Farnost Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov

Aktuality:

Neděle – 19. 1. – 11:00 – Za Josefa Hvězdu, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 23.1. – 17:00 – Za rodiče Pospíšilovy, živou a zemřelou přízeň a duše v
                                      očistci

Neděle – 26. 1. – 11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestru a duše v očistci
                                                                *****

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do přípravy a průběhu farního plesu.

V neděli 26. ledna slavíme neděli Božího slova. Podvečer s biblí pro všechny generace začíná v 16 hodin na faře v Měříně.

Týden modliteb za jednotu křesťanů slavíme v tomto týdnu. Týden končí v sobotu 25. 1.

 

 

 

Od 1. adv. Neděle do 30. září je ROK BIBLE.

Věnujme Božímu slovu větší pozornost.

 

 

 

                                                *******

Nedělní bohoslužby:

Uhřínov v 11:00 hodin. Změna začátku mše svaté od 25. 11. 2018

Všední den: Uhřínov – čtvrtekletní období v 18 hodin, zimní období v 17 hodin. Pohořílky – 1x za měsíc – letní období v 18 hodin, zimní období v 17 hodin

Aktuální změny v týdeních ohláškách

Poutě v roce 2019

  • Frankův Zhořec – 3. 5. 2019
  • Pohořílky – 5. 7. 2019
  • Otín – 19. 7. 2019
  • Uhřínov – 13. 9. 2019

Pěší putování a poutní zájezdy

  • Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně – 14.4.
  • Pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic – 19. 4.
  • Pouť rodin ke kapli sv. Zdislavy na „Svatou“ u Kadolce –
  • Pěší putování do Kostelního Vydří – 17. – 18. 7.
  • Pěší putování do Netína – 16. 8.
  • Poutní zájezd do Žarošic – 13. 9.

 

Kontakt: Římskokatolická farnost Uhřínov 594 41 Uhřínov 80 uhrinov@dieceze.cz R.D. Josef Havelka, administrátor Tel 731402684

Obce ve farnosti: Uhřínov, Horní Radslavice, Horní Heřmanice, Pohořílky, Otín, Šeborov, Frankův Zhořec.       

Nynější farní kostel Povýšení sv.Kříže v Uhřínově je v pořadí již třetí. Základní kámen posvětil 20. října 1907 Dr. Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. Kostel v Uhřínově byl posvěcen v neděli 28. listopadu 1909 biskupem brněnským hrabětem Pavlem Huynem.  Je postaven v pseudorománském slohu, trojlodní. Délka lodi je 36 m, šířka 15,5 m a výška 10 m. Věž je vysoká 35 m.  Hlavní oltář je darem hlavního města Rakouska Vídně. Pod křížem stojí, což je poněkud neobvyklé sv.Cyril a Metoděj.  Ve věži kostela jsou zvony: Panna Maria, sv. Cyril a Metoděj, sv. Josef a největší zvon sv. Petr a Pavel – 620 kg. Ze starého kostela je tu ještě zvon sv. Jan Nepomucký/44 liber/. Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově prošel generální opravou, která byla ukončena v roce 1998. V posledních letech probíhá restaurování oltářů, křtitelnice a kazatelny.