Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80,
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684, j.havelka@volny.cz
Farnost Uhřínov: uhrinov@dieceze.cz
bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
Datová schránka: 7r8rd2
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz

————————————————————————————————————

Aktuální informace:

Neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého
7:30 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru Marii a duše v očistci

Čtvrtek
18:00 Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy a rodiče Hnízdilovy

Neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice
7:30 Za živou a zemřelou rodinu Žandovu, Mašterovu a Brabcovu a celou přízeň.

První svaté přijímání bude 2. června.

Májová pobožnost – neděle v 19 hodin večer.

Slavnost Božího Těla bude ve čtvrtek 30. května, tak jak obvykle.

*****

Sedmá neděle velikonoční
11:00 – Za rodiče Hanzlíkovy, rodiče Večeřovy, syna a celou přízeň
Měřín 18:00 Modlitba chvála spojená s novénou k Duchu sv.

Pondělí – 17:30 Pohořílky

Úterý – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Strnadovu, Kučerovu, a Malcovu. Mše svatá je se zaměřením pro děti. 

Sobota – Měřín – 18:00 Mše sv., 19:00 Svatodušní modlitební bdění

Neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

7:30 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, Malečkovy, sestru Marii a duše v očistci

Poděkování za účast v Děkanské pouti na Dědkovskou horu.

Poděkování za příspěvek do sbírky na pronásledované křesťany. Celkem 3 990 Kč.

Probíhá novéna před Slavností Seslání Ducha svatého.

První svaté přijímání bude 2. června.

Pouť Nového Jeruzaléma bude ve čtvrtek 16. května v Bohdalově. Začátek je v 18 hodin.

Tasov – úterý od 17. h. duchovní obnova s P. Antony saji VC.

*****

Neděle Šestá velikonoční
7:30 – Za farnost
11:00 – poutní mše sv. v Zadním Zhořci

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
17:15 – Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy, sourozence Dvořákovy a sestry Křečkovy

Sedmá neděle velikonoční
11:00 – Za rodiče Hanzlíkovy, rodiče Večeřovy, syna a celou přízeň

Připomínka: Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu je dnes odpoledne.  Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program.

Májové pobožnosti ve farnosti: neděle v 19 hodin

Sbírka dnešní neděle je určena na pronásledované křesťany.

Od Slavnosti Nanebevstoupení Ježíše začíná novéna, která vrcholá na Slavnost Seslání Ducha svatého.

******

Neděle – Pátá velikonoční
11:00 – Za rodiče Dvořákovy, bratra Josefa, rodiče Krejčovy, švagra Ivana a zemřelou a živou přízeň

Čtvrtek – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření

18:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, rodiče, živé a zemřelé příbuzné

Neděle Šestá velikonoční
7:30 – Za farnost
11:00 – poutní mše sv. v Zadním Zhořci

Májové pobožnosti ve farnosti:

Sbírka příští neděle je určena na pronásledované křesťany.

Hledají se noví členové „Velké rodiny malých dárců“ Svým finančním obnosem pomáháme diecézi, kněžím, přispíváme na pastorační projekty. Za nově přihlášeného dostává farnost
1000 Kč. Přihlaste se, požádejte o pomoc s vypsáním přihlášky. 

Připomínka: Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program.

******

Neděle – čtvrtá velikonoční, den modliteb za povolání
11:00 – Za rodiče Nožičkovy, dcery Marii a Anežku, Emila Homolu, živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek – 18:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé a zemřelé příbuzné, Josef Póla

Neděle – Pátá velikonoční
11:00 – Za rodiče Dvořákovy, bratra Josefa, rodiče Krejčovy, švagra Ivana a zemřelou a živou přízeň

Poděkování všem, kdo jste se zúčastnili sbírky potravin, drogerie pro charitní záchranou sít. Celkem lidé z farnosti Měřín a Uhřínov přinesli na faru 425 kg potravin a hygieny plus 3 100 Kč. Když tyto věci děláme s láskou, ukládáme si poklady v nebi.

Připomínka: Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program.

Hledají se noví členové „Velké rodiny malých dárců“ Svým finančním obnosem pomáháme diecézi, kněžím, přispíváme na pastorační projekty. Za nově přihlášeného dostává farnost
1000 Kč. Přihlaste se, požádejte o pomoc s vypsáním přihlášky.

*****

Neděle 14.4. – Třetí velikonoční neděle
11:00 –Za rodiče Chytkovy, syna, vnuky, Josefa a Františku Bednářovy a duše v očistci.

Pondělí – Pohořílky – 18:00

Čtvrtek 18:00 – Za farnost

Neděle – čtvrtá velikonoční, den modliteb za povolání
11:00 – Za rodiče Nožičkovy, dcery Marii a Anežku, Emila Homolu, živou a zemřelou rodinu

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky minulou neděli, která byla určena na charitu. Celkem jste darovali 4 200 Kč.

Teď by to šlo. Tímto heslem zahajuje o Velikonocích 2024 fond Puls novou akci pro donátory:

Za každého nového donátora přihlášeného od 1. dubna do konce roku 2024 získá farnost 1000 Kč! Přidejte se do naší Velké rodiny malých dárců!

Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program na Dědkovské hoře. Zajišťuje farnost Měřín.

*****

Druhá neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství
11:00 Za rodiče Stejskalovy, živou a zemřelou rodinu

Pondělí 8.4. – Slavnost Zvěstování Páně
16:30 Za Andělu Toufarovu, dva bratry a rodiče

Čtvrtek – pouť Nového Jeruzaléma v Měříně
Začátek v 18 hodin

Neděle 14.4. – Třetí velikonoční neděle
11:00 –Za rodiče Chytkovy, syna, vnuky, Josefa a Františku Bednářovy a duše v očistci.

Poděkování za vyčistění lesa a zasazení stromků.

Poděkování za dary do velikonoční sbírky. O velikonočních svátcích jste celkem darovali 22 450 Kč. Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Poděkování všem, kdo jste v závěru postní doby přinesli potraviny a peníze ve prospěch potřebných.

Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně ve čtvrtek 11. dubna. Začátek v 18 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Michael Pojezdný OPrem z Prahy, bývalý farář v Osové Bítýšce a bývalý opat bratří premonstrátů na Strahově.

Teď by to šlo
Tímto heslem zahajuje o Velikonocích 2024 fond Puls novou akci pro donátory:

Za každého nového donátora přihlášeného od 1. dubna do konce roku 2024 získá farnost 1000 Kč! Přidejte se do naší Velké rodiny malých dárců!

info: donator.cz

*****

Slavnost Zmrtvýchvstání Pána Ježíše – 31.. března
11:00 – Za farnost

Pondělí velikonoční – Velikonoční oktáv
9:00 – Za Jana Pospíšila, dvoje rodiče, Josefa Kotouna a celou přízeň

Čtvrtek
17:00 Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 Za Jana Uchytila, živou a zemřelou rodinu, za rodinu Uchytilovu a duše v očistci
Mše svatá zaměřená pro děti

Druhá neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství
11:00 Za rodiče Stejskalovy, živou a zemřelou rodinu

Poděkování všem, Kdo jste utvářeli slavení velikonočních svátků v naší farnosti. Největší poděkování patří všem, kdo jste dovolili Kristu, aby vzkřísil vaše duše od hříchů. Díky tomu můžeme o velikonočních svátcích nejen hovořit, ale můžeme přímo slavit velikonoce a znovu začít plně žít příběh našeho života. Poděkování všem, kdo jste se starali o výzdobu kostela, také o slavení velikonoční liturgie.

Sbírka příští neděle je určena na charitu.

Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program na Dědkovské hoře.

*****

Květná neděle
11:00 – Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, Josefa Mejzlíka, rodinu Zemanovu, živou a zemřelou přízeň
17:00 – Křížová cesta
17:30 – 18:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření ve farnosti (2 kněží)

Zelený čtvrtek – 17:00 – Za kněze

Velký pátek – 15:00 – obřady velkého pátku

Velikonoční vigilie – 19:00 – Na poděkování Pánu Bohu, za dobrodince a obrácení hříšníků

Slavnost Zmrtvýchvstání Pána Ježíše – 11:00 – Za farnost

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do úklidu kostela.

Rozpis zpovídání v děkanství před velikonočními svátky je ve vývěsce.

Požehnané prožívání událostí svatého týdne a velikonočních svátků

Modlitby u Božího hrobu

*****

5. postní neděle
11:00 – Za Jiřinu Pessnegerovou, živou a zemřelou rodinu Sedmidubskou, za
lásku a Boží ochranu v rodinách Křížová cesta
14:00 – Křížová cesta

Úterý – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
16:30 –Za Josefa Řeháčka a jeho rodiče, za Josefa Zemana a jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu

Květná neděle
11:00 – Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, Josefa Mejzlíka, rodinu Zemanovu, živou a zemřelou přízeň
17:00 – Křížová cesta
17:30 – 18:30 – Příležitost k přijetí svátosti smíření ve farnosti (2 kněží)

Úklid kostela před velikonočními svátky bude v pátek v 15:30. Prosím, přijďte a zapojte se.

Rozpis zpovídání v děkanství před velikonočními svátky je ve vývěsce.

Prosím, posilněme tým lektorů. Rozpisy od dnešní neděle vytváří p. Kateřina Bradáčová. Současně děkuji p. Buďové za její, téměř třicetiletou službu při vytváření rozpisů.  

*****

4. postní neděle
11:00
– Za živou a zemřelou rodinu Pokorných, za rodinu Valovu a duše v očistci
14:00 – Křížová cesta

Pondělí – Pohořílky 16:45

Čtvrtek – 18:00 Za Josefa Štočka a rodiče, za rodinu Molákovu, rodinu Homolovu a
Duše v očistci

5. postní neděle
11:00 – Za Jiřinu Pessnegerovou, živou a zemřelou rodinu Sedmidubskou, za
lásku a Boží ochranu v rodinách Křížová cesta
14:00 – Křížová cesta

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý 12. března od 17:00 v Křižanově. Tuto pouť můžeme nazvat i jako „osobní, duchovní mini obnovu. Hlavním celebrantem a kazatelem je D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák OPraem. Dubnová pouť Nového Jeruzaléma bude, dá-li Bůh v Měříně. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons. Mgr. P. Michel Pojezdný OPraem,

Návštěva nemocných a starých lidí před velikonočními svátky se uskuteční v průběh dvou týdnů, počínajíc týdnem příštím.  Nemocné nahlaste knězi. Hlásit se nemusí ti, kam chodím pravidelně. 

Sbírka příští neděle je určena pro farnost.

Půldenní duchovní obnova v Měříně, která je zároveň vstupem do prožívání svatého týdne, se uskuteční 23. března v čase 8:00 – 13:00. Téma: Ne každý kříž nás musí složit k zemi, kříž má moc vytáhnout člověka i do výšin.

V sobotu 16. a neděli 17. března proběhne na faře v Měříně sbírka potravin a drogerie. Akci pořádá Charita Žďár nad Sázavou. Z darovaných věcí se vytváří záchranné balíčky pro potřebné v nouzi. Darované věci lze přinést na faru v sobotu od 15:00 do 17:00 a v neděli od 7:30 do 11:00. Bližší informace na plakátě, na faře a u Ludmily Chlubnové. Rok modlitby – rok 2024, jako příprava k otevření Svaté brány a prožívání milostivého roku 2025. Připomínám, že  tento rok vyhlásil biskup Pavel Konzbul ve své diecézi rokem evangelizace (šířili jsme v tomto týdnu evangelium o spáse člověka?) Papež František rokem modlitby. (Modlili jsme se za církev, druhé lidi, za spásu světa?

******

3. postní neděle
11:00 – Za rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
14:00 – Křížová cesta

Čtvrtek – 18:00 – mše svatá zaměřená pro děti
Za rodiče Krškovy, syna, jeho rodinu, Boženu Krškovu, rodiče Kubišovy a dvě
dcery a za Jana Prchala

4. postní neděle
11:00
– Za živou a zemřelou rodinu Pokorných, za rodinu Valovu a duše v očistci
14:00 – Křížová cesta

Zamyšlení nad nedělními texty – sobota v 18 hodin, fara Měřín.  

Přijměte pozvání ke společnému prožívání postní doby. Modleme se jeden za druhého, povzbuzujme k lásce a dobrým skutkům. 

Na sobotu 23. března dopoledne připravujeme duchovní obnovu s názvem „Vezmi svůj kříž a následuj mě“. Ne každý kříž nás musí složit k zemi, kříž má moc vytáhnout člověka i do výšin. Začátek v 8 hodin, ukončení ve 13 h. (Měřín)

V sobotu 16. a neděli 17. března proběhne na faře sbírka potravin a drogerie. Bližší informace na plakátě, na faře a u Ludmily Chlubnové. (Měřín)

Připomínám, že  tento rok vyhlásil biskup Pavel Konzbul ve své diecézi rokem evangelizace a papež František rokem modlitby

******

2. postní neděle
11:00 – Za živou a zemřelou rodinu Necidovu, Uchytilovu, na poděkování, za
Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci
14:00 Křížová cesta

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, Za Jana Prokopa a Ilonku
Řezníčkovu

3. postní neděle
11:00 – Za rodiče Doležalovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
14:00 – Křížová cesta

Poděkování za dary do sbírky pro farnost. Minulou neděli jste darovali 3 880 Kč. Sbírka dnešní neděle – s názvem Haléř sv. Petra, je určena svatému otci na podporu potřebných ve světě.
Připomínám společné prožívání postní doby. Způsob: Modleme se jeden za druhého. Kdo chce, může o modlitbu požádat tím způsobem, že napíše prosbu na lístek a vloží ji do krabičky. Druhá možnost, na stolku s obětními dary bude miska s kamínky. Stačí, když kamínek vezmete a vložíte do druhé misky, která se ponese v obětním průvodu. Vy sami a Pán Bůh ví, co kamínek symbolizuje

******

1. postní neděle
11:00 – Za Bohumila Berana, rodiče, sourozence a duše v očistci
14:00 Křížová cesta

Středa – Pohořílky – 16:45

Čtvrtek – 18:00
Volný úmysl

2. postní neděle
11:00 – Za živou a zemřelou rodinu Necidovu, Uchytilovu, na poděkování, za
Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci
14:00 Křížová cesta


*****

Neděle 11. února
              11:00 
Za nemocné 
                Při mši svaté se bude udělovat svátost nemocných

Popeleční středa – den přísného postu
16:30 – Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné,
umírající za ty, kdo je ošetřují

1. postní neděle
11:00 – Za Bohumila Berana, rodiče, sourozence a duše v očistci

Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu velikonoc.

Postní doba je čas příhodný a čas spásy. Jdeme cestou obnovy srdce a vztahu s Bohem.

*****

Neděle 4. února – 5. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodinu Zlámalovu, živé a zemřelé z rodiny Uchytilovy a duše v
očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle 11. února
              11:00 
Za nemocné 
                Při mši svaté se bude udělovat svátost nemocných

Světový den nemocných: Evangelijní úryvek, který doprovází den nemocných je podobenství o Milosrdném samaritánovi. Papež vyzývá všechny, abychom vystoupili z uzavřenosti do sebe a otevřeli se trpícím. V souvislosti se slavením dne nemocných bude příležitost přijmout Svátost nemocných při mši svaté, příští neděli. Nechejme Ježíše vstoupit do svých nemocí a utrpení. Svátost přijímáme ve stavu milosti.

 ******

Neděle 28. ledna
11:00 –
Za rodiče Haláskovy, živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Hanzlíkovu, Večeřovu a duše v očistci

Neděle 4. února – 5. neděle v mezidobí
11:00 – Za rodinu Zlámalovu, živé a zemřelé z rodiny Uchytilovy a duše v
očistci

Neděle 21. ledna – neděle Božího slova
11:00 –Za rodiče Haláskovy, živou a zemřelou rodinu

Neděli Božího slova slavíme ve farnosti 21. 1. při mši svatou, finanční sbírkou a v odpoledních hodinách setkáním v Měříně.  

Čtvrtek – 18:00 – Svátek Obrácení svatého Pavla
Za Františka Piechowicze, manželku, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle – 11:00 – 4. v mezidobí

Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu

Neděli Božího slova slavíme ve farnosti 21. 1. při mši svatou, finanční sbírkou a v odpoledních hodinách setkáním v Měříně.  

Poděkování všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy i průběhu farního plesu.

******

Neděle – 2. v mezidobí
11:00 –Za Josefa Toufara, bratra, sestru a rodiče

Středa – Pohořílky – 16:45

Čtvrtek – Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18:00 Za rodinu Večeřovu, Kučerovu a Pólovu a duše v očistci

Neděle 21. ledna – neděle Božího slova
11:00 –Za rodiče Haláskovy, živou a zemřelou rodinu

Neděli Božího slova slavíme ve farnosti 21. 1. při mši svatou, finanční sbírkou a v odpoledních hodinách setkáním v Měříně.  

Tradiční farní ples bude v sobotu 20. ledna od 20:00. Přijměte pozvání k vlastní akci. Je to příležitost jak se mohou farníci setkat i mimo slavení bohoslužby. Organizační domluva bude dnes v 18 hodin na faře v Měříně.

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý ve Velkém Meziříčí. Začátek v 17 hodin.

*****

Neděle – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry, švagry a Duše v očistci

Čtvrtek – 18:00
Za živou a zemřelou rodinu Sojkovu a Kališovu

,Pátek – 14:30
Pohřeb paní Heleny Šaškové z Pohořílek

Neděle – 2. v mezidobí

11:00 –Za Josefa Toufara, bratra, sestru a rodiče

Z podstaty naší víry jsme zváni, k prožívání víry i mimo kostelní bohoslužebné shromáždění. Jednou z možností je i farní ples, který bude v sobotu 20. ledna od 20 hodin v Měříně. Je příležitostí k setkání nejen farností Měřín, Uhřínov, ale rádi přivítáme i hosty z farností jich. Prosíme i o ceny do tomboly. Zveme.  

Pozvánka na poutní pobyt do Medžugorie, v čase jarních prázdnin, přichází z farnosti Radostín n/Oslavou. Pouť je na prvním místě nabízena mladým lidem. Informace na plakátě.

*****

Pondělí – Nový rok – Matky Boží Panny Marie

11:00 – Za Boží požehnání do nového roku

Sobota – 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně
10:00 – Za rodiče Pospíšilovy a syna, celou živou a zemřelou přízeň a duše
v očistci Na závěr mše svaté bude žehnání koledníkům.

Neděle – Svátek Křtu Páně
11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestry, švagry a Duše v očistci

Poděkování všem, kdo jste přispěli do vánoční sbírky. Celkem jste darovali 31 800 Kč.

Tradiční, nejen finanční přehled o farnosti bude na Nový rok po bohoslužbě.

Žehnání koledníkům bude na Slavnost Zjevení Páně v závěru mše svaté. Při slavení se žehná Tříkrálová voda, zlaté předměty, kadidlo, křídy. Pokud si chcete vzít svěcenou vodu domů, vezměte si nádobu.

Neděli Božího slova slavíme ve farnosti 21. 1. při mši svaté a v odpoledních hodinách.

Tradiční farní ples bude v sobotu 20. ledna od 20:00. Prosíme o zapojení do organizační skupiny. Přijměte také pozvání k vlastní akci. Je to příležitost jak se mohou farníci setkat i mimo slavení bohoslužby. Organizační domluva bude v úterý v 18 hodin na faře.

Pozvánka na poutní pobyt do Medžugorie, v čase jarních prázdnin, přichází z farnosti Radostín n/Oslavou. Pouť je na prvním místě nabízena mladým lidem. Informace na plakátě.