Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
Uhřínov 80, bankovní spojení – Česká spořitelna 1475011349/0800
kontakt P. Josef Havelka, tel 731 402 684
odkazy na farnost Uhřínov – www.farnostmerin.cz
————————————————————————————————————

Pořad bohoslužeb

Týden: 12.7. – 19.7.2020


Neděle 12.7. – 11:00 – Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, přízeň, živé a
zemřelé dobrodince, za obrácení hříšníků a duše v očistci.

Čtvrtek 19:00 – Za Jana Martinka, 2 rodiče, Annu Čížkovu a duše v očistci


Neděle 19.7. – 7:30 –
Za Marii Říhovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

11:00 – Poutní mše sv. v Otíně – za živé a zemřelé občany z Otína

———————————

Do sbírky na bohoslovce jste darovali 4 520 Kč, za každý dar Pán Bůh zaplať.  

Pěší pouť do Kostelního Vydří bude příští víkend. V pátek se vychází z Měřína po ranní mši svaté, která začíná v 7:00 hod.

Bližší informace pro zájemce jsou na lístcích.

Požehnaný prázdninový a dovolenkový čas.