Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80, bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz
————————————————————————————————————

3. neděle v mezidobí – 23.1.

Neděle – 23.1. 
                 11:00 –
Za rodiče Pospíšilovy, celou rodinu, živou i zemřelou a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za Františka Piechowicze, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a
                  duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle – 30.1.
                11:00 
– Za Marii Mejzlíkovu a Ludvíka Večeřu

******

Jsme pozváni, abychom slavili neděli Božího slova. V liturgii známe dva stoly: Stůl Božího slova a stůl eucharistie. Pán promlouvá ke svému lidu slova života, Pán svůj lid sytí pokrmem věčného života. Jeden autor napsal: bible není nuda. Je to nejčtenější kniha světa, nejstarší tištěná kniha světa, nejvíce rukopisy doložený text, nejprodávanější kniha světa, nejpřekládanější kniha světa, nejrozšířenější knihy světa… Ale také v mnoha knihovnách našich domácností, nejvíce zaprášená….

Společné slavení je dnes v Měříně na faře od 16. hodiny. Budou tři skupiny: děti, starší děti a mládež, dospělí.

Synodální setkání. Pro připomenutí – synoda (Syn hodos) znamená kráčet společně. Zveme ke společnému setkání, hledání a zamyšlení nad životem církve v současném světě. Také hledání možných cest do budoucnosti. Setkání se uskuteční ve středu v 19 hodin na faře.

            
2. neděle v mezidobí – 16.1.2022

11:00 – Za Miladu a Františka Haláskovu, celou živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Chytkovy, syna, vnuka, Josefa a Františku Bednářovu a 
                  duše v očistci 

Neděle – 23.1. 
11:00 – 
Za rodiče Pospíšilovy, celou rodinu, živou i zemřelou a duše v očistci

***

Jsme pozváni, abychom slavili neděli Božího slova. Slavíme ji příští týden, tedy třetí neděli v liturgickém období. V liturgii známe dva stoly: Stůl Božího slova a stůl eucharistie. Pán promlouvá ke svému lidu slova života, Pán svůj lid sytí pokrmem věčného života. Jeden autor napsal: bible není nuda. Je to nejčtenější kniha světa, nejstarší tištěná kniha světa, nejvíce rukopisy doložený text, nejprodávanější kniha světa, nejpřekládanější kniha světa, nejrozšířenější knihy světa… Ale také v mnoha knihovnách našich domácností, nejvíce zaprášená….

Jeden člověk dostal srdeční příhodu, kterou jen díky rychlé pomoci lidí okolo přežil. Když se jeho zdravotní stav stabilizoval, položil se otázku: znám vůbec Pána Ježíše, se kterým bych se setkal? Od této události začal denně číst evangelium. Pán mu dopřál ještě pět dalších roků života, aby ho poznal lépe. V rámci slavení dne Božího slova bude příští neděli setkání nad Božím slovem na faře. Budou tři skupiny: děti, starší děti a mládež, dospělí. Přijměte pozvání.

Týden modliteb za jednotu křesťanů slavíme od 18. 1. do 25. 1. Slavíme modlitbou, ale také jednotu vytváříme.

Synodální setkání. Pro připomenutí – synoda (Syn hodos) znamená kráčet společně. Zveme ke společnému setkání, hledání a zamyšlení nad životem církve v současném světě. Také hledání možných cest do budoucnosti. Setkání se uskuteční ve středu v 19 hodin v Měříně, a pak dle domluvy. Přijměte pozvání ke společnému kráčení.

Přijměte požehnání na cestu za Pánem Ježíšem, pokojné a radostné časy.

*****

Svátek Křtu Páně – 9.1.

11:00 Za Josefa Toufara, bratra, sestru, a dvoje rodiče
Žehnání koledníkům bude v neděli na závěr mše svaté.

Pondělí – Pohořílky – 17:00 
                  Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, manžele Kunáškovy a Karla Kunáška

Čtvrtek – 18:00 – Mše sv. zaměřená pro děti
                  Za rodinu Večeřovu, Kučerovu, Pólovu a duše v očistci

Neděle – 16.1. – 11:00
                  Za Miladu a Františka Haláskovu, celou živou a zemřelou rodinu

Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Betlém může být v boční kapli do Hromnic.

Poděkování za dary na opravu střechy kostela v Rudíkově. Darovali jste celkem 14 187 Kč.

Co je před námi: od 18. do 25. ledna slavíme týden modliteb za jednotu křesťanů.

Sestavujeme pastorační radu farnosti. Kdo máte nějaké návrhy jmen. Napište je a vhoďte do schránky u zadního vchodu.  

Pouť Nový Jeruzalém je v úterý od 17. hodiny ve Velké Meziříčí.

*****

Druhá vánoční neděle – 2. ledna
                           11:00 –
Za uzdravení nemocné osoby

Čtvrtek – Slavnost Zjevení Páně – 6. ledna   
                            16:30 – 
Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou i zemřelou rodinu
                              Uchytilovu a duše v očistci

Pátek – 7. ledna – 14:30 – Rozloučení s panem Vojtěchem Pacalem

Sobota – 8. ledna – 10:00 – Rozloučení s paní Bohumilou Pokornou

Neděle – 9. ledna – Svátek křtu Páně
                                11:00 –
Za Josefa Toufara, bratra, sestru, a dvoje rodiče. 
                                  Na závěr mše svaté bude žehnání koledníkům. 

Poděkování za dary do vánoční sbírky. Darovali jste celkem 19 660 Kč. Také sbírka na Nový rok je určena pro farnost. Sbírka při mši svaté v neděli 2. 1. je určena na opravu střechy na kostele v Rudíkově. Při mši svaté v 11 hodin bude zpívat chrámový sbor z Rudíkova.

Poděkování za celoroční službu: kostelníkům, ministrantům, varhaníkovi a varhanicím, schole, také za úklid kostela.

Poděkování všem, kdo jste se účastnili brigád na faře, také panu správci, pod jehož vedením se brigády uskutečnili.
Poděkování maminkám za společenství Modlitby matek. Také maminkám a všem, kdo připravují čtvrteční mše sv. pro děti.

*****

Neděle – 26.12.2021 – Svátek svaté rodiny
               11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

Pátek – 31.12. – Silvestra, papeže – 16,00 Na poděkování Pánu Bohu

Sobota – 1.1.2022 – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie

                 11:00 Za farnost a Boží požehnání do nového roku

Neděle – 2.1. – Druhá vánoční neděle 

                  11:00 – Za uzdravení nemocné osoby

                   Při mši svaté bude zpívat chrámový sbor z Rudíkova. Sbírka bude určena na
                   opravu střechy kostela v Rudíkově.

Poděkování všem, kdo jste připravovali vánoční liturgii, všem, kdo jste se postarali o úklid kostele. Bůh vám žehnej!   

 ***

Neděle – 19.12.2021 – Čtvrtá adventní neděle

                  11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Marii Jarošovu a Ludvíka Večeřu 

Pátek – Štědrý den
             16:00 – 
Za Františka Zemana, Marii Zemanovu, Josefa Řeháčka, živou a
                           zemřelou rodinu a duše v očistci

Sobota – Hod Boží vánoční                             
                11:00 – Za farnost

Neděle – 26.12.2021 – Svátek svaté rodiny
               11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

                           Žehnání manželům

 ******

Svátost smíření před vánočními svátky bude dnes od 16:45 do 18:00 h.

 Poděkování všem, kdo jste zhotovili různé věci do předvánočního Jarmarku. Také všem, kdo jste zajistili jeho uspořádání. I vám všem, kdo jste si výrobky zakoupili. Celkem jsme získali 29 120 Kč, z toho v Uhřínově 7 990 Kč.