost. Celkem jste darovali 8 340 Kč. Práce a opravy v čase před námi: Na kostele byly provedeny zednické práce. V kostele je plánováno uspořádat, porovnat a ukotvit lavice. Na podzim nebo na jaře je třeba vyčistit les a vysadit nové stromky. Na faře je třeba zhotovit zateplení půdy, v přízemí pod schody zhotovit sprchovací kout, očistit zbývající okenní rámy utěsnit okna, natřít, vymalovat přízemí – přízemí má sloužit farnosti. Vyměnit dešťové okapy na hospodářských budovách.   

Poutě mimo farnost: 9. září Žarošice – přihlášky do 2. září. Konec října – Stará Boleslav. Obě poutě budou za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet lidí do autobusu.

Pouť rodin – 2. září v Předkláštěří u Tišnova.

Pouť v Uhřínově 17. září.

*****

Neděle 20. srpna – 20. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy, syna, Za Jana Prokopa, Ilonku Řezníčkovu a duše v očistci

Neděle 27. srpna – 20. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a jejich děti

Dnes je sbírka pro potřeby farnosti.

Poděkování všem, kdo jste přišli na brigádu na faru. Vaši práci nelze přehlédnout. Slibuji všem, že s odstupem času bude další příležitost. Fara, farnost, kostel jsou v naší péči.

Nezapomínejme na synodalitu, tedy společné kráčení Božího lidu.

Příští týden probíhá pěší pouť na Velehrad. Všem poutníkům žehnáme.    

********

Neděle 13. srpna – 19. neděle v mezidobí
9:15 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Úterý 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17:00 – Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče

Čtvrtek – 18:30 – Pohořílky

Neděle 20. srpna – 20. neděle v mezidobí

11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

Příští neděli je sbírka pro potřeby farnosti.

*****

Neděle – 6. srpna – Svátek Proměnění Páně
11.00 – Za rodinu Toufarovu a Zachovu, živou a zemřelou rodinu a duše v
očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za zemřelé rodiče, živou a zemřelou přízeň

Neděle 13. srpna – 19. neděle v mezidobí
9:15 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Příští neděli je pouť v Netíně. Program je na plakátě.

Další poutě: 9. září Žarošice, konec října, Stará Boleslav. Obě poutě budou za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet lidí do autobusu.  

Pěší pouť na Velehrad je od 20. 8. – 26. 8. Trasy a bližší informace na plakátu. Je možné se účastnit poutě v závěrečný den, pojede autobus, je třeba se přihlásit.

19. Diecézní pouť rodin bude 2. září v areálu kláštera Porta coeli v Předkláštěří u Tišnova.

Sbírka na farnost bude v neděli 20. srpna.

*****

Neděle – 30.7.
11:00 – 
Za rodinu Kudláčkovu, Malinovu a Pospíšilovu s prosbou o Boží 
                              požehnání a ochranu

Čtvrtek – volný úmysl

Neděle – 6. srpna – Svátek Proměnění Páně
11.00 – Za rodinu Toufarovu a Zachovu, živou a zemřelou rodinu a duše v
očistci

Světové setkání mládeže – Lisabon – Portugalsko

SLEDUJEME

NASLOUCHÁME

PŘEMÝŠLÍME

MODLÍME SE

******

**********************************************************************

Římskokatolická farnost Uhřínov

Obce ve farnosti: Uhřínov, Horní Radslavice, Horní Heřmanice, Pohořílky, Otín, Šeborov, Frankův Zhořec

Nynější farní kostel Povýšení sv.Kříže v Uhřínově je v pořadí již třetí. Základní kámen posvětil 20. října 1907 Dr. Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup.
Kostel v Uhřínově byl posvěcen v neděli 28. listopadu 1909 biskupem brněnským hrabětem Pavlem Huynem.
Je postaven v pseudorománském slohu, trojlodní. Délka lodi je 36 m, šířka 15,5 m a výška 10 m. Věž je vysoká 35 m.
Hlavní oltář je darem hlavního města Rakouska Vídně. Pod křížem stojí, což je poněkud neobvyklé sv.Cyril a Metoděj.
Ve věži kostela jsou zvony: Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj, sv. Josef a největší zvon sv. Petr a Pavel – 620 kg. Ze starého kostela je tu ještě zvon sv. Jan Nepomucký/44 liber/.
Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově prošel generální opravou, která byla ukončena v roce 1998. V posledních letech probíhá restaurování oltářů, křtitelnice a kazatelny.

Nedělní bohoslužby: neděle 11:00

Poutě v roce 2013:
Frankův Zhořec – 7. května
Pohořílky – 2. července
Otín – 16. července
Šeborov – 20. července (čtvrtek)
Uhřínov – 17. září

První svaté přijímání –
Slavnost Těla a Krve Páně – 8. června (čtvrtek)

Slavnost Posvěcení chrámu – 28. listopadu.

Kontakt:

Římskokatolická farnost Uhřínov
594 41 Uhřínov 80

R.D. Josef Havelka, administrátor
tel: 73140268

*****

Neděle – 23.7.
              7:30 –
Za živou a zemřelou rodinu Crkalovu, Staníčkovu a duše v očisti

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče

Neděle – 30.7.
                 11:00 – Za rodinu Kudláčkovu, Malinovu a Pospíšilovu s prosbou o Boží 
                              požehnání a ochranu

Poděkování všem, kdo jste připravili setkání v Šeborově. Také všem, kdo jste přišli.

Dnes slavíme, již potřetí, světový den seniorů. Přejme si a vyprošujme, abychom starší věkem nevnímají jako obtíž, ale jako obdarování. Buďme si sobě navzájem nablízku a společně se dívejme do budoucnosti.

Za několik dnů slaví mladí lidé v portugalském Lisabonu Světový den mládeže. Mladí z celého světa se schází s papežem Františkem a společně, po několik dnů kráčí ve víře.

*****

Neděle – 9.7. – 14. v mezidobí
                11:00 –
Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, přízeň a obrácení hříšníků

Neděle – 16.7.  – 15. v mezidobí     
               7:30 Za manžele Doležalovy a duše v očistci
                11:00 Poutní slavnost v Otíně 

Pátek – 21.7.
              17:00 Mše svatá u kaple v Šeborově s následným přátelským  posezením

Neděle – 23.7.
              7:30 –
Za živou a zemřelou rodinu Crkalovu, Staníčkovu a duše v očisti

Pouť Nového Jeruzaléma je 12.7. v Nové vsi u Nového Města n/M. Začátek v 18 hodin.

Pěší pouť do Kostelního Vydří začíná v pátek 14.7.2023 mši svatou v kostele v Měříně.

Světový den seniorů slavíme u příležitost svátku sv. Jáchyma a Anny. V letošním roce to bude 23.7.

V čase mé nepřítomnosti, v naléhavých situacích, se od 12. do 15.7.  obracejte se na faru do Velkého Meziříčí, od 16.7. do 21.7. na zastupujícího kněze P. Josefa Novotného, tel. 604 863 806.   

*****

Neděle – 2. 7. 
                 7:30 – Za Oldřicha a Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
                 11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

Středa – 5.7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
              7:30 – 
Za rodinu Večeřovu, Kučerovu, Pólovu a duše v očistci

Neděle – 9.77 – 14. v mezidobí
                11:00 –
Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, přízeň a obrácení hříšníků

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na podporu církevního školství. Celkem jste darovali 2850Kč

Poděkování všem, kdo jste připravovali zakončení školního roku v kostele a následné setkání u kulturního domu. Také vám, co jste se účastnili, finančně i hmotně podpořili.

Poděkování všem, kdo jste odevzdali lístky k volbě členů pastorační rady farnost.

Vstoupit do manželství se rozhodli: Vít Mejzlík z Uhřínova a Kateřina Rozmarinova z Blízkova. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by bránila v uzavření zamýšleného manželství, ať to oznámí knězi.

*****

Neděle – Poutní slavnost v Měříně. Mše svaté v 7:45 a  9:15, 14:00 svátostné                                   požehnání

Čtvrtek – 29.6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních ochránců naší
                 diecéze.
                 15:00 –
Na poděkování Pánu Bohu, závěr školního roku

Pátek –    14:30 – Pohřeb paní Marie Doležalové z Uhřínova

Neděle – 2. 7. 
                 7:30 – Za Oldřicha a Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
                 11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

Ukončení školního roku, poděkování za Boží pomoc a ochranu, bude 29.6. Začátek mše svaté je v 15 hodin, následovat bude farní odpoledne s dětmi i dospělými.

Dnešní sbírka je určena pro podporu církevního školství.

Poděkování všem, kdo jste odevzdali lístky se jmény k ustanovení pastorační rady.

*****

Neděle 18.6.
                  11:00
– Na poděkování Pánu Bohu

Pondělí – Pohořílky – 18:00

Středa – 14:30 – Pohřeb paní Marie Martinkové

Pátek . 14:30 – Pohřeb paní Marie Padalíkové

Sobota – 19:00 – Za živou a zemřelou rodinu, mše svatá s nedělní platností

Neděle – Poutní slavnost v Měříně. Mše svaté v 7:45 a  9:15, 14:00 svátostné                                   požehnání

Ukončení školního roku, poděkování za Boží pomoc a ochranu, bude 29.6. Začátek mše svaté je v 15 hodin, následovat bude farní odpoledne s dětmi i dospělými.

Dnešní sbírka je určena pro farnost, sbírka příští neděle je určena pro podporu církevního školství.

Poděkování všem, kdo jste odevzdali lístky se jmény k ustanovení pastorační rady.

Doprovázejme nově vysvěceného kněze a jáhny svými modlitbami.  

***

Neděle: 11.6.
                   10. neděle v mezidobí
                   7:30 – 
Na úmysl dárce

Čtvrtek
                  17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
                 18:00 – Na poděkování za společné roky života s prosbou o Boží požehnání                                 do dalších roků

Neděle 18.6.       
                 11. neděle v mezidobí
                  11:00 – Na poděkování Pánu Bohu

Poděkování všem, kdo jste připravili a účastnili se slavnosti Těla a Krve Páně.

Pouť Nového Jeruzaléma bude ve čtvrtek 15. června v Jimramově. Začátek je v 18 hodin.

Ukončení školního roku, poděkování za Boží pomoc a ochranu, bude 29.6.

Sbírka příští neděle je určena pro farnost.

Kněžské a jáhenské svěcení:  V sobotu 17. 6. 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul, kněžské a jáhenské svěcení.

Návrhy jmen do pastorační rady odevzdáváme do 18.6.

*****

Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice
              7:30 –
Za rodinu Šuhajovu, Trnkovu a Molákovu

Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně
            17:00 – Z
a farnost, po mši svaté eucharistický průvod ke kapli do Šeborova

Pátek – 14:30 – Pohřeb pana Josefa Pacala z Otína

Neděle – 7:30 – Na úmysl dárce 

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli. Celkem jste darovali 3 850.

Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit příští neděli. Chtějme se této slavnosti účastnit jako farní rodina. Vhodnou oslavou by bylo, kdybychom přistoupili ke svatému přijímání. Maminky prosím, aby vypravily děti za družičky i mládence. Pokud děti vhodnému oblečení odrostly, přijďte do Ježíšovy blízkosti i v jiném svátečním oblečení. 

Pastorační rada – návrhy jmen do 18. června.

*****

Neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého
                   11:00 Za farnost a zvláště děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

                   17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí sv. smíření

                   18:00 – Na úmysl dárce

Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

                     7:30 – Za rodinu Šuhajovu, Trnkovu a Molákovu

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na podporu pronásledovaných křesťanů. Celkem jste darovali 6 400 Kč. Dnešní sbírka je určena pro na charitativní účely.

Měsíc červen je zasvěcen úctě Božského Srdce.

***

Neděle – 7. velikonoční
                 7.30 –
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru                                   Marii a duše v očistci

Čtvrtek – 17:00 Za rodiče Krejčovy, švagra Ivana, Duše v očistci, živou a zemřelou                                      přízeň
                            Před mši svatou od 16:30 je příležitost k přijetí sv. smíření. 

Neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého
                   11:00 Za farnost a zvláště děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na podporu pronásledovaných křesťanů. Celkem jste darovali 3 720 Kč. Dnešní sbírka je určena pro farnost, sbírka příští neděle je určena na charitativní účely.

Poděkování všem, kdo jste přišli prosit Pána Boha o příhodné počasí pro zemskou úrodu

V tyto dny konáme modlitební novénu před Slavností Seslání Ducha svatého. Prosím o společnou, ale i osobní modlitbu.

 První svaté přijímání dětí bude ve farnosti Příští neděli. K první svaté zpovědi půjdou děti a blízcí příbuzní v sobotu v 16 hodin. Je vhodné, aby spolu s dětmi ke stolu Páně přistoupili i kmotři a další rodinní příslušníci. Pro ně je ve farnosti příležitost ke svátosti smíření ve čtvrtek před mši svatou, Také v sobotu po 17. hodině.  

Slavnost Těla a Krve Páně –  Božího Těla bude ve čtvrtek 8. června, s následným průvodem z kostela do Šeborova.

Ustanovení pastorační rady: V každé farnosti působí dva poradní sbory, které se spolu s knězem podílí na životě farnosti, ať v oblasti ekonomické, tak pastorační činnosti. Ve farnosti již dlouhodobě ekonomickou rada působí. Ustanovení pastorační rady nás čeká. Pastorační rada se zabývá otázkou, jak dnes v tomto prostředí žít jako křesťané, jakým způsobem žít a hlásat evangelium, jaké prostředky a způsoby je možné využít. Pastorační rada by měla být tvořena z lidí jednotlivých generací, vhodné je i zastoupení jednotlivých obcí farnosti. Prosím, abyste na kolenou nad jmény přemýšleli. Blíží se čas, kdy poprosím o vaše návrhy.

Vyčistění a výsadbu nových stromků. Prosím o vyčíslení nákladů do konce měsíce.  náklady bude farnosti snížen příspěvek do fondu Puls.

  

*****

Neděle: 6. velikonoční
                7:30 –
 Za živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Kučerovu, Malcovu                             a duše v očistci. 

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
                 17:00 – 
Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy a sestry Křečkovy

Neděle – 7. velikonoční
                 7.30 –
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru                                   Marii a duše v očistci

Události neděle: Slavíme Den matek – fara Měřín. Program: 14:00 májová pobožnost, setkání s nebeskou Matkou. 14:30 Besídka dětí na faře a následné posezení.

Den modliteb za pronásledované křesťany. Pomáháme bratřím a sestrám ve víře především modlitbou.

Putujeme na Dědkovskou horu a prosíme o příhodné počasí, aby Pán požehnal zemské úrodě. Modlíme se slovy žalmu: „Oči všech v tebe doufají Hospodine a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.“ Program: 15:00 setkání u kaple v Dědkově, 15:30 modlitba na Dědkovské hoře. 

Pouť Nového Jeruzaléma je v úterý 16. května v Novém Veselí. Hl. celebrant a kazatel: biskup Mons. ThLic.Ing. Zdenek Wasserbauer ThD., generální vikář Arcidiecéze pražské. Začátek v 18 hodin.

Slavností Nanebevstoupení Páně začínáme duchovní přípravu na slavnost Seslání Duch svatého. Letnice znamenaly pro apoštoly a vše shromážděné proměnu. Tento den se považuje za narozeniny církve. Připojit se můžeme jakoukoliv modlitbou k Duchu svatému, velmi přínosná je modlitba společná. V předvečer slavnosti proběhne v kostele modlitební vigilie. Začátek ve 20 hodin.

První svaté přijímání bude 28. května v 11 hodin. Celkem přistoupí 7 dětí. Pamatujme na ně v modlitbě.

Sbírky v měsíci květnu: Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Sbírka příští neděle (21.5.) je určena pro naši farnost, v neděli následující (28.5.) je na charitativní účely. 

Kněžské a jáhenské svěcení:  V sobotu 17. 6. 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul, kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek, DiS. z farnosti Moravské Budějovice, Milan Pazdera z farnosti Křižanov.

Modlitba díkůvzdání za mateřstvíDíky tobě, milý Pane, za dar mateřství. Je to důstojné a požehnané povolání. Pane, často zapomínáme, jak velice nám věříš, když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče. Prosíme tě, pomoz nám, abychom vždy uměly docenit poslání matky. (Zdroj MM)

*****


          

*****

Neděle: 6. velikonoční
                7:30 –
 Za živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Kučerovu, Malcovu                             a duše v očistci. 

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
                 17:00 – 
Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy a sestry Křečkovy

:Neděle – 7. velikonoční
                 7.30 –
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru                                   Marii a duše v očistci

Události neděle: Slavíme Den matek – fara Měřín. Program: 14:00 májová pobožnost, setkání s nebeskou Matkou. 14:30 Besídka dětí na faře a následné posezení.

Den modliteb za pronásledované křesťany. Pomáháme bratřím a sestrám ve víře především modlitbou.

Putujeme na Dědkovskou horu a prosíme o příhodné počasí, aby Pán požehnal zemské úrodě. Modlíme se slovy žalmu: „Oči všech v tebe doufají Hospodine a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.“ Program: 15:00 setkání u kaple v Dědkově, 15:30 modlitba na Dědkovské hoře. 

Pouť Nového Jeruzaléma je v úterý 16. května v Novém Veselí. Hl. celebrant a kazatel: biskup Mons. ThLic.Ing. Zdenek Wasserbauer ThD., generální vikář Arcidiecéze pražské. Začátek v 18 hodin.

Slavností Nanebevstoupení Páně začínáme duchovní přípravu na slavnost Seslání Duch svatého. Letnice znamenaly pro apoštoly a vše shromážděné proměnu. Tento den se považuje za narozeniny církve. Připojit se můžeme jakoukoliv modlitbou k Duchu svatému, velmi přínosná je modlitba společná. V předvečer slavnosti proběhne v kostele modlitební vigilie. Začátek ve 20 hodin.

První svaté přijímání bude 28. května v 11 hodin. Celkem přistoupí 7 dětí. Pamatujme na ně v modlitbě.

Sbírky v měsíci květnu: Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Sbírka příští neděle (21.5.) je určena pro naši farnost, v neděli následující (28.5.) je na charitativní účely. 

Kněžské a jáhenské svěcení:  V sobotu 17. 6. 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul, kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek, DiS. z farnosti Moravské Budějovice, Milan Pazdera z farnosti Křižanov.

Modlitba díkůvzdání za mateřstvíDíky tobě, milý Pane, za dar mateřství. Je to důstojné a požehnané povolání. Pane, často zapomínáme, jak velice nám věříš, když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče. Prosíme tě, pomoz nám, abychom vždy uměly docenit poslání matky. (Zdroj MM)

*****

Neděle: 5. velikonoční       
               7:30 Za farnost
              11:00
Poutní mše sv. ve Frankově Zhořci

Pondělí – 17:00 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Hanzlíkovu, Večeřovu a celou přízeň

Neděle: 6. velikonoční
                7:30 – 
Za živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Kučerovu, Malcovu a duše v očistci

Dnes večer v 18 hodin jsou v Měříně mariánské chvály.

V neděli 14.5. Pouť na Dědkovskou horu. Prosíme za požehnanou úrodu. Začátek 15:00 u kaple v Dědkově, 15:30 pobožnost na Dědkovské hoře.

*****

Neděle: 4. velikonoční
                11:00 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Čtvrtek17:00 Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke sv. smíření                                   18:00 Za nemocnou osobu, zemřelé rodiče a bratra

Sobota – Za novomanžele

Neděle: 5. velikonoční       
               7:30 Za farnost
              11:00
Poutní mše sv. ve Frankově Zhořci

*****

3. neděle velikonoční
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé i zemřelé příbuzné, Josefa Póla a duše               v očistci

Čtvrtek – 18:00  
Za Bohumila Šanderu, Annu Klímovu, manžele Malečkovy, Vochyánovy a duše v očistci

Neděle 4. velikonoční
                11:00 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Poděkování všem, kdo jste se v pondělí zapojili do adoračního dne farnosti a dne vzájemných modliteb za nová duchovní povolání.

Vstupujeme do týdne modliteb za nová duchovní povolání. Prosím, modleme se na tento úmysl. Modleme se i za rodinu a vytrvalost ve víře. Týden modliteb vyvrcholí příští neděli – neděle dobrého pastýře.

První svaté přijímání dětí bude 28. května při mši svaté v 11 hodin.

*****

Neděle Božího milosrdenství
11:00 –
Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a duše v očistci

Pondělí – 17:00 Pohořílky

Čtvrtek – 17:00 Za Petra a Aloisii Smejkalovy, rodiče, živé i zemřelé příbuzné

3. neděle velikonoční
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé i zemřelé příbuzné, Josefa Póla a duše               v očistci

Poděkování za dary do sbírky na farnost o velikonočních svátcích. Celkem jste darovali 23 050Kč. 

Pouť ve Slavkovicích je dnes v neděli Božího milosrdenství. Odpolední mše svatá začíná v 15 hodin. Od 14:45 je modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.  

*****

Slavnost zmrtvýchvstání – 9.4.2023
11:00 – 
Za Josefa Štočka a rodiče, za rodinu Molákovu, rodinu Homolovu a duše v
            očistci    
            Po mši svaté žehnání pokrmů

Pondělí 
9:00 –
 Za rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek
18:00 – 
Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a Hnízdilovy

Neděle Božího milosrdenství
11:00 – 
Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a duše v očistci

Poděkování všem, kdo jste se podíleli na přípravách i slavení velikonočních svátků. Vám, kteří jste vyzdobili kostel květinami, postarali se o úklid, sloužili při liturgii u oltáře i na kůru, vám, kteří jste vytvářeli technické zázemí, vám, kteří jste uposlechli Ježíšovu výzvu „Bděte a modlete se“, kteří jste ve velkém počtu přijali svátost smíření, vám, kteří jste prostě přišli, setkali se a slavili.
Po celý týden slavíme Velikonoční oktáv, radujme se, děkujme a slavme i v další dny.

Sbírka na potřeby farnosti je po celý čas velikonočních svátků. 

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý v Měříně. Začátek je v 18 hodin.

Pouť ve Slavkovicích bude v neděli Božího milosrdenství – příští neděle.

Vstoupit do manželství se v našem kostele rozhodli: Petr Hladík z Velkého Meziříčí a Hana Mejzlíková z Uhřínova. Kdo by věděl o nějaké překážce k uzavření, ať to oznámí knězi farnosti.

*****

Květná neděle – vstupujeme do prožívání Svatého týdne
11:00 – 
Za Antonii Matouškovou, Františka Zicha, živou a zemřelou rodinu
            Sedmidubskou, Mirka Sedmidubského a za duše v očistci.
17:00 – Modlitba křížové cesty
17:30 – 18:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku poslední večeře
17:00
 – Za kněze a nová kněžská i řeholní povolání

Velký pátek – den přísného půstu
15:00 –
 obřady velkého pátku

Bílá sobota – modlitba u Božího hrobu od 8:00 do 15:00

Velikonoční vigilie
19:00 – 
za farnost 

Slavnost zmrtvýchvstání
11:00 – 
Za Josefa Štočka a rodiče, za rodinu Molákovu, rodinu Homolovu a duše v
            očistci    
            Po mši svaté žehnání pokrmů

Svátost smíření není totéž jako setřít prach z povrchu nábytku. Je třeba zajet na hlubinu. Prosím věnujme čas přípravě. Ve svátosti smíření nejde o to, abychom řekli Bohu, co si o sobě myslíme, jak se vidíme, ale o to, jak nás vidí Bůh, jak Boha milujeme a jak toužíme růst v lásce k němu i druhým. Vyprošujme si milost pravdivého pohledu na tuto svátost, také bolest duše nad spáchanými hříchy.

Umývání nohou při mši svaté na zelený čtvrtek – prosím muže o zrealizování.

Služba u Božího hrobu na Bílou sobotu od 8:00 do 15:00. Prosím zapište se na arch.

******

5. postní neděle
11:00 – Za Aloise a Marii Dohnalovy, rodiče a dceru Marii
14:00 – Modlitba křížové cesty

Čtvrtek – 18:00 – Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, Josefa Mejzlíka, rodinu 
                  Zemanovu, živou a zemřelou přízeň

Květná neděle
11:00 – 
Za Antonii Matouškovou, Františka Zicha, živou a zemřelou rodinu
            Sedmidubskou, Mirka Sedmidubského a za duše v očistci.
17:00 – Modlitba křížové cesty
17:30 – 18:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření

*****

Do sbírky na farnost jste minulou neděli darovali 7 650 Kč. Přijměte poděkování. Další sbírky na farnost budou již tradičně na velikonoční svátky.

V příštím týdnu navštívím další nemocné. Přihlaste se zvláště vy, ke kterým nechodím pravidelně.

*****

4. neděle postní 
11:00 Za Josefa Řeháčka, jeho rodiče, Josefa Zemana, jeho rodiče, živou a zemřelou
rodinu
14:00 Modlitba křížové cesty

Pondělí – Slavnost svatého Josefa
                 16:30 – Za rodinu Homolovu

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Stejskalovy, živou a zemřelou rodinu

Pátek – 14:30 – kremační rozloučení s paní Ludmilou Horkou z Horních Heřmanic

Sobota – Slavnost Zvěstování Páně

5. postní neděle
11:00 – Za Aloise a Marii Dohnalovy, rodiče a dceru Marii
14:00 – Modlitba křížové cesty

Dnešní sbírka je určena na potřeby naší farnosti.

Přehled možnosti k přijetí svátost smíření v děkanství je na plakátu ve vývěsce.

Velikonoční slavení ve farnosti Uhřínov
Květná neděle – 11:00, 17:30 – 18:30 příležitost k přijetí svátosti smíření ve farnosti.
Zelený čtvrtek 17:00
Velký pátek – 15:00 velkopáteční obřady
Velikonoční vigilie – 19:00
Velikonoční neděle – 11:00
Velikonoční pondělí – 9:00
Úterý ve velikonočním oktávu – pouť Nového Jeruzaléma v Měříně
Neděle Božího milosrdenství – 11:00, Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích  

******

3. neděle postní – 12.3.
11:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a dvoje rodiče
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:40
 Modlitba křížové cesty
18:00 Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa, Ilonku Řezníčkovu a
duše v očistci

Neděle
11:00 Za Josefa Řeháčka, jeho rodiče, Josefa Zemana, jeho rodiče, živou a zemřelou
rodinu
14:00 Modlitba křížové cesty

V březnu, kromě postní doby, slavíme: Slavnost svatého Josefa, v pondělí 20. 3. a Slavnost Zvěstování Páně, v sobotu 25. 3. V tento den si připomínáme nenarozené děti a modlíme se za matky. Tradičně je ve větších městech uspořádán Pochod za nenarozené děti. 

Sbírka pro farnost bude příští neděli.    

*****

Neděle – 2. postní – 5.3.
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:40 – Křížová cesta s dětmi
18:00 – Za rodiče Krškovy, syna a jeho rodinu, za rodiče Kubišovy a dceru a za Jana
Prchala

3. neděle postní – 12.3.
11:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a dvoje rodiče
14:00 – Modlitba Křížové cesty
*****

Návrh na pravidelnou měsíční sbírku pro farnost.

Adopce kněze, je jedna z postních aktivit mladých z naší diecéze, zaštítěna otcem biskupem Pavlem. Bližší informace na nástěnce pod věží a na vebové stránce farnosti.

Ke společné modlitbě za diecézi vybízí otec biskup Pavel. Koná se každý den v 21 hodin, spojujeme se modlitbou Otče náš. Připojíme se?

K modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání mohou posloužit kartičky na stolku u vchodu. 

Modlitební pomoc a sílu z modlitby mohou pocítit i děti, které se připravují k prvnímu přijetí svátostí a jejich rodiny. A to díky nám.

*****

Neděle – 1. postní – 26.2.
11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek –
17:00 –Příležitost k přijetí svátosti smíření
17:30 – Modlitba křížové cesty
18:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
Uchytilovu a duše v očistci.

Neděle – 2. postní
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Poděkování za příspěvek do sbírky „Haléř sv. Petra“. Celkem jste darovali6 820 Kč.

*****

Neděle – 1. postní – 26.2.
11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:00 –Příležitost k přijetí svátosti smíření
17:30 – Modlitba křížové cesty
18:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
Uchytilovu a duše v očistci.

*****

Neděle – 7. v mezidobí
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou i zemřelou rodinu Pavelcovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Popeleční středa – počátek svatopostní doby, den přísného půstu
16:30 – Za Bohumila Berana, rodiče a duše v očistci

Neděle – 1. postní

11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci

14:00 – Modlitba Křížové cesty

Dnešní sbírka nese název Haléř sv. Petra a je určena na podporu pastoračních a charitních aktivit sv. Otce.

*****

Neděle 6. v mezidobí
11:00 – Za nemocné ve farnosti

Pondělí – Pohořílky
16:30

Úterý – 14:30
Pohřeb pana Oldřicha Říhy

Čtvrtek – 18:00 – volný úmysl

Neděle – 7. v mezidobí
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou i zemřelou rodinu Pavelcovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Charita Žďár nad Sázavou děkuje farníkům za dar na činnost domácího hospice

Sbírka s názvem Haléř sv. Petra bude příští neděli.

Česká katolická charita vyhlásila sbírku pro Turecko a Sýrii zasažené zemětřesením. Číslo účtu 55660022/0800, VS 118. Finanční dar můžete odeslat přímo na výše uvedený účet. Dar můžete odevzdat v našem kostele knězi.

*****

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Čtvrtek – mše svatá zaměřená pro děti
18:00 – Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné, umírající a za ty, kdo je ošetřují Mše svatá zaměřená pro děti (P. Josef Pohanka)

Sobota – 11.2. Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

*******

Neděle 6. v mezidobí
11:00 – Za nemocné ve farnosti

Poděkování z Arcidiecézní charity Praha za dar pro adoptované děti (vývěska)

Charita Žďár nad Sázavou hledá sestru do vedení domácí hospicové péče. Informace a požadavky na plakátě nebo přímo u vedení charity Žďár.

U příležitosti Světového dne nemocných bude příležitost přijmout společně svátost nemocných při mši svaté v neděli 12. února. 

Pokud si budete přát kněze v naléhavé situaci, v příštím týdnu, volejte č.t. 608 257 183.

****

Neděle 29. 1. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:30 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu
Ke slavení liturgie si přinesme si svíce.

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do předvánočního Jarmarku. Částka 57000 Kč putuje ve prospěch Charitního domácího hospice BARBORKA a ve prospěch adopce na dálku. Finanční částka je rozdělena pro adoptované děti a jednoho bohoslovce, také na dárky k vánocům a nezbytně potřebné věci.

Nově adoptovaný: Jmenuji se Bruno, je mi 22 let. Prý jsem kultivovaný, zdvořilý a zbožný. Jsem společenský, mám mnoho přátel. Hovořím pěti jazyky. Ve volném čase sportuji, k mým zálibám patří fotbal a atletika, také rád jezdím na kole. Během bohoslužeb ministruji, od dětství se mi to líbilo. I proto jsem vstoupil do semináře, abych v budoucnu mohl sloužit bohu jako vysvěcený kněz. Dříve adoptované děti: Sanjani Ganapati a Rasul Samiri.   


****

Neděle 29. 1. – 4. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:30 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu
Ke slavení liturgie si přinesme si svíce.

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Poděkování
všem,
kdo jste se zapojili do předvánočního Jarmarku. Částka 57000 Kč putuje ve
prospěch Charitního domácího hospice BARBORKA a ve prospěch adopce na dálku.
Finanční částka je rozdělena pro adoptované děti a jednoho bohoslovce, také na
dárky k vánocům a nezbytně potřebné věci.

Nově
adoptovaný: Jmenuji se Bruno, je mi 22
let
. Prý jsem kultivovaný,
zdvořilý a zbožný. Jsem společenský, mám mnoho přátel. Hovořím pěti jazyky. Ve
volném čase sportuji, k mým zálibám patří fotbal a atletika, také rád jezdím na
kole. Během bohoslužeb ministruji, od dětství se mi to líbilo. I proto jsem
vstoupil do semináře, abych v budoucnu mohl sloužit bohu jako vysvěcený kněz. Dříve adoptované děti: Sanjani Ganapati
a Rasul Samiri.   

Neděle – 22.1. Třetí v mezidobí
11:00 Za Miladu a Františka Haláskovy, celou živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek – Mše svatá zaměřená pro děti
18:00 – volný úmysl

Neděle 29. 1. – 4. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Poděkování
všem, kdo jste se zapojili v přípravě farního plesu
,
také všem, kdo sdíleli společný čas na plese.

Neděle
Božího slova
: Kéž mohu slyšet, co
mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o
pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm,
kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Dnes je sbírka na šíření Bible a biblické dílo.

Slavíme
týden modliteb za jednotu křesťanů.
Modleme
se za jednotu a vytvářejme ji. Jednota znamená především
dívat se v různosti povah, pohledů, názorů, jedním směrem. Dívat se na
Ježíše Krista a mít v srdci hodně lásky.

Diecézní
setkání mládeže
se uskuteční 13. května 2023, na poutním
místě v Žarošicích. Prosím mladé, zapište si setkání do svých plánů.     

Setkání
křesťanských pedagogů a katechetů
se uskuteční 4. února od
9:00 v Novém Městě na Moravě. Zveme a prosím, zájemce, aby se nahlásili
kvůli společné dopravě.

*****

Neděle 15.1. – Druhá v mezidobí
11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

ČTVRTEK – 18:00 Mše sv. zaměřená pro děti.
Na úmysl dárce a za nová kněžská povolání

Neděle – 22.1. Třetí v mezidobí
11:00 Za Miladu a Františka Haláskovy, celou živou a zemřelou rodinu

Farní
ples chystáme
na příští sobotu. Začátek je ve 20 hodin.
Děkujeme všem, kdo pomáháte s organizací, kdo jste již darovali ceny do
tomboly a vám, kdo se ještě darovat chystáte. Ples může posloužit
k setkání farníků z Měřína i Uhřínova a všech ostatních. Vstupenky je
možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí. Homolové. Děkujeme všem,
kdo přijdete.

Neděle Božího slova: Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Sbírka na šíření Bible.

Při předvánočním jarmarku jste celkem darovali 57 tis, korun. Peníze slouží k podpoře činnost domácího hospice a adoptované děti.

Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18. do 25. 1.

*****

Neděle 8.1. – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za rodiče Pospíšilovy a syna, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a
duše v očistci

Pondělí – Pohořílky
16:30 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, manžele Kunáškovy a Karla
Kunáška

Čtvrtek – Mše svatá zaměřená Pro děti
18:00 Za rodinu Večeřovu, Kučerovu a Pólovu a za duše v očistci

Neděle 15.1. – Druhá v mezidobí
11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

Farní ples chystáme na třetí sobotu v měsíci lednu (21. 1.) Vstupenky je možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí. Homolové. Druhá domluva bude ve středu v 19 hodin. Děkujeme všem, kdo přijdete. Kdo chcete ještě pomoci, ozvěte se. Prosíme také o příspěvek do tomboly.

Neděle Božího slova: Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Setkání s Božím slovem bude 22. ledna v 15 hodin, pro dospělé, mladé i děti.

Poděkování za přihlášení do fondu PULS

Neděle Božího slova – 22.1. – sbírka na Biblické dílo.

*****

Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Týden od 1.1. do 8.1.

Neděle 11:00
Za Boží požehnání do nového roku

Čtvrtek – Slavíme Slavnost Zjevení Páně
17:00 – volný úmysl

Neděle 8.1. – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za rodiče Pospíšilovy a syna, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a
duše v očistci

Sbírky
o vánočních svátcích
byly určeny na farnost. Celkem jste darovali
24 380 Kč.

Farní
ples chystáme
na třetí sobotu v měsíci lednu (21.
1.) Vstupenky je možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí.
Homolové. Děkujeme všem, kdo jste přišli na první domluvu. Také Vám, kdo jste
dali o sobě vědět. Kdo chcete ještě pomoci, ozvěte se. Prosíme také o příspěvek
do tomboly.

31. 12. 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI.
„Smrtí pro každého z nás začíná plný život.“ Smrtí končí pozemská zkušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život.“