Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80, bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz
————————————————————————————————————

6. neděle v mezidobí – 14. 2. 2021

První postní neděle – 21.2.

                11:00 – Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání

                 16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby Křížové
                              cesty

Čtvrtek – 16:30 – Možnost modlitby křížové cesty

                  17:00 – Za Josefa Necida, Alenu, živou a zemřelou rodinu

Sobota 27.2. 

              16:00 – Mše svatá s nedělní platností

Druhá postní neděle – 28.2.

                11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu
                            Uchytilovu

                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Jak jsme naložili s penězi z předvánočního Jarmarku. Jak již víte, částku 25000, kterou jsme získali prodejem vašich výrobků, jsme rozdělili ve prospěch domácího hospice působícího pod Charitou Žďár n/S a prostřednictvím Charity Praha jsme adoptovali dvě děti, které budeme podporovat v době jejich studia. Roční příspěvek na obě děti je celkem 13 tis. Důležitost podpory spočívá v tom, že pokud vystudují, budou mít práci, to pak směřuje k uživení rodiny, ale i naplnění a rozvoji osobního života. Kromě financí je s dětmi také kontakt. (asi 2x za rok) Vezme si to někdo na starost? Informace o dětech v nástěnce.