Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80,
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684, j.havelka@volny.cz
Farnost Uhřínov: uhrinov@dieceze.cz
bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
Datová schránka: 7r8rd2
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz

————————————————————————————————————

Aktuální informace:

5. postní neděle
11:00 – Za Aloise a Marii Dohnalovy, rodiče a dceru Marii
14:00 – Modlitba křížové cesty

Čtvrtek – 18:00 – Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, Josefa Mejzlíka, rodinu 
                  Zemanovu, živou a zemřelou přízeň

Květná neděle
11:00 –
Za Antonii Matouškovou, Františka Zicha, živou a zemřelou rodinu
            Sedmidubskou, Mirka Sedmidubského a za duše v očistci.
17:00 – Modlitba křížové cesty
17:30 – 18:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření

*****

Do sbírky na farnost jste minulou neděli darovali 7 650 Kč. Přijměte poděkování. Další sbírky na farnost budou již tradičně na velikonoční svátky.

V příštím týdnu navštívím další nemocné. Přihlaste se zvláště vy, ke kterým nechodím pravidelně.

*****

4. neděle postní 
11:00 Za Josefa Řeháčka, jeho rodiče, Josefa Zemana, jeho rodiče, živou a zemřelou
rodinu
14:00 Modlitba křížové cesty

Pondělí – Slavnost svatého Josefa
                 16:30 – Za rodinu Homolovu

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Stejskalovy, živou a zemřelou rodinu

Pátek – 14:30 – kremační rozloučení s paní Ludmilou Horkou z Horních Heřmanic

Sobota – Slavnost Zvěstování Páně

5. postní neděle
11:00 – Za Aloise a Marii Dohnalovy, rodiče a dceru Marii
14:00 – Modlitba křížové cesty

Dnešní sbírka je určena na potřeby naší farnosti.

Přehled možnosti k přijetí svátost smíření v děkanství je na plakátu ve vývěsce.

Velikonoční slavení ve farnosti Uhřínov
Květná neděle – 11:00, 17:30 – 18:30 příležitost k přijetí svátosti smíření ve farnosti.
Zelený čtvrtek 17:00
Velký pátek – 15:00 velkopáteční obřady
Velikonoční vigilie – 19:00
Velikonoční neděle – 11:00
Velikonoční pondělí – 9:00
Úterý ve velikonočním oktávu – pouť Nového Jeruzaléma v Měříně
Neděle Božího milosrdenství – 11:00, Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích  

******

3. neděle postní – 12.3.
11:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a dvoje rodiče
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:40
Modlitba křížové cesty
18:00 Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa, Ilonku Řezníčkovu a
duše v očistci

Neděle
11:00 Za Josefa Řeháčka, jeho rodiče, Josefa Zemana, jeho rodiče, živou a zemřelou
rodinu
14:00 Modlitba křížové cesty

V březnu, kromě postní doby, slavíme: Slavnost svatého Josefa, v pondělí 20. 3. a Slavnost Zvěstování Páně, v sobotu 25. 3. V tento den si připomínáme nenarozené děti a modlíme se za matky. Tradičně je ve větších městech uspořádán Pochod za nenarozené děti. 

Sbírka pro farnost bude příští neděli.    

*****

Neděle – 2. postní – 5.3.
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:40 – Křížová cesta s dětmi
18:00 – Za rodiče Krškovy, syna a jeho rodinu, za rodiče Kubišovy a dceru a za Jana
Prchala

3. neděle postní – 12.3.
11:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a dvoje rodiče
14:00 – Modlitba Křížové cesty
*****

Návrh na pravidelnou měsíční sbírku pro farnost.

Adopce kněze, je jedna z postních aktivit mladých z naší diecéze, zaštítěna otcem biskupem Pavlem. Bližší informace na nástěnce pod věží a na vebové stránce farnosti.

Ke společné modlitbě za diecézi vybízí otec biskup Pavel. Koná se každý den v 21 hodin, spojujeme se modlitbou Otče náš. Připojíme se?

K modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání mohou posloužit kartičky na stolku u vchodu. 

Modlitební pomoc a sílu z modlitby mohou pocítit i děti, které se připravují k prvnímu přijetí svátostí a jejich rodiny. A to díky nám.

*****

Neděle – 1. postní – 26.2.
11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu Uchytilovi a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Čtvrtek
17:00 –Příležitost k přijetí svátosti smíření
17:30 – Modlitba křížové cesty
18:00 – Za Anežku a Josefa Necidovy, Alenu, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
Uchytilovu a duše v očistci.

Neděle – 2. postní
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci
14:00 – Modlitba Křížové cesty

Poděkování za příspěvek do sbírky „Haléř sv. Petra“. Celkem jste darovali6 820 Kč.

*****

——————————————————————————————-

Římskokatolická farnost Uhřínov

Obce ve farnosti: Uhřínov, Horní Radslavice, Horní Heřmanice, Pohořílky, Otín, Šeborov, Frankův Zhořec

Nynější farní kostel Povýšení sv.Kříže v Uhřínově je v pořadí již třetí. Základní kámen posvětil 20. října 1907 Dr. Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup.
Kostel v Uhřínově byl posvěcen v neděli 28. listopadu 1909 biskupem brněnským hrabětem Pavlem Huynem.
Je postaven v pseudorománském slohu, trojlodní. Délka lodi je 36 m, šířka 15,5 m a výška 10 m. Věž je vysoká 35 m.
Hlavní oltář je darem hlavního města Rakouska Vídně. Pod křížem stojí, což je poněkud neobvyklé sv.Cyril a Metoděj.
Ve věži kostela jsou zvony: Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj, sv. Josef a největší zvon sv. Petr a Pavel – 620 kg. Ze starého kostela je tu ještě zvon sv. Jan Nepomucký/44 liber/.
Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově prošel generální opravou, která byla ukončena v roce 1998. V posledních letech probíhá restaurování oltářů, křtitelnice a kazatelny.

Nedělní bohoslužby: neděle 11:00

Poutě v roce 2013:
Frankův Zhořec – 7. května
Pohořílky – 2. července
Otín – 16. července
Šeborov – 20. července (čtvrtek)
Uhřínov – 17. září

První svaté přijímání –
Slavnost Těla a Krve Páně – 8. června (čtvrtek)

Kontakt:

Římskokatolická farnost Uhřínov
594 41 Uhřínov 80

R.D. Josef Havelka, administrátor
tel: 73140268