boslužby a významné dny

Pravidelné nedělní bohoslužby 7:45 h. a 9:15 h. – Bohoslužby v týdnu 7:00 – pondělí, úterý, čtvrtek, 7:30 sobota – středa, pátek a slavnosti 18:00. Mše svaté na vesnicích dle rozpisu.

Významné dny ve farnosti Měřín v roce 2017

  • Adorační den farnosti a Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti – 17. dubna 
  • První svaté přijímání – 4. června
  • Slavnost Těla a Krve Páně 8. června. Průvodem s eucharistií  oslavíme v neděli 11. června. 
  • Poděkování za úrodu – 18. září