Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80,
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684, j.havelka@volny.cz
Farnost Uhřínov: uhrinov@dieceze.cz
bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
Datová schránka: 7r8rd2
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz

————————————————————————————————————

Aktuální informace:

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále.
11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru
Marii, a duše v očistci

Čtvrtek – 17:00 – výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření.
18:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru, a dvoje rodiče

Neděle – první adventní
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu
a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
Žehnání adventních věnců

Dnešní sbírka je určena na katolická média, Proglas, Noe, Katolický týdeník a další.

Brožurky s texty k prožívání adventu jsou k dispozici u vchodu do kostela.

Otevíráme Písmo, nasloucháme, modlíme se. Zveme ke společnému zastavení nad nedělními texty Písma. Další setkání se uskuteční 2. prosince v 18 hodin na faře v Měříně.

Zapisují se úmysly na mše svaté pro příští kalendářní rok. Úmysly odevzdávejte jako obvykle.  

Na třetí adventní neděli se připravuje adventní setkání farnosti v KD – kavárnička, spojená s předvánočním jarmarkem.  

******

Neděle 33. v mezidobí – 19.11.2023
11:00 Za rodinu Vošmerovu, Crkalovu a Necidovu

Čtvrtek 18:00 – mše svatá zaměřená na děti
Volný úmysl

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále.
11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru
Marii, a duše v očistci

Obnova farní bude v Měříně 8. 12. Pro mladé mše svatá a následně setkání na faře. 9. 12. pro všechny od 9:00 do 14:00.                                                                       
Setkání mládeže ve Velkém Meziříčí u příležitosti Světového dne mladých se bude konat v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále – 24.11. – od 17:00 do 20:30. Setkání je určeno mladým od 14. roků.

Týden modliteb za mládež předchází Světovému dni. Koná se od 19.11. do 25.11. K této modlitbě zveme všechny ve farnosti, zvláště rodiče a prarodiče.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osoví Bítýšce.

*****

Neděle – 32. v mezidobí
11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci

Pondělí – 17:00 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 Za rodiče Pospíšilovy a syna, Rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň

Neděle – 11:00 Za rodinu Vošmerovu, Crkalovu a Necidovu

Pozvání pro děti na farní odpoledne v Měříně na faře. Sobota 18. 11. od 13:30 do 17:30. Název: Cesta kolem světa. Akce je určena pro děti ve věku 5 – 12 roků. Info: 731 054 380.

Pozvání na akce v rámci děkanství: Setkání mládeže ve Velkém Meziříčí u příležitosti Světového dne mladých se bude konat v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále – 26.11. – od 17:00 do 20:30. Setkání je určeno mladým od 14. roků.

Týden modliteb za mládež předchází Světovému dni. Koná se od 19.11. do 25.11. K této modlitbě zveme všechny ve farnosti, zvláště rodiče a prarodiče.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osové Bítýšce.

*****

Neděle – 5.11. – 31. neděle v mezidobí
11:00 – Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a
duše v očistci

Pondělí – 14:30 – Pohřeb paní Krškové z Uhřínova

Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Dohnalovu a Pospíšilovu, živou a zemřelou rodinu a duše
v očistci.

Neděle – 11:00 – Za Josefa a Bohumilu Pokorných, dvoje rodiče a duše v očistci

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 1. do 8. listopadu, při splnění obvyklých podmínek.

Pozvání na akce v rámci děkanství: Setkání mládeže ve Velkém Meziříčí u příležitosti Světového dne mladých se bude konat v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále – 26.11. – od 17:00 do 20:30. Setkání je určeno mladým od 14. roků.

Týden modliteb za mládež předchází Světovému dni. Koná se od 19.11. do 25.11. K této modlitbě zveme všechny ve farnosti, zvláště rodiče a prarodiče.

Seminář Život v Duchu – duchovní obnova: Jedná se o prohloubení křesťanského života v Duchu svatém. Obnova probíhá ve více setkáních, po dobu půl roku, v Osoví Bítýšce.

Oslava sv. Martina bude v Pavlínově 11. listopadu. Začátek mši svatou v 16 hodin

***

Neděle – 30. v mezidobí
11:00 – Za Jana Uchytila, živou a zemřelou rodinu Uchytilovu a Necidovu

Pondělí – 16:00 – 16:45 Příležitost k přijetí svátosti smíření

Středa – 1. 11. – Slavnost Všech svatých
16:00 – Příležitost k přijetí svátosti smíření
16:30 – Za Bohumíra Mejzlíka, manželku, bratra a duše v očistci

Čtvrtek . 2.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:30 – Za zemřelé, po mši svaté modlitba na hřbitově.

Neděle – 5.11. – 31. neděle v mezidobí
11:00 – Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu, Brabcovu a
duše v očistci

Do sbírky na podporu misijní činnosti jste minulou neděli darovali celkem 8 080 Kč.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 1. do 8. listopadu. Obvyklé podmínky jsou: Svátost smíření (v průběhu), svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, modlitba za zemřelé. 1. a 2. listopadu je možné získat i v kostele, v ostatní dny při návštěvě hřbitova. V letošním roce půjdeme na hřbitov ve čtvrtek po mši svaté. Prosím rodiče, aby dětem připravili lampy – svíce.

Oslava sv. Martina bude v Pavlínově 11. listopadu. Začátek mši svatou v 16 hodin. Zveme.

Adventní obnova proběhne v Měříně 9. prosince.  Mše svatá, společná modlitba, zamyšlení.

Předvánoční jarmark se uskuteční 3. neděli adventní odpoledne v KD, jako součást farního dne. Prosím, pouvažujte o darech.

***

Nedělev mezidobí, den modliteb za misie
11:00 – Za rodiče Chytkovu, syna, vnuka, Josefa a Františku Bednářovy a
duše v očistci.

Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Homolovu

Neděle – 30. v mezidobí
11:00 – Za Jana Uchytila, živou a zemřelou rodinu Uchytilovu a Necidovu

Děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí bude 28. 10. od 9:00. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům. Zveme.

Poděkování na dary do sbírky minulou neděli. Celkem jste darovali 6 330 Kč.

Dnes slavíme den modliteb za misie, sbírka bude určena na podporu misijní činnosti církve.

Svatohubertská mše svatá v Měříně bude v neděli 29. 10. v 9:15, s obvyklým programem.

Příští týden v případě potřeby kněze volejte do čtvrtku Velké Meziříčí , tel. 603 182 511.

*****

Neděle 28. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Čtvrtek18:00 – Na úmysl dárce

Nedělev mezidobí, den modliteb za misie
11:00 – Za rodiče Chytkovu, syna, vnuka, Josefa a Františku Bednářovy a
duše v očistci.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Termín 28. 10. od 9:00. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

Příští neděli slavíme den modliteb za misie, sbírka bude určena na podporu misijní činnosti církve.

Svatohubertská mše svatá v Měříně bude v neděli 29. 10. v 9:15, s obvyklým programem.

******

Neděle 27. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za členy živého růžence z Uhřínova, na poděkování za přijatá
dobrodiní s prosbou o přímluvu a ochranu Panny Marie

Pondělí – 18:00 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a Hnízdilovy

Neděle 28. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Měsíc říjen je zasvěcen úctě Panny Marie Růžencové, pamatujme i doma na společnou modlitbu růžence.

Kalendáře a příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Termín 28. 10. od 9:00. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

*****

Neděle – 26. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodiče Švihálkovy

Čtvrtek -17:30 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření
18:00 –  Za rodiče Krškovy, syna a jeho rodinu, za rodiče Kubišovy a dceru, Za
Jana Prchala

Neděle – 27. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za členy živého růžence z Uhřínova, na poděkování za přijatá
dobrodiní s prosbou o přímluvu a ochranu Panny Marie

Ve čtvrtek 5. října odjíždí děti – prvokumunikanti na setkání s otcem biskupem Pavlem do Brna.

Měsíc říjen je zasvěcen úctě Panny Marie Růžencové, pamatujme i doma na společnou modlitbu růžence.

****

Čtvrtek – Slavnost svatého Václava
7:30 – Za rodiče Nožičkovy, dceru Marii, Emila Homolu, Marii Tůmovu a
přízeň

Neděle – 26. v liturgickém mezidobí
11:00 – Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodiče Švihálkovy   

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky minulou neděli. Darovali jste 12 200 Kč.

Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bohoslovce.

Kalendáře a příští rok je možné zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč.

Připravuje se děkanátní setkání lektorů ve Velkém Meziříčí. Setkání je určeno všem, kdo slouží při mši svaté Božím slovem, ale také i zájemcům.

Jděte i vy na mou vinici

Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.

Aktivní účast laiků na životě farnosti – církve vyplývá z našeho křtu a je službou pro Boží království. Naše farnost, z důvodů známých, ještě nemá ustanovenou farní pastorační radu. Chci vás tedy pozvat dnes večer v 18 hodin na faru ke společnému zamyšlení nad farností a ustanovením rady.    

Děkuji všem, kdo jste přispěli svým hlasem i jinými způsoby ke vzniku pastorační rady naší farnosti. Jména budou zveřejněna v nejbližší době.

*****

Neděle – Poutní slavnost Povýšení svatého Kříže
11:00 – Za farnost. při mši svaté také děkujeme za úrodu

Čtvrtek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 – Za nemocnou osobu
Mši svatou otevíráme nový školní rok a bohoslužby zaměřené pro
děti

Neděle – 25. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru, Za Vojtěcha Pacala, za
obrácení příbuzných a návrat k Bohu.

Poděkování všem farníkům, kteří jste připravili tuto poutní slavnost a děkování za úrodu.
Poděkování všem, kdo jste přispěli do dnešní sbírky, která je určena pro potřeby naší farnosti. (Údržba, opravy, provoz)

  

*****

Neděle – 23. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za farnost, zvláště dobrodince
Měřín – 18:00 Modlitba chvály a díků

Pondělí – 18:00 – Pohořílky

Čtvrtek – Svátek Povýšení svatého Kříže
18:00 – Za rodiče Vaculovy, syna, snachu, dceru, sestru a duše v očistci

Neděle – Poutní slavnost Povýšení svatého Kříže
11:00 – Za farnost. při mši svaté také děkujeme za úrodu

Poděkování všem farníkům, kteří jste přišli na brigádu do kostela. Poděkování patří i organizátorům těchto brigád. Vytvořili jste pěkné a nemalé dílo. Dnešní mše svatá je za vás.

Mše svaté se zaměřením pro děti začnou v týdnu po pouti.

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý v Radostíně.

******

Neděle 22. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za rodiče Mejzlíkovy, Ludvíka Večeřu a duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje. Žehnání dětem, rodičům a pedagogům na počátku
školního roku.

Čtvrtek18:00 – Za rodiče Krejčovy, švagra Ivana, rodiče Dvořákovy, bratra Josefa a
duše v očistci

Neděle – 23. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za farnost, zvláště dobrodince

Poděkování všem farníkům, kteří jste přišli na brigádu do kostela i na faru. Poděkování patří i organizátorům těchto brigád. Vytvořili jste pěkné a nemalé dílo.

V pátek 8. září bude ještě úklid před poutí. Začátek v 16 hodin.

Poutní slavnost Povýšení svatého kříže bude v neděli 17. září. Mše svatá bude v 11 hodin. Při mši svaté poděkujeme i za úrodu.

Mše svaté se zaměřením pro děti začnou v týdnu po pouti.

Poutní zájezd do Žarošic: Kdo by měl ještě zájem, prosím nahlaste se ještě dnes.

*****

Neděle 27. srpna – 21. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a jejich děti

Čtvrtek:
17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, osobní modlitba, příležitost k přijetí svátosti
smíření
18:00 – volný úmysl.

První pátek v měsíci

Neděle 22. v liturgickém mezidobí
7:30 – Za rodiče Mejzlíkovy, Ludvíka Večeřu a duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje. Žehnání dětem, rodičům a pedagogům na počátku
školního roku.

Poděkování za příspěvek do sbírky minulou neděli. Sbírka byla určena na farnost. Celkem jste darovali 8 340 Kč. Práce a opravy v čase před námi: Na kostele byly provedeny zednické práce. V kostele je plánováno uspořádat, porovnat a ukotvit lavice. Na podzim nebo na jaře je třeba vyčistit les a vysadit nové stromky. Na faře je třeba zhotovit zateplení půdy, v přízemí pod schody zhotovit sprchovací kout, očistit zbývající okenní rámy utěsnit okna, natřít, vymalovat přízemí – přízemí má sloužit farnosti. Vyměnit dešťové okapy na hospodářských budovách.   

Poutě mimo farnost: 9. září Žarošice – přihlášky do 2. září. Konec října – Stará Boleslav. Obě poutě budou za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet lidí do autobusu.

Pouť rodin – 2. září v Předkláštěří u Tišnova.

Pouť v Uhřínově 17. září.

*****

Neděle 20. srpna – 20. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy, syna, Za Jana Prokopa, Ilonku Řezníčkovu a duše v očistci

Neděle 27. srpna – 20. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a jejich děti

Dnes je sbírka pro potřeby farnosti.

Poděkování všem, kdo jste přišli na brigádu na faru. Vaši práci nelze přehlédnout. Slibuji všem, že s odstupem času bude další příležitost. Fara, farnost, kostel jsou v naší péči.

Nezapomínejme na synodalitu, tedy společné kráčení Božího lidu.

Příští týden probíhá pěší pouť na Velehrad. Všem poutníkům žehnáme.    

********

Neděle 13. srpna – 19. neděle v mezidobí
9:15 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Úterý 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17:00 – Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče

Čtvrtek – 18:30 – Pohořílky

Neděle 20. srpna – 20. neděle v mezidobí

11:00 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Hanzlíkovy a celou přízeň

Příští neděli je sbírka pro potřeby farnosti.

*****

Neděle – 6. srpna – Svátek Proměnění Páně
11.00 – Za rodinu Toufarovu a Zachovu, živou a zemřelou rodinu a duše v
očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za zemřelé rodiče, živou a zemřelou přízeň

Neděle 13. srpna – 19. neděle v mezidobí
9:15 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Příští neděli je pouť v Netíně. Program je na plakátě.

Další poutě: 9. září Žarošice, konec října, Stará Boleslav. Obě poutě budou za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet lidí do autobusu.  

Pěší pouť na Velehrad je od 20. 8. – 26. 8. Trasy a bližší informace na plakátu. Je možné se účastnit poutě v závěrečný den, pojede autobus, je třeba se přihlásit.

19. Diecézní pouť rodin bude 2. září v areálu kláštera Porta coeli v Předkláštěří u Tišnova.

Sbírka na farnost bude v neděli 20. srpna.

*****

Neděle – 30.7.
11:00 –
Za rodinu Kudláčkovu, Malinovu a Pospíšilovu s prosbou o Boží 
                              požehnání a ochranu

Čtvrtek – volný úmysl

Neděle – 6. srpna – Svátek Proměnění Páně
11.00 – Za rodinu Toufarovu a Zachovu, živou a zemřelou rodinu a duše v
očistci

Světové setkání mládeže – Lisabon – Portugalsko

SLEDUJEME

NASLOUCHÁME

PŘEMÝŠLÍME

MODLÍME SE

******

**********************************************************************

Římskokatolická farnost Uhřínov

Obce ve farnosti: Uhřínov, Horní Radslavice, Horní Heřmanice, Pohořílky, Otín, Šeborov, Frankův Zhořec

Nynější farní kostel Povýšení sv.Kříže v Uhřínově je v pořadí již třetí. Základní kámen posvětil 20. října 1907 Dr. Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup.
Kostel v Uhřínově byl posvěcen v neděli 28. listopadu 1909 biskupem brněnským hrabětem Pavlem Huynem.
Je postaven v pseudorománském slohu, trojlodní. Délka lodi je 36 m, šířka 15,5 m a výška 10 m. Věž je vysoká 35 m.
Hlavní oltář je darem hlavního města Rakouska Vídně. Pod křížem stojí, což je poněkud neobvyklé sv.Cyril a Metoděj.
Ve věži kostela jsou zvony: Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj, sv. Josef a největší zvon sv. Petr a Pavel – 620 kg. Ze starého kostela je tu ještě zvon sv. Jan Nepomucký/44 liber/.
Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově prošel generální opravou, která byla ukončena v roce 1998. V posledních letech probíhá restaurování oltářů, křtitelnice a kazatelny.

Nedělní bohoslužby: neděle 11:00

Poutě v roce 2013:
Frankův Zhořec – 7. května
Pohořílky – 2. července
Otín – 16. července
Šeborov – 20. července (čtvrtek)
Uhřínov – 17. září

První svaté přijímání –
Slavnost Těla a Krve Páně – 8. června (čtvrtek)

Slavnost Posvěcení chrámu – 28. listopadu.

Kontakt:

Římskokatolická farnost Uhřínov
594 41 Uhřínov 80

R.D. Josef Havelka, administrátor
tel: 73140268