Farnost Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov

Aktuality:

Neděle – 8. 12. – Druhá adventní neděle – 11:00 – Za Josefa Pokorného,
                  2 rodiče, zemřelé příbuzné a duše v očistci

Pondělí – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 16:30 –
                
Za rodinu Votoupalovu, živé a zemřelé z rodiny

Sobota – 7:00 – Roráty – za rodinu Vošmerovu, Crkalovu, Necidovu

Neděle – 1. 12. – 11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu 
                 Pavelcovu
                                                                *****

Svátost smíření ve farnosti 15. 12. od 17:00 do 18:30 h.

Předvánoční Jarmark bude příští neděli po mši svaté. Děkuji všem, kdo jste přispěli svými výrobky.

Sbírka minulé neděle byla určena na církevní školství. Darovali jste celkem 5 200 Kč    

Hledáme správce fary /2/ Když budou dva, bude to méně starostí.

                                                *******

Nedělní bohoslužby:

Uhřínov v 11:00 hodin. Změna začátku mše svaté od 25. 11. 2018

Všední den: Uhřínov – čtvrtekletní období v 18 hodin, zimní období v 17 hodin. Pohořílky – 1x za měsíc – letní období v 18 hodin, zimní období v 17 hodin

Aktuální změny v týdeních ohláškách

Poutě v roce 2019

  • Frankův Zhořec – 5. 5. 2019
  • Pohořílky – 7. 7. 2019
  • Otín – 14. 7. 2019
  • Uhřínov – 15. 9. 2019

Pěší putování a poutní zájezdy

  • Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně – 11.4.
  • Pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic –
  • Pouť rodin ke kapli sv. Zdislavy na „Svatou“ u Kadolce –
  • Pěší putování do Kostelního Vydří – 19. – 21. 7.
  • Pěší putování do Netína – 18. 8.
  • Poutní zájezd do Žarošic – 14. 9.

 

Kontakt: Římskokatolická farnost Uhřínov 594 41 Uhřínov 80 uhrinov@dieceze.cz R.D. Josef Havelka, administrátor Tel 731402684 Obce ve farnosti: Uhřínov, Horní Radslavice, Horní Heřmanice, Pohořílky, Otín, Šeborov, Frankův Zhořec.       

Nynější farní kostel Povýšení sv.Kříže v Uhřínově je v pořadí již třetí. Základní kámen posvětil 20. října 1907 Dr. Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. Kostel v Uhřínově byl posvěcen v neděli 28. listopadu 1909 biskupem brněnským hrabětem Pavlem Huynem.  Je postaven v pseudorománském slohu, trojlodní. Délka lodi je 36 m, šířka 15,5 m a výška 10 m. Věž je vysoká 35 m.  Hlavní oltář je darem hlavního města Rakouska Vídně. Pod křížem stojí, což je poněkud neobvyklé sv.Cyril a Metoděj.  Ve věži kostela jsou zvony: Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj, sv. Josef a největší zvon sv. Petr a Pavel – 620 kg. Ze starého kostela je tu ještě zvon sv. Jan Nepomucký/44 liber/. Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově prošel generální opravou, která byla ukončena v roce 1998. V posledních letech probíhá restaurování oltářů, křtitelnice a kazatelny.