Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80, bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz
————————————————————————————————————

Týden od 29.11. do 6.12.2020

Neděle 29.11. – První Adventní neděle

Neděle 29.11. – První adventní neděle
11:00 – Za Anežku a Jana Dvořákovu, dvoje rodiče s duše v očistci
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

Možnost žehnání adventních věnců – 15:00 h

Středa – postní den za odvrácení pandemie

Čtvrtek – 16:15 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření
17:00 – Za Josefa Necida, Alenu, živou a zemřelou rodinu

Sobota – 6:30 – Roráty

Neděle 29.11. – Druhá adventní neděle
                          11:00
– Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu
Pavelcovu
15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření.

Slovo faráře k adventní době viz. stránky farnosti Měřín

K adventnímu doprovázení slouží brožura, která je v v sakristii. Najdete ji také na https://pastorace.biskupstvi.cz/.         

Novéna před Slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie je vhodnou přípravou. Začíná v pondělí 30. 11. Texty mohou být například: kousek Písma, desátek růžence, zvolání Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Více na stránkách farnosti Měřín.

 Poděkování všem, kdo podporujete naši farnost i finančně. Děkuji za dary, které přišly bankovním převodem, také za ty, které jste předali osobně, popřípadě vložili do pokladniček v kostele.

Duchovní zamyšlení v sobotu /od 16:45 h./ může posloužit k prožívání adventu. Duchovní zamyšlení proběhne za dodržení všech vládních nařízení.  

Nemocní a nemohoucí, které mám navštívit, nahlaste se, prosím. Budeme hledat vhodný termín.

                       

Týden od 22.11. do 29.11.2020

Neděle 22.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále

11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, rodiče, živé i zemřelé příbuzné
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

Středa – postní den za odvrácení pandemie

Čtvrtek – 17:00 – Za Bohumíra Mejzlíka, manželku, bratra a duše v očistci

Neděle 29.11. – První adventní neděle
                          11:00
– Za Anežku Dvořákovu, dvoje rodiče s duše v očistci                        

Opatření a nařízení v době epidemie.

Bohoslužby v čase omezení: Od 23. 11. se zvyšuje počet lidí na bohoslužbách na 20.
Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.
Jarmark bude – nevíme, jestli předvánoční. Charitativní akce proběhne, prosím počítejte s ní a podle možnosti se připravujte.  
Poděkování za finanční dary pro farnost.

Advent: Tato doba bude patrně jiná, než na kterou jsme zvyklí. Jiná je již v tom, že bude opravdu časem očekávání, především toho, co bude možné dělat, vzhledem k epidemii. Proto plánujeme mnohé, ale s podtextem slov apoštola: Dá-li Bůh. V křesťanském prožívání adventu nás epidemie nemůže omezit.
Žehnání adventních věnců, které jsou symbolem doby, bude při každé bohoslužbě. Pro ty z vás, kteří na bohoslužbě nebudete, bude žehnání v neděli 29. 11. v 15 hodin
Brožurku k duchovnímu prožívání doby je možné si vyzvednou od příští neděle v kostele.
Jako přípravu k oslavě Panny Marie Neposkvrněné bude probíhat Novéna k Panně Marii. Začátek bude 30. 11.
Rovněž bude upřesněno trojí adventní duchovní zamyšlení.
Zatím není zřejmé, zda bude oslava sv. Mikuláše.
13. 12. bychom chtěli poděkovat Pánu Bohu Modlitbou chval. 

Týden od 15.11. do 22.11.2020

Opatření a nařízení v době epidemie: Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy.

Neděle 15.11. – 11:00 – Za Josefa Homolu, 2 rodiče a přízeň
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

Středa – postní den za odvrácení pandemie

Čtvrtek – od 16:30 do 17:00 Příležitost k přijetí svátosti smíření a sv. přijímání. 

Úmysl mše svaté: Za rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Neděle 22.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále
                          11:00
– Za Petra a Aloisii Smejkalovy, rodiče, živé i zemřelé příbuzné

                          15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

******

Jarmark bude – nevíme, jestli předvánoční. Charitativní akce proběhne, prosím počítejte s ní a podle možnosti se připravujte.

Zapisujeme úmysly mše svatých na příští rok. Úmysly předejte knězi, napsané na papíru. Pamatujte, že mnozí z vás chtějí úmysl v neděli. Při požadavcích termínu pamatujte i na druhé.

Den Bible. Každoročně se 33. neděli v liturgickém mezidobí v České republice připomíná Den Bible. Ve Starém zákoně čteme: Znalec Písma Ezdráš »otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal«. Papež František podotkl: „Jsme zvyklí na Písmo, na Boží Slovo, ale řekl bych, že jsme zvyklí špatně. Lid podle Nehemiášova popisu hladověl po Božím slovu a proto, jakmile spatřil knihu, povstal. Celá desetiletí v exilu něco takového nebylo možné, a nyní se lid setkává se svým Bohem.“

„Boží slovo nás rozradostňuje, setkání s Božím Slovem nás naplňuje radostí a tato radost je mojí silou, je naší silou. Křesťané jsou radostní, protože se souhlasem přijímají Boží Slovo do svého srdce, setkávají se s Ním a hledají Jej. To je poselstvím dneška pro nás všechny. Zpytujme se krátce: Jak naslouchám Božímu Slovu? Anebo prostě nenaslouchám? Jak se setkávám s Pánem v Jeho Slovu, kterým je Bible? A potom: jsem přesvědčen, že radost z Pána je mojí sílou? Smutek není naší silou.“ /papež František/

Týden od 8.11. do 15.11.2020

Opatření a nařízení v době epidemie: Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy.

Neděle 8.11. – 11:00 – Za rodiče Vošmerovy a Crkalovy 
                        15:00 – 15:30 – Možnost přijetí sv. přijímání i sv. smíření.

Čtvrtek – od 16:30 do 17:00 Příležitost k přijetí svátosti smíření a sv. přijímání. 

Úmysl mše svaté: Za Bohumila Šanderu, Annu Klímovu, manžele Malečkovy, Vochyánovy a duše v očistci.

Neděle 15.11. – 11:00 – Za Josefa Homolu, 2 rodiče a přízeň
                         15:00 – 15:30 Možnost přijetí eucharistie i svátosti smíření 

V tomto týdnu slavíme svátek svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna založila klášter a sama do něho vstoupila. Může být pro nás velkou přímluvkyní v tomto čase epidemie, neboť sama se o mnoho nemocných starala. Rovněž rodačka z našeho kraje svatá Zdislava. Vzývejme je o pomoc a přímluvu. Možná máme jako společnost nevyužité rezervy.

Společně s biskupe Vojtěchem:
Modlitba a půst měly v křesťanském životě důležité, nenahraditelné místo. Náš biskup Vojtěch zve ke společným postním dnům. Říká: „Chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc, a prosit také o ukončení pandemie koronaviru covid -19, jak už to většina z nás od letošního jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého „uvěznění v čase“, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme mu sami sebe. Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí.“

Jarmark bude – nevíme, jestli předvánoční. Charitativní akce proběhne, prosím počítejte s ní a podle možnosti se připravujte. 

Týden od 1.11. do 8.11.2020

Neděle 1.11. – 11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou přízeň.
                     14:45 – 15:30 – Možnost přijetí sv. přijímání i sv. smíření

Pondělí – Památka zemřelých – 17:00 – za zemřelé

Čtvrtek – Příležitost k přijetí svátosti smíření a sv. přijímání od 16:30 do 17:00 hodin.  

             Neděle 8.11. – 11:00 – Za rodiče Vošmerovy a Crkalovy 

Opatření a nařízení v době epidemie: Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy.

DUŠIČKOVÝ ČAS.

Nedávno zasedl řidič za volant auta, které delší dobu stálo. Auto nepoužíval, protože již měl jiné. Chvíli trvalo, než nastartoval. Hnout se z místa také nebylo snadné, protože brzdový systém dlouhým stáním utrpěl na kvalitě. Nakonec byl úspěšný. Před časem jsme se vydali na životní cestu, která je zakončena u Pána. Také duše v očistci se na tuto cestu vydaly, ale do cíle ještě nedorazily. Jejich život je nějakým způsobem zabrzděný, proto pokračovat nelze. Velkou brzdou na cestě k Bohu je hřích. Hřích je nedostatek lásky, ke které měl člověk za svého pozemského života dorůst. Učení církve nám říká, že my máme možnost je odbrzdit a popostrčit do cíle. Odbrzďujeme je zpravidla tím, že konáme, co zde lidé na pozemské cestě zanedbávali a konáme to s velkou láskou. 

Můžeme si to představit ještě jinak: Možná máme zkušenost, že jsme si doma zabouchli klíče a stáli jsme před zamčenými dveřmi. Někdy na tuto možnost myslíme, proto máme někde venku schovaný náhradní klíč, nebo přijde někdo, komu jsme klíč svěřili, dveře otevře a my můžeme pokračovat domů. Myslím, že duše v očistci stojí před dveřmi, které jsou jejich nepozorností zabouchnuté. Věřící křesťané jsou lidé, kteří mají klíč od těchto zabouchnutých dveří, přispěchají na pomoc, aby mohly duše pokračovat do nebeského domova. Je jen na nás, zda přispěcháme.

Další odkazy k nahlédnutí

https://www.youtube.com/watch?v=CwdPSjCL4D4 /Dušičkové zamyšlení. /

https://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/a202011.pdf /Slovo otce biskupa Vojtěcha. /  

Možnost: V Měříně je kostel odemčený od 7:30 do 17:00 hodin. Od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:00 hodin je zde přítomný kněz l podání sv. přijímání a udělení svátosti smíření. /Ve čtvrtek odpoledne kněz není přítomen/

Týden od 25.10. do 1.11.2020

Neděle 25.10. – 11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očistci

Příležitost k přijetí svátosti smíření: 15:00 – 15:45 h.

Čtvrtek – Příležitost k přijetí svátosti smíření od 17:00 do 18:15 hodin. Příležitost je před Slavností Všech svatých a Památkou zemřelých. 

             18:30 Za rodiče Martinkovy, syna Jana, přízeň a duše v očistci

Neděle 1.11. – 11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou přízeň. 

Milí farníci,

přeji Vám pokoj od Zmrtvýchvstalého Krista, radost z jeho blízkosti a utvrzení jistoty, že i dnes chce naplnit slova, která vyslovil při loučení s učedníky: „Já jsem s vámi až do konce světa“. Prožíváme těžké období, vedeni evangeliem Ježíše Krista. Přidáváme se ke zkušenosti apoštola Pavla, kterou vyjádřil slovy: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Kéž Bůh sám upevní a utvrdí vaši víru.

Děkuji všem, kdo sledujete a prožíváte bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Bohoslužby i v době omezení
budou v obvyklý čas. Úmysly, které jsou zapsané, budou odslouženy v čase, který je obvyklý, abyste se mohli duchovně připojit.

V případě nejasností, informujte se telefonicky. 

Týden od 18.10. do 25.10.2020

Misijní neděle

Neděle 18.10. – 11:00 – Na poděkování Pánu Bohu za dar života, 2 rodiče a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a rodiče Hnízdilovy

Neděle 25.10. – 11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očistci

Týden od 11.10. do 18.10.2020

Neděle 11.10. – 11:00 – Za rodiče Žandovy a rodinu Mašterovu, za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Pondělí – Pohořílky – 18:00 – Na poděkování Pánu Bohu

Čtvrtek 18:00 – Za rodiče Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, Boží milosrdenství, pomoc a ochranu Panny Marie, za neúplné a rozvrácené rodiny

Neděle 18. 10.Misijní neděle
11:00
– Na poděkování Pánu Bohu za dar života, 2 rodiče a celou přízeň

Další informace

Opatření a nařízení v době epidemie.

Od 12. 10. je počet účastníků na bohoslužbě max. 10, v rouškách a při použití desinfekce u vchodu.

Prosím, dejte přednost těm, kdo mají zapsaný úmysl.

O. biskup Vojtěch uděluje dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

Týden od 4.10 do 11.10.

Neděle 4.10. – 11:00 – Za rodiče Nožičkovy, Emila Homolu, Miladu Toufarovu a celou přízeň

Čtvrtek 18:00 – Za rodiče Piskovy, tři sourozence, za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle 11.10. – 11:00 – Za rodiče Žandovy a rodinu Mašterovu, za rodiče Brabcovy a celou přízeň

Další informace

Mše svatá pro děti – s pomoci Boží – je ve čtvrtek.

Kalendáře na příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč.

Opatření a nařízení v době epidemie.
/Platnost by měla být 14 dní. /

Z nařízení vlády se od 5. 10. při bohoslužbách nezpívá – možnost šíření viru. Platí to i při pohřbu. Počet účastníků na bohoslužbě je max. 100, v rouškách a při použití desinfekce u vchodu.

 Bohoslužby v našem kostele: budou dle obvyklého rozpisu. Svaté přijímání se doporučuje podávat na ruku, vynechává se pozdravení pokoje. Pro zajištění chodu, prosím o pomocníky – přihlaste se! Otec biskup Vojtěch uděluje dispens od osobní účasti na mši sv. 

Nezapomínejme na výzvu apoštola:O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“ Měsíc říjen je měsícem, kdy do popředí vystupuje modlitba sv. růžence – nezapomínejme na to, je velikou zbraní. Říjen je také misijní měsíc.