Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80, bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz
————————————————————————————————————

Pořad bohoslužeb

Týden od 20.9. do 27.9.

Neděle 20.9. – 7:30 – Za Josefa Necida, Alenu Necidovu, za živou a zemřelou rodinu Necidovu, Uchytilovu a duše v očistci  

Úterý – 18:00 volný úmysl

Neděle 20.9. – 7:30 – Za rodiče Mejzlíkovy, Josefa Sojku a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Při poutní slavnosti jste do sbírky darovali 9 360 Kč. Sbírka byla určena pro potřeby farnosti.

26.9. je v našich farnostech biřmování. Připravujme se modlitbou. Společně v kostele v Měříně v 19 hodin. Pokud se rozhodneme pro individuální modlitbu a je to možné, spojte se také v 19 hodin. Příležitost k přijetí svátosti smíření bude ve čtvrtek od 17:30 do 19:00 h. v kostele v Měříně. a také před každou mši svatou. Udělování svátosti biřmování je pro všechny již biřmované příležitostí k obnově.

Týden od 6.9. do 13.9.

Neděle 6. 9. – 11:00 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu a Krejčí

Podnělí – 19:00 – Pohořílky – Za Jana Pacala, syna Bohuslava a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 Za Miladu a Františka Haláskovy a celou rodinu

Neděle 13.9. – 11:00 – Poutní slavnost – Za farnost.

Další informace

Poutní slavnost bude 13. září v 11 hodin. Při mši svaté poděkujeme za úrodu.

Při poutní slavnosti bude sbírka pro potřeby farnosti.

Dnes je sbírka na diecézi. Diecézi má naše farnost v roce 2020 podpořit částkou 54 592 Kč. Dosud jsme darovali 3 350 Kč. Zbývá uhradit 51 242 Kč.

Týden od 30.8 do 6.9.

Neděle 30. 8. – 11:00 – Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru Marii a za obrácení hříšníků

Čtvrtek – 18:00 Výstav Nejsvětější svátosti, adorace a příležitost k přijetí
svátosti smíření.

19:00 – Za rodiče Vaculovy, dceru, syna, sestru a duše v očistci

Neděle 3.9. – 11:00 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu a Krejčí

Další informace

V pátek 4. 9. od 16:00 h. bude úklid před poutní slavností. Prosíme, přijďte, muži i ženy.

Poutní slavnost bude 13. září v 11 hodin. Při mši svaté poděkujeme za úrodu.

Při poutní slavnosti bude sbírka pro potřeby farnosti. Sbírka na diecézi bude příští týden, místo 13. 9. Diecézi má naše farnost v roce 2020 podpořit částkou 54 592 Kč. Dosud jsme darovali 3 350 Kč. Zbývá uhradit 51 242 Kč.

Svátost biřmování přijmou v Měříně, 26. – září – 2 farnice.

Týden od 23.8. do 30.8

Neděle 23. 8. – 11:00 – Za rodiče Večeřovy, syna, rodiče Hanzlíkovy a přízeň
15:00 – Křestní slavnost se mši svatou

Čtvrtek 19:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa,
Ilonku Řezníčkovu a duše v očistci

Neděle 30.8. – 11:00 – Za  Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru Marii a za
obrácení hříšníků

——————————————————————————————————–
Svatá Trojice a všichni svatí ať tě chrání od všeho zlého. Ať ti dá Bůh milost, abys konal jeho vůli, a tím mu sloužil a vzdával čest, abychom po tomto životě společně dospěli k němu a mohli ho vidět, milovat a chválit bez konce. Amen. /požehnání sv. Ludvíka synovi/

Týden od 16.8. do 23.8.2020

Neděle 16.8. – 9:15 – Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodiče

Čtvrtek 19:00 – Za Josefa Kodyma


Neděle 23.8. – 11:00 – Za rodiče Večeřovy, syna, rodiče Hanzlíkovy a přízeň
15:00 – Křestní slavnost se mši svatou
——————————————————————————————————–
Na Kalvárii Ježíš říká Janovi, ale také nám všem: :Hle, tvá matka“. Ten učedník ji přijal k sobě, přijal ji do svého života. Oč naléhavěji se jeví, při pohledu na Nanebevzatou, ono „Přijal ji k sobě“.


Týden od 9.8. do 16.8.2020

Neděle 9.8. – 11:00 – Za rodiče Hanzlíkovy, syna Františka, manžele Benáčkovy a přízeň

Čtvrtek 19:00 – Za rodiče Pospíšilovy, Večeřovy a syna Josefa Kotouna a celou přízeň


Neděle 16.8. – 11:00 – Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodiče

Týden: 2.8. – 9.8.2020

Neděle 2.8. – 11:00 – Za rodiče Kotounovy, Františka Kotouna, vnuka Marka, manžele Hlaváčovy, Anežku Cejnkovu

Čtvrtek

18:15 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření
19:00 – K větší cti a chvále Božského srdce, za děti, mládež, rodiny a farnost

Neděle 9.8. – 11:00 – Za rodiče Hanzlíkovy, syna Františka, manžele Benáčkovy a přízeň

———————————

Požehnaný prázdninový a dovolenkový čas.