Farnost Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov

Aktuality:

 Neděle – 25.8. – 11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Josefa Sojku a duše v očistci, na
                  které nikdo nepamatuje.

Čtvrtek – 19:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa a
                  Ilonku Řezníčkovu a duše v očistci.

Neděle – 1.9. – 11:00 – Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru Marii a
                  obrácení hříšníků.

……..

Nový školní rok začneme prosbou o Boží požehnání příští neděli při mši svaté. Vhodné je přijmout i svátost smíření.

Poděkování za plody země i lidské práce bude při poutní mši svaté 15. září.      

Pouť do Žarošic je v sobotu 14. 9. Odjezd autobusu ve 13 h.

Tradiční Diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní pouti je „Rozdávat pokoj a naději“. Zve o. Vojtěch.

Nabídka poutních zájezdů:

Listopad – pouť do Říma u příležitosti výročí kanonizace sv. Anežky.

Pouť do Svaté země: 3.2. – 10.2.2020 a 21.4. -1.5.2020

informace u kněze.

 

 

 *******

Nedělní bohoslužby:

Uhřínov v 11:00 hodin. Změna začátku mše svaté od 25. 11. 2018

Všední den: Uhřínov – čtvrtekletní období v 18 hodin, zimní období v 17 hodin. Pohořílky – 1x za měsíc – letní období v 18 hodin, zimní období v 17 hodin

Aktuální změny v týdeních ohláškách

Poutě v roce 2019

  • Frankův Zhořec – 5. 5. 2019
  • Pohořílky – 7. 7. 2019
  • Otín – 14. 7. 2019
  • Uhřínov – 15. 9. 2019

Pěší putování a poutní zájezdy

  • Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně – 11.4.
  • Pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic –
  • Pouť rodin ke kapli sv. Zdislavy na „Svatou“ u Kadolce –
  • Pěší putování do Kostelního Vydří – 19. – 21. 7.
  • Pěší putování do Netína – 18. 8.
  • Poutní zájezd do Žarošic – 14. 9.

 

Kontakt: Římskokatolická farnost Uhřínov 594 41 Uhřínov 80 uhrinov@dieceze.cz R.D. Josef Havelka, administrátor Tel 731402684 Obce ve farnosti: Uhřínov, Horní Radslavice, Horní Heřmanice, Pohořílky, Otín, Šeborov, Frankův Zhořec.       

Nynější farní kostel Povýšení sv.Kříže v Uhřínově je v pořadí již třetí. Základní kámen posvětil 20. října 1907 Dr. Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. Kostel v Uhřínově byl posvěcen v neděli 28. listopadu 1909 biskupem brněnským hrabětem Pavlem Huynem.  Je postaven v pseudorománském slohu, trojlodní. Délka lodi je 36 m, šířka 15,5 m a výška 10 m. Věž je vysoká 35 m.  Hlavní oltář je darem hlavního města Rakouska Vídně. Pod křížem stojí, což je poněkud neobvyklé sv.Cyril a Metoděj.  Ve věži kostela jsou zvony: Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj, sv. Josef a největší zvon sv. Petr a Pavel – 620 kg. Ze starého kostela je tu ještě zvon sv. Jan Nepomucký/44 liber/. Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově prošel generální opravou, která byla ukončena v roce 1998. V posledních letech probíhá restaurování oltářů, křtitelnice a kazatelny.