Římskokatolická farnost Uhřínov Uhřínov 80,
bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz

——————————————————————————————————————–

Rok 2023


*****

Neděle – 1. postní – 26.2.
11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:00 –Příležitost k přijetí svátosti smíření
17:30 – Modlitba křížové cesty
18:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
Uchytilovu a duše v očistci.

*****

Neděle – 7. v mezidobí
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou i zemřelou rodinu Pavelcovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Popeleční středa – počátek svatopostní doby, den přísného půstu
16:30 – Za Bohumila Berana, rodiče a duše v očistci

Neděle – 1. postní

11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci

14:00 – Modlitba Křížové cesty

Dnešní sbírka nese název Haléř sv. Petra a je určena na podporu pastoračních a charitních aktivit sv. Otce.

*****

Neděle 6. v mezidobí
11:00 – Za nemocné ve farnosti

Pondělí – Pohořílky
16:30

Úterý – 14:30
Pohřeb pana Oldřicha Říhy

Čtvrtek – 18:00 – volný úmysl

Neděle – 7. v mezidobí
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou i zemřelou rodinu Pavelcovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Charita Žďár nad Sázavou děkuje farníkům za dar na činnost domácího hospice

Sbírka s názvem Haléř sv. Petra bude příští neděli.

Česká katolická charita vyhlásila sbírku pro Turecko a Sýrii zasažené zemětřesením. Číslo účtu 55660022/0800, VS 118. Finanční dar můžete odeslat přímo na výše uvedený účet. Dar můžete odevzdat v našem kostele knězi.

*****

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Čtvrtek – mše svatá zaměřená pro děti
18:00 – Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné, umírající a za ty, kdo je ošetřují Mše svatá zaměřená pro děti (P. Josef Pohanka)

Sobota – 11.2. Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

*******

Neděle 6. v mezidobí
11:00 – Za nemocné ve farnosti

Poděkování z Arcidiecézní charity Praha za dar pro adoptované děti (vývěska)

Charita Žďár nad Sázavou hledá sestru do vedení domácí hospicové péče. Informace a požadavky na plakátě nebo přímo u vedení charity Žďár.

U příležitosti Světového dne nemocných bude příležitost přijmout společně svátost nemocných při mši svaté v neděli 12. února. 

Pokud si budete přát kněze v naléhavé situaci, v příštím týdnu, volejte č.t. 608 257 183.

****

Neděle 29. 1. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:30 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu
Ke slavení liturgie si přinesme si svíce.

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do předvánočního Jarmarku. Částka 57000 Kč putuje ve prospěch Charitního domácího hospice BARBORKA a ve prospěch adopce na dálku. Finanční částka je rozdělena pro adoptované děti a jednoho bohoslovce, také na dárky k vánocům a nezbytně potřebné věci.

Nově adoptovaný: Jmenuji se Bruno, je mi 22 let. Prý jsem kultivovaný, zdvořilý a zbožný. Jsem společenský, mám mnoho přátel. Hovořím pěti jazyky. Ve volném čase sportuji, k mým zálibám patří fotbal a atletika, také rád jezdím na kole. Během bohoslužeb ministruji, od dětství se mi to líbilo. I proto jsem vstoupil do semináře, abych v budoucnu mohl sloužit bohu jako vysvěcený kněz. Dříve adoptované děti: Sanjani Ganapati a Rasul Samiri.   


****

Neděle 29. 1. – 4. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu
16:30 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu
Ke slavení liturgie si přinesme si svíce.

Neděle – 5. 2. – 5. v mezidobí
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry a duše v očistci

Poděkování
všem,
kdo jste se zapojili do předvánočního Jarmarku. Částka 57000 Kč putuje ve
prospěch Charitního domácího hospice BARBORKA a ve prospěch adopce na dálku.
Finanční částka je rozdělena pro adoptované děti a jednoho bohoslovce, také na
dárky k vánocům a nezbytně potřebné věci.

Nově
adoptovaný: Jmenuji se Bruno, je mi 22
let
. Prý jsem kultivovaný,
zdvořilý a zbožný. Jsem společenský, mám mnoho přátel. Hovořím pěti jazyky. Ve
volném čase sportuji, k mým zálibám patří fotbal a atletika, také rád jezdím na
kole. Během bohoslužeb ministruji, od dětství se mi to líbilo. I proto jsem
vstoupil do semináře, abych v budoucnu mohl sloužit bohu jako vysvěcený kněz. Dříve adoptované děti: Sanjani Ganapati
a Rasul Samiri.   

Neděle – 22.1. Třetí v mezidobí
11:00 Za Miladu a Františka Haláskovy, celou živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek – Mše svatá zaměřená pro děti
18:00 – volný úmysl

Neděle 29. 1. – 4. v mezidobí
11:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Poděkování
všem, kdo jste se zapojili v přípravě farního plesu
,
také všem, kdo sdíleli společný čas na plese.

Neděle
Božího slova
: Kéž mohu slyšet, co
mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o
pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm,
kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Dnes je sbírka na šíření Bible a biblické dílo.

Slavíme
týden modliteb za jednotu křesťanů.
Modleme
se za jednotu a vytvářejme ji. Jednota znamená především
dívat se v různosti povah, pohledů, názorů, jedním směrem. Dívat se na
Ježíše Krista a mít v srdci hodně lásky.

Diecézní
setkání mládeže
se uskuteční 13. května 2023, na poutním
místě v Žarošicích. Prosím mladé, zapište si setkání do svých plánů.     

Setkání
křesťanských pedagogů a katechetů
se uskuteční 4. února od
9:00 v Novém Městě na Moravě. Zveme a prosím, zájemce, aby se nahlásili
kvůli společné dopravě.

*****

Neděle 15.1. – Druhá v mezidobí
11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

ČTVRTEK – 18:00 Mše sv. zaměřená pro děti.
Na úmysl dárce a za nová kněžská povolání

Neděle – 22.1. Třetí v mezidobí
11:00 Za Miladu a Františka Haláskovy, celou živou a zemřelou rodinu

Farní
ples chystáme
na příští sobotu. Začátek je ve 20 hodin.
Děkujeme všem, kdo pomáháte s organizací, kdo jste již darovali ceny do
tomboly a vám, kdo se ještě darovat chystáte. Ples může posloužit
k setkání farníků z Měřína i Uhřínova a všech ostatních. Vstupenky je
možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí. Homolové. Děkujeme všem,
kdo přijdete.

Neděle Božího slova: Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Sbírka na šíření Bible.

Při předvánočním jarmarku jste celkem darovali 57 tis, korun. Peníze slouží k podpoře činnost domácího hospice a adoptované děti.

Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18. do 25. 1.

*****

Neděle 8.1. – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za rodiče Pospíšilovy a syna, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a
duše v očistci

Pondělí – Pohořílky
16:30 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, manžele Kunáškovy a Karla
Kunáška

Čtvrtek – Mše svatá zaměřená Pro děti
18:00 Za rodinu Večeřovu, Kučerovu a Pólovu a za duše v očistci

Neděle 15.1. – Druhá v mezidobí
11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

Farní ples chystáme na třetí sobotu v měsíci lednu (21. 1.) Vstupenky je možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí. Homolové. Druhá domluva bude ve středu v 19 hodin. Děkujeme všem, kdo přijdete. Kdo chcete ještě pomoci, ozvěte se. Prosíme také o příspěvek do tomboly.

Neděle Božího slova: Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Setkání s Božím slovem bude 22. ledna v 15 hodin, pro dospělé, mladé i děti.

Poděkování za přihlášení do fondu PULS

Neděle Božího slova – 22.1. – sbírka na Biblické dílo.

*****

Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Týden od 1.1. do 8.1.

Neděle 11:00
Za Boží požehnání do nového roku

Čtvrtek – Slavíme Slavnost Zjevení Páně
17:00 – volný úmysl

Neděle 8.1. – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za rodiče Pospíšilovy a syna, celou živou a zemřelou rodinu, přízeň a
duše v očistci

Sbírky
o vánočních svátcích
byly určeny na farnost. Celkem jste darovali
24 380 Kč.

Farní
ples chystáme
na třetí sobotu v měsíci lednu (21.
1.) Vstupenky je možné rezervovat na čísle 604 870 958 u pí.
Homolové. Děkujeme všem, kdo jste přišli na první domluvu. Také Vám, kdo jste
dali o sobě vědět. Kdo chcete ještě pomoci, ozvěte se. Prosíme také o příspěvek
do tomboly.

31. 12. 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI.
„Smrtí pro každého z nás začíná plný život.“ Smrtí končí pozemská zkušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi času začíná plný a nepomíjející život.“