List biskupa Vojtěch k postní době

Pastýřský list

brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho

na začátku postní doby 2015

Obraťte se a věřte evangeliu

Milé sestry, milí bratři,

žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí

jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí

opravdu prožívá. Zahlcováni všemi možnými informacemi nemáme často ani čas v klidu

rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá

vnitřní pokoj a životní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova

evangelia první postní neděle: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se

a věřte evangeliu…“

Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. Doby

pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu. Občas se setkávám s tendencí, která

mezi námi není tak cizí – stylizovat se do vysněných obrazů, a to nejen před Bohem

a před druhými, ale i před sebou samým. S touto stylizací roste naše vnitřní napětí, které

se pak projevuje v různých zvláštnostech v našem chování, kterými druhým nastavujeme

křivé zrcadlo zdánlivě dobře prožívaného křesťanství. Tyto naše odstředivé tendence

můžeme překonat pokornou pravdivostí a prožíváním každé životní situace v Boží

blízkosti.

Nyní je čas, kdy máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. Toto

poznání pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás činí svobodnými.

Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká příležitost k obnově jedinečného a zcela

základního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal naším křtem. Obnova křestního

vyznání o velikonoční vigilii má tento náš proces postní obnovy dovršit.

Po prohloubení našeho obrácení a po smíření s Bohem v upřímně přijaté svátosti

pokání by nás Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které chce po Ježíšově

vzoru odmítat každé pokušení a růst ve vzájemné lásce a věrnosti nebeskému Otci.

Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme evangeliu.“

Ze srdce Vám k tomu žehnám. Váš biskup Vojtěch