Římskokatolická farnost Uhřínov Uhřínov 80,
bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz

——————————————————————————————————————–

Rok 2023

Aktuální informace:

Neděle – 30.7.
11:00 –
Za rodinu Kudláčkovu, Malinovu a Pospíšilovu s prosbou o Boží 
                              požehnání a ochranu

Čtvrtek – volný úmysl

Neděle – 6. srpna – Svátek Proměnění Páně
11.00 – Za rodinu Toufarovu a Zachovu, živou a zemřelou rodinu a duše v
očistci

Světové setkání mládeže – Lisabon – Portugalsko

SLEDUJEME

NASLOUCHÁME

PŘEMÝŠLÍME

MODLÍME SE

******

Neděle – 23.7.
              7:30 –
Za živou a zemřelou rodinu Crkalovu, Staníčkovu a duše v očisti

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče

Neděle – 30.7.
                 11:00 – Za rodinu Kudláčkovu, Malinovu a Pospíšilovu s prosbou o Boží 
                              požehnání a ochranu

Poděkování všem, kdo jste připravili setkání v Šeborově. Také všem, kdo jste přišli.

Dnes slavíme, již potřetí, světový den seniorů. Přejme si a vyprošujme, abychom starší věkem nevnímají jako obtíž, ale jako obdarování. Buďme si sobě navzájem nablízku a společně se dívejme do budoucnosti.

Za několik dnů slaví mladí lidé v portugalském Lisabonu Světový den mládeže. Mladí z celého světa se schází s papežem Františkem a společně, po několik dnů kráčí ve víře.

*****

Neděle – 9.7. – 14. v mezidobí
                11:00 –
Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, přízeň a obrácení hříšníků

Neděle – 16.7.  – 15. v mezidobí     
               7:30 Za manžele Doležalovy a duše v očistci
                11:00 Poutní slavnost v Otíně 

Pátek – 21.7.
              17:00 Mše svatá u kaple v Šeborově s následným přátelským  posezením

Neděle – 23.7.
              7:30 –
Za živou a zemřelou rodinu Crkalovu, Staníčkovu a duše v očisti

Pouť Nového Jeruzaléma je 12.7. v Nové vsi u Nového Města n/M. Začátek v 18 hodin.

Pěší pouť do Kostelního Vydří začíná v pátek 14.7.2023 mši svatou v kostele v Měříně.

Světový den seniorů slavíme u příležitost svátku sv. Jáchyma a Anny. V letošním roce to bude 23.7.

V čase mé nepřítomnosti, v naléhavých situacích, se od 12. do 15.7.  obracejte se na faru do Velkého Meziříčí, od 16.7. do 21.7. na zastupujícího kněze P. Josefa Novotného, tel. 604 863 806.   

*****

Neděle – 2. 7. 
                 7:30 – Za Oldřicha a Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
                 11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

Středa – 5.7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
              7:30 – 
Za rodinu Večeřovu, Kučerovu, Pólovu a duše v očistci

Neděle – 9.77 – 14. v mezidobí
                11:00 –
Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, přízeň a obrácení hříšníků

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na podporu církevního školství. Celkem jste darovali 2850Kč

Poděkování všem, kdo jste připravovali zakončení školního roku v kostele a následné setkání u kulturního domu. Také vám, co jste se účastnili, finančně i hmotně podpořili.

Poděkování všem, kdo jste odevzdali lístky k volbě členů pastorační rady farnost.

Vstoupit do manželství se rozhodli: Vít Mejzlík z Uhřínova a Kateřina Rozmarinova z Blízkova. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by bránila v uzavření zamýšleného manželství, ať to oznámí knězi.

*****

Neděle – Poutní slavnost v Měříně. Mše svaté v 7:45 a  9:15, 14:00 svátostné                                   požehnání

Čtvrtek – 29.6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních ochránců naší
                 diecéze.
                 15:00 –
Na poděkování Pánu Bohu, závěr školního roku

Pátek –    14:30 – Pohřeb paní Marie Doležalové z Uhřínova

Neděle – 2. 7. 
                 7:30 – Za Oldřicha a Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
                 11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

Ukončení školního roku, poděkování za Boží pomoc a ochranu, bude 29.6. Začátek mše svaté je v 15 hodin, následovat bude farní odpoledne s dětmi i dospělými.

Dnešní sbírka je určena pro podporu církevního školství.

Poděkování všem, kdo jste odevzdali lístky se jmény k ustanovení pastorační rady.

*****

Neděle 18.6.
                  11:00
– Na poděkování Pánu Bohu

Pondělí – Pohořílky – 18:00

Středa – 14:30 – Pohřeb paní Marie Martinkové

Pátek . 14:30 – Pohřeb paní Marie Padalíkové

Sobota – 19:00 – Za živou a zemřelou rodinu, mše svatá s nedělní platností

Neděle – Poutní slavnost v Měříně. Mše svaté v 7:45 a  9:15, 14:00 svátostné                                   požehnání

Ukončení školního roku, poděkování za Boží pomoc a ochranu, bude 29.6. Začátek mše svaté je v 15 hodin, následovat bude farní odpoledne s dětmi i dospělými.

Dnešní sbírka je určena pro farnost, sbírka příští neděle je určena pro podporu církevního školství.

Poděkování všem, kdo jste odevzdali lístky se jmény k ustanovení pastorační rady.

Doprovázejme nově vysvěceného kněze a jáhny svými modlitbami.  

***

Neděle: 11.6.
                   10. neděle v mezidobí
                   7:30 – 
Na úmysl dárce

Čtvrtek
                  17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
                 18:00 – Na poděkování za společné roky života s prosbou o Boží požehnání                                 do dalších roků

Neděle 18.6.       
                 11. neděle v mezidobí
                  11:00 – Na poděkování Pánu Bohu

Poděkování všem, kdo jste připravili a účastnili se slavnosti Těla a Krve Páně.

Pouť Nového Jeruzaléma bude ve čtvrtek 15. června v Jimramově. Začátek je v 18 hodin.

Ukončení školního roku, poděkování za Boží pomoc a ochranu, bude 29.6.

Sbírka příští neděle je určena pro farnost.

Kněžské a jáhenské svěcení:  V sobotu 17. 6. 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul, kněžské a jáhenské svěcení.

Návrhy jmen do pastorační rady odevzdáváme do 18.6.

*****

Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice
              7:30 –
Za rodinu Šuhajovu, Trnkovu a Molákovu

Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně
            17:00 – Z
a farnost, po mši svaté eucharistický průvod ke kapli do Šeborova

Pátek – 14:30 – Pohřeb pana Josefa Pacala z Otína

Neděle – 7:30 – Na úmysl dárce 

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli. Celkem jste darovali 3 850.

Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit příští neděli. Chtějme se této slavnosti účastnit jako farní rodina. Vhodnou oslavou by bylo, kdybychom přistoupili ke svatému přijímání. Maminky prosím, aby vypravily děti za družičky i mládence. Pokud děti vhodnému oblečení odrostly, přijďte do Ježíšovy blízkosti i v jiném svátečním oblečení. 

Pastorační rada – návrhy jmen do 18. června.

*****

Neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého
                   11:00 Za farnost a zvláště děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

                   17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí sv. smíření

                   18:00 – Na úmysl dárce

Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

                     7:30 – Za rodinu Šuhajovu, Trnkovu a Molákovu

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na podporu pronásledovaných křesťanů. Celkem jste darovali 6 400 Kč. Dnešní sbírka je určena pro na charitativní účely.

Měsíc červen je zasvěcen úctě Božského Srdce.

***

Neděle – 7. velikonoční
                 7.30 –
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru                                   Marii a duše v očistci

Čtvrtek – 17:00 Za rodiče Krejčovy, švagra Ivana, Duše v očistci, živou a zemřelou                                      přízeň
                            Před mši svatou od 16:30 je příležitost k přijetí sv. smíření. 

Neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého
                   11:00 Za farnost a zvláště děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na podporu pronásledovaných křesťanů. Celkem jste darovali 3 720 Kč. Dnešní sbírka je určena pro farnost, sbírka příští neděle je určena na charitativní účely.

Poděkování všem, kdo jste přišli prosit Pána Boha o příhodné počasí pro zemskou úrodu

V tyto dny konáme modlitební novénu před Slavností Seslání Ducha svatého. Prosím o společnou, ale i osobní modlitbu.

 První svaté přijímání dětí bude ve farnosti Příští neděli. K první svaté zpovědi půjdou děti a blízcí příbuzní v sobotu v 16 hodin. Je vhodné, aby spolu s dětmi ke stolu Páně přistoupili i kmotři a další rodinní příslušníci. Pro ně je ve farnosti příležitost ke svátosti smíření ve čtvrtek před mši svatou, Také v sobotu po 17. hodině.  

Slavnost Těla a Krve Páně –  Božího Těla bude ve čtvrtek 8. června, s následným průvodem z kostela do Šeborova.

Ustanovení pastorační rady: V každé farnosti působí dva poradní sbory, které se spolu s knězem podílí na životě farnosti, ať v oblasti ekonomické, tak pastorační činnosti. Ve farnosti již dlouhodobě ekonomickou rada působí. Ustanovení pastorační rady nás čeká. Pastorační rada se zabývá otázkou, jak dnes v tomto prostředí žít jako křesťané, jakým způsobem žít a hlásat evangelium, jaké prostředky a způsoby je možné využít. Pastorační rada by měla být tvořena z lidí jednotlivých generací, vhodné je i zastoupení jednotlivých obcí farnosti. Prosím, abyste na kolenou nad jmény přemýšleli. Blíží se čas, kdy poprosím o vaše návrhy.

Vyčistění a výsadbu nových stromků. Prosím o vyčíslení nákladů do konce měsíce.  náklady bude farnosti snížen příspěvek do fondu Puls.

  

*****

Neděle: 6. velikonoční
                7:30 –
 Za živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Kučerovu, Malcovu                             a duše v očistci. 

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
                 17:00 – 
Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy a sestry Křečkovy

Neděle – 7. velikonoční
                 7.30 –
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru                                   Marii a duše v očistci

Události neděle: Slavíme Den matek – fara Měřín. Program: 14:00 májová pobožnost, setkání s nebeskou Matkou. 14:30 Besídka dětí na faře a následné posezení.

Den modliteb za pronásledované křesťany. Pomáháme bratřím a sestrám ve víře především modlitbou.

Putujeme na Dědkovskou horu a prosíme o příhodné počasí, aby Pán požehnal zemské úrodě. Modlíme se slovy žalmu: „Oči všech v tebe doufají Hospodine a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.“ Program: 15:00 setkání u kaple v Dědkově, 15:30 modlitba na Dědkovské hoře. 

Pouť Nového Jeruzaléma je v úterý 16. května v Novém Veselí. Hl. celebrant a kazatel: biskup Mons. ThLic.Ing. Zdenek Wasserbauer ThD., generální vikář Arcidiecéze pražské. Začátek v 18 hodin.

Slavností Nanebevstoupení Páně začínáme duchovní přípravu na slavnost Seslání Duch svatého. Letnice znamenaly pro apoštoly a vše shromážděné proměnu. Tento den se považuje za narozeniny církve. Připojit se můžeme jakoukoliv modlitbou k Duchu svatému, velmi přínosná je modlitba společná. V předvečer slavnosti proběhne v kostele modlitební vigilie. Začátek ve 20 hodin.

První svaté přijímání bude 28. května v 11 hodin. Celkem přistoupí 7 dětí. Pamatujme na ně v modlitbě.

Sbírky v měsíci květnu: Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Sbírka příští neděle (21.5.) je určena pro naši farnost, v neděli následující (28.5.) je na charitativní účely. 

Kněžské a jáhenské svěcení:  V sobotu 17. 6. 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul, kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek, DiS. z farnosti Moravské Budějovice, Milan Pazdera z farnosti Křižanov.

Modlitba díkůvzdání za mateřstvíDíky tobě, milý Pane, za dar mateřství. Je to důstojné a požehnané povolání. Pane, často zapomínáme, jak velice nám věříš, když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče. Prosíme tě, pomoz nám, abychom vždy uměly docenit poslání matky. (Zdroj MM)

*****


          

*****

Neděle: 6. velikonoční
                7:30 –
 Za živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Kučerovu, Malcovu                             a duše v očistci. 

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
                 17:00 – 
Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy a sestry Křečkovy

:Neděle – 7. velikonoční
                 7.30 –
Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru                                   Marii a duše v očistci

Události neděle: Slavíme Den matek – fara Měřín. Program: 14:00 májová pobožnost, setkání s nebeskou Matkou. 14:30 Besídka dětí na faře a následné posezení.

Den modliteb za pronásledované křesťany. Pomáháme bratřím a sestrám ve víře především modlitbou.

Putujeme na Dědkovskou horu a prosíme o příhodné počasí, aby Pán požehnal zemské úrodě. Modlíme se slovy žalmu: „Oči všech v tebe doufají Hospodine a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.“ Program: 15:00 setkání u kaple v Dědkově, 15:30 modlitba na Dědkovské hoře. 

Pouť Nového Jeruzaléma je v úterý 16. května v Novém Veselí. Hl. celebrant a kazatel: biskup Mons. ThLic.Ing. Zdenek Wasserbauer ThD., generální vikář Arcidiecéze pražské. Začátek v 18 hodin.

Slavností Nanebevstoupení Páně začínáme duchovní přípravu na slavnost Seslání Duch svatého. Letnice znamenaly pro apoštoly a vše shromážděné proměnu. Tento den se považuje za narozeniny církve. Připojit se můžeme jakoukoliv modlitbou k Duchu svatému, velmi přínosná je modlitba společná. V předvečer slavnosti proběhne v kostele modlitební vigilie. Začátek ve 20 hodin.

První svaté přijímání bude 28. května v 11 hodin. Celkem přistoupí 7 dětí. Pamatujme na ně v modlitbě.

Sbírky v měsíci květnu: Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Sbírka příští neděle (21.5.) je určena pro naši farnost, v neděli následující (28.5.) je na charitativní účely. 

Kněžské a jáhenské svěcení:  V sobotu 17. 6. 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul, kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek, DiS. z farnosti Moravské Budějovice, Milan Pazdera z farnosti Křižanov.

Modlitba díkůvzdání za mateřstvíDíky tobě, milý Pane, za dar mateřství. Je to důstojné a požehnané povolání. Pane, často zapomínáme, jak velice nám věříš, když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče. Prosíme tě, pomoz nám, abychom vždy uměly docenit poslání matky. (Zdroj MM)

*****

Neděle: 5. velikonoční       
               7:30 Za farnost
              11:00
Poutní mše sv. ve Frankově Zhořci

Pondělí – 17:00 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Hanzlíkovu, Večeřovu a celou přízeň

Neděle: 6. velikonoční
                7:30 – 
Za živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Kučerovu, Malcovu a duše v očistci

Dnes večer v 18 hodin jsou v Měříně mariánské chvály.

V neděli 14.5. Pouť na Dědkovskou horu. Prosíme za požehnanou úrodu. Začátek 15:00 u kaple v Dědkově, 15:30 pobožnost na Dědkovské hoře.

 

*****

Neděle: 4. velikonoční
                11:00 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Čtvrtek17:00 Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke sv. smíření                                   18:00 Za nemocnou osobu, zemřelé rodiče a bratra

Sobota – Za novomanžele

Neděle: 5. velikonoční       
               7:30 Za farnost
              11:00
Poutní mše sv. ve Frankově Zhořci

*****

3. neděle velikonoční
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé i zemřelé příbuzné, Josefa Póla a duše               v očistci

Čtvrtek – 18:00  
Za Bohumila Šanderu, Annu Klímovu, manžele Malečkovy, Vochyánovy a duše v očistci

Neděle 4. velikonoční
                11:00 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Poděkování všem, kdo jste se v pondělí zapojili do adoračního dne farnosti a dne vzájemných modliteb za nová duchovní povolání.

Vstupujeme do týdne modliteb za nová duchovní povolání. Prosím, modleme se na tento úmysl. Modleme se i za rodinu a vytrvalost ve víře. Týden modliteb vyvrcholí příští neděli – neděle dobrého pastýře.

První svaté přijímání dětí bude 28. května při mši svaté v 11 hodin.

*****

Neděle Božího milosrdenství
11:00 –
Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a duše v očistci

Pondělí – 17:00 Pohořílky

Čtvrtek – 17:00 Za Petra a Aloisii Smejkalovy, rodiče, živé i zemřelé příbuzné

3. neděle velikonoční
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé i zemřelé příbuzné, Josefa Póla a duše               v očistci

Poděkování za dary do sbírky na farnost o velikonočních svátcích. Celkem jste darovali 23 050Kč. 

Pouť ve Slavkovicích je dnes v neděli Božího milosrdenství. Odpolední mše svatá začíná v 15 hodin. Od 14:45 je modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.  

*****

Slavnost zmrtvýchvstání – 9.4.2023
11:00 – 
Za Josefa Štočka a rodiče, za rodinu Molákovu, rodinu Homolovu a duše v
            očistci    
            Po mši svaté žehnání pokrmů

Pondělí 
9:00 –
 Za rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek
18:00 – 
Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a Hnízdilovy

Neděle Božího milosrdenství
11:00 – 
Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a duše v očistci

Poděkování všem, kdo jste se podíleli na přípravách i slavení velikonočních svátků. Vám, kteří jste vyzdobili kostel květinami, postarali se o úklid, sloužili při liturgii u oltáře i na kůru, vám, kteří jste vytvářeli technické zázemí, vám, kteří jste uposlechli Ježíšovu výzvu „Bděte a modlete se“, kteří jste ve velkém počtu přijali svátost smíření, vám, kteří jste prostě přišli, setkali se a slavili.
Po celý týden slavíme Velikonoční oktáv, radujme se, děkujme a slavme i v další dny.

Sbírka na potřeby farnosti je po celý čas velikonočních svátků. 

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý v Měříně. Začátek je v 18 hodin.

Pouť ve Slavkovicích bude v neděli Božího milosrdenství – příští neděle.

Vstoupit do manželství se v našem kostele rozhodli: Petr Hladík z Velkého Meziříčí a Hana Mejzlíková z Uhřínova. Kdo by věděl o nějaké překážce k uzavření, ať to oznámí knězi farnosti.

*****

Květná neděle – vstupujeme do prožívání Svatého týdne
11:00 – 
Za Antonii Matouškovou, Františka Zicha, živou a zemřelou rodinu
            Sedmidubskou, Mirka Sedmidubského a za duše v očistci.
17:00 – Modlitba křížové cesty
17:30 – 18:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku poslední večeře
17:00
 – Za kněze a nová kněžská i řeholní povolání

Velký pátek – den přísného půstu
15:00 –
 obřady velkého pátku

Bílá sobota – modlitba u Božího hrobu od 8:00 do 15:00

Velikonoční vigilie
19:00 – 
za farnost 

Slavnost zmrtvýchvstání
11:00 – 
Za Josefa Štočka a rodiče, za rodinu Molákovu, rodinu Homolovu a duše v
            očistci    
            Po mši svaté žehnání pokrmů

Svátost smíření není totéž jako setřít prach z povrchu nábytku. Je třeba zajet na hlubinu. Prosím věnujme čas přípravě. Ve svátosti smíření nejde o to, abychom řekli Bohu, co si o sobě myslíme, jak se vidíme, ale o to, jak nás vidí Bůh, jak Boha milujeme a jak toužíme růst v lásce k němu i druhým. Vyprošujme si milost pravdivého pohledu na tuto svátost, také bolest duše nad spáchanými hříchy.

Umývání nohou při mši svaté na zelený čtvrtek – prosím muže o zrealizování.

Služba u Božího hrobu na Bílou sobotu od 8:00 do 15:00. Prosím zapište se na arch.

******

5. postní neděle
11:00 – Za Aloise a Marii Dohnalovy, rodiče a dceru Marii
14:00 – Modlitba křížové cesty

Čtvrtek – 18:00 – Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, Josefa Mejzlíka, rodinu 
                  Zemanovu, živou a zemřelou přízeň

Květná neděle
11:00 – 
Za Antonii Matouškovou, Františka Zicha, živou a zemřelou rodinu
            Sedmidubskou, Mirka Sedmidubského a za duše v očistci.
17:00 – Modlitba křížové cesty
17:30 – 18:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření

*****

Do sbírky na farnost jste minulou neděli darovali 7 650 Kč. Přijměte poděkování. Další sbírky na farnost budou již tradičně na velikonoční svátky.

V příštím týdnu navštívím další nemocné. Přihlaste se zvláště vy, ke kterým nechodím pravidelně.

*****

4. neděle postní 
11:00 Za Josefa Řeháčka, jeho rodiče, Josefa Zemana, jeho rodiče, živou a zemřelou
rodinu
14:00 Modlitba křížové cesty

Pondělí – Slavnost svatého Josefa
                 16:30 – Za rodinu Homolovu

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Stejskalovy, živou a zemřelou rodinu

Pátek – 14:30 – kremační rozloučení s paní Ludmilou Horkou z Horních Heřmanic

Sobota – Slavnost Zvěstování Páně

5. postní neděle
11:00 – Za Aloise a Marii Dohnalovy, rodiče a dceru Marii
14:00 – Modlitba křížové cesty

Dnešní sbírka je určena na potřeby naší farnosti.

Přehled možnosti k přijetí svátost smíření v děkanství je na plakátu ve vývěsce.

Velikonoční slavení ve farnosti Uhřínov
Květná neděle – 11:00, 17:30 – 18:30 příležitost k přijetí svátosti smíření ve farnosti.
Zelený čtvrtek 17:00
Velký pátek – 15:00 velkopáteční obřady
Velikonoční vigilie – 19:00
Velikonoční neděle – 11:00
Velikonoční pondělí – 9:00
Úterý ve velikonočním oktávu – pouť Nového Jeruzaléma v Měříně
Neděle Božího milosrdenství – 11:00, Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích  

******

3. neděle postní – 12.3.
11:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a dvoje rodiče
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:40
 Modlitba křížové cesty
18:00 Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa, Ilonku Řezníčkovu a
duše v očistci

Neděle
11:00 Za Josefa Řeháčka, jeho rodiče, Josefa Zemana, jeho rodiče, živou a zemřelou
rodinu
14:00 Modlitba křížové cesty

V březnu, kromě postní doby, slavíme: Slavnost svatého Josefa, v pondělí 20. 3. a Slavnost Zvěstování Páně, v sobotu 25. 3. V tento den si připomínáme nenarozené děti a modlíme se za matky. Tradičně je ve větších městech uspořádán Pochod za nenarozené děti. 

Sbírka pro farnost bude příští neděli.    

*****

Neděle – 2. postní – 5.3.
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:40 – Křížová cesta s dětmi
18:00 – Za rodiče Krškovy, syna a jeho rodinu, za rodiče Kubišovy a dceru a za Jana
Prchala

3. neděle postní – 12.3.
11:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a dvoje rodiče
14:00 – Modlitba Křížové cesty
*****

Návrh na pravidelnou měsíční sbírku pro farnost.

Adopce kněze, je jedna z postních aktivit mladých z naší diecéze, zaštítěna otcem biskupem Pavlem. Bližší informace na nástěnce pod věží a na vebové stránce farnosti.

Ke společné modlitbě za diecézi vybízí otec biskup Pavel. Koná se každý den v 21 hodin, spojujeme se modlitbou Otče náš. Připojíme se?

K modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání mohou posloužit kartičky na stolku u vchodu. 

Modlitební pomoc a sílu z modlitby mohou pocítit i děti, které se připravují k prvnímu přijetí svátostí a jejich rodiny. A to díky nám.

*****

Neděle – 1. postní – 26.2.
11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek –
17:00 –Příležitost k přijetí svátosti smíření
17:30 – Modlitba křížové cesty
18:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
Uchytilovu a duše v očistci.

Neděle – 2. postní
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Poděkování za příspěvek do sbírky „Haléř sv. Petra“. Celkem jste darovali6 820 Kč.

*****

Neděle – 1. postní – 26.2.
11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:00 –Příležitost k přijetí svátosti smíření
17:30 – Modlitba křížové cesty
18:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
Uchytilovu a duše v očistci.

*****

Neděle – 7. v mezidobí
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou i zemřelou rodinu Pavelcovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Popeleční středa – počátek svatopostní doby, den přísného půstu
16:30 – Za Bohumila Berana, rodiče a duše v očistci

Neděle – 1. postní

11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci

14:00 – Modlitba Křížové cesty

Dnešní sbírka nese název Haléř sv. Petra a je určena na podporu pastoračních a charitních aktivit sv. Otce.

*****

Neděle 6. v mezidobí
11:00 – Za nemocné ve farnosti

Pondělí – Pohořílky
16:30

Úterý – 14:30
Pohřeb pana Oldřicha Říhy

Čtvrtek – 18:00 – volný úmysl

Neděle – 7. v mezidobí
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou i zemřelou rodinu Pavelcovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Charita Žďár nad Sázavou děkuje farníkům za dar na činnost domácího hospice

Sbírka s názvem Haléř sv. Petra bude příští neděli.

Česká katolická charita vyhlásila sbírku pro Turecko a Sýrii zasažené zemětřesením. Číslo účtu 55660022/0800, VS 118. Finanční dar můžete odeslat přímo na výše uvedený účet. Dar můžete odevzdat v našem kostele knězi.

*****

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Čtvrtek – mše svatá zaměřená pro děti
18:00 – Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné, umírající a za ty, kdo je ošetřují Mše svatá zaměřená pro děti (P. Josef Pohanka)

Sobota – 11.2. Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

*******

Neděle 6. v mezidobí
11:00 – Za nemocné ve farnosti

Poděkování z Arcidiecézní charity Praha za dar pro adoptované děti (vývěska)

Charita Žďár nad Sázavou hledá sestru do vedení domácí hospicové péče. Informace a požadavky na plakátě nebo přímo u vedení charity Žďár.

U příležitosti Světového dne nemocných bude příležitost přijmout společně svátost nemocných při mši svaté v neděli 12. února. 

Pokud si budete přát kněze v naléhavé situaci, v příštím týdnu, volejte č.t. 608 257 183.

****

Neděle 29. 1. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:30 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu
Ke slavení liturgie si přinesme si svíce.

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do předvánočního Jarmarku. Částka 57000 Kč putuje ve prospěch Charitního domácího hospice BARBORKA a ve prospěch adopce na dálku. Finanční částka je rozdělena pro adoptované děti a jednoho bohoslovce, také na dárky k vánocům a nezbytně potřebné věci.

Nově adoptovaný: Jmenuji se Bruno, je mi 22 let. Prý jsem kultivovaný, zdvořilý a zbožný. Jsem společenský, mám mnoho přátel. Hovořím pěti jazyky. Ve volném čase sportuji, k mým zálibám patří fotbal a atletika, také rád jezdím na kole. Během bohoslužeb ministruji, od dětství se mi to líbilo. I proto jsem vstoupil do semináře, abych v budoucnu mohl sloužit bohu jako vysvěcený kněz. Dříve adoptované děti: Sanjani Ganapati a Rasul Samiri.   


****

Neděle 29. 1. – 4. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:30 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu
Ke slavení liturgie si přinesme si svíce.

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Poděkování
všem,
kdo jste se zapojili do předvánočního Jarmarku. Částka 57000 Kč putuje ve
prospěch Charitního domácího hospice BARBORKA a ve prospěch adopce na dálku.
Finanční částka je rozdělena pro adoptované děti a jednoho bohoslovce, také na
dárky k vánocům a nezbytně potřebné věci.

Nově
adoptovaný: Jmenuji se Bruno, je mi 22
let
. Prý jsem kultivovaný,
zdvořilý a zbožný. Jsem společenský, mám mnoho přátel. Hovořím pěti jazyky. Ve
volném čase sportuji, k mým zálibám patří fotbal a atletika, také rád jezdím na
kole. Během bohoslužeb ministruji, od dětství se mi to líbilo. I proto jsem
vstoupil do semináře, abych v budoucnu mohl sloužit bohu jako vysvěcený kněz. Dříve adoptované děti: Sanjani Ganapati
a Rasul Samiri.   

Neděle – 22.1. Třetí v mezidobí
11:00 Za Miladu a Františka Haláskovy, celou živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek – Mše svatá zaměřená pro děti
18:00 – volný úmysl

Neděle 29. 1. – 4. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Poděkování
všem, kdo jste se zapojili v přípravě farního plesu
,
také všem, kdo sdíleli společný čas na plese.

Neděle
Božího slova
: Kéž mohu slyšet, co
mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o
pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm,
kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Dnes je sbírka na šíření Bible a biblické dílo.

Slavíme
týden modliteb za jednotu křesťanů.
Modleme
se za jednotu a vytvářejme ji. Jednota znamená především
dívat se v různosti povah, pohledů, názorů, jedním směrem. Dívat se na
Ježíše Krista a mít v srdci hodně lásky.

Diecézní
setkání mládeže
se uskuteční 13. května 2023, na poutním
místě v Žarošicích. Prosím mladé, zapište si setkání do svých plánů.     

Setkání
křesťanských pedagogů a katechetů
se uskuteční 4. února od
9:00 v Novém Městě na Moravě. Zveme a prosím, zájemce, aby se nahlásili
kvůli společné dopravě.

*****

Neděle 15.1. – Druhá v mezidobí
11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

ČTVRTEK – 18:00 Mše sv. zaměřená pro děti.
Na úmysl dárce a za nová kněžská povolání

Neděle – 22.1. Třetí v mezidobí
11:00 Za Miladu a Františka Haláskovy, celou živou a zemřelou rodinu

Farní
ples chystáme
na příští sobotu. Začátek je ve 20 hodin.
Děkujeme všem, kdo pomáháte s organizací, kdo jste již darovali ceny do
tomboly a vám, kdo se ještě darovat chystáte. Ples může posloužit
k setkání farníků z Měřína i Uhřínova a všech ostatních. Vstupenky je
možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí. Homolové. Děkujeme všem,
kdo přijdete.

Neděle Božího slova: Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Sbírka na šíření Bible.

Při předvánočním jarmarku jste celkem darovali 57 tis, korun. Peníze slouží k podpoře činnost domácího hospice a adoptované děti.

Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18. do 25. 1.

*****

Neděle 8.1. – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za rodiče Pospíšilovy a syna, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a
duše v očistci

Pondělí – Pohořílky
16:30 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, manžele Kunáškovy a Karla
Kunáška

Čtvrtek – Mše svatá zaměřená Pro děti
18:00 Za rodinu Večeřovu, Kučerovu a Pólovu a za duše v očistci

Neděle 15.1. – Druhá v mezidobí
11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

Farní ples chystáme na třetí sobotu v měsíci lednu (21. 1.) Vstupenky je možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí. Homolové. Druhá domluva bude ve středu v 19 hodin. Děkujeme všem, kdo přijdete. Kdo chcete ještě pomoci, ozvěte se. Prosíme také o příspěvek do tomboly.

Neděle Božího slova: Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Setkání s Božím slovem bude 22. ledna v 15 hodin, pro dospělé, mladé i děti.

Poděkování za přihlášení do fondu PULS

Neděle Božího slova – 22.1. – sbírka na Biblické dílo.

*****

Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Týden od 1.1. do 8.1.

Neděle 11:00
Za Boží požehnání do nového roku

Čtvrtek – Slavíme Slavnost Zjevení Páně
17:00 – volný úmysl

Neděle 8.1. – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za rodiče Pospíšilovy a syna, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a
duše v očistci

Sbírky
o vánočních svátcích
byly určeny na farnost. Celkem jste darovali
24 380 Kč.

Farní
ples chystáme
na třetí sobotu v měsíci lednu (21.
1.) Vstupenky je možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí.
Homolové. Děkujeme všem, kdo jste přišli na první domluvu. Také Vám, kdo jste
dali o sobě vědět. Kdo chcete ještě pomoci, ozvěte se. Prosíme také o příspěvek
do tomboly.

31. 12. 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI.
„Smrtí pro každého z nás začíná plný život.“ Smrtí končí pozemská zkušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život.“