Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80, bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz
————————————————————————————————————

Neděle 15. 8. 2021
               11:00
Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života

Čtvrtek – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření

                18:00 – Volný úmysl

Neděle – 8.8.2021 – 19. neděle v mezidobí
                11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou
                             přízeň

 ******

Úklid fary v Uhřínově před letními tábory bude 7. 8. od 8:00 do 11:00. občerstvení zajištěno.

Je čas mimořádných milostí, získávání plnomocných odpustků. Díky minulosti, nejen té církevní, je slovo odpustek pošramocené. Odpustky neprodáváme, ale odpuštění špatností vyprošujeme.