boslužby a významné dny

Pravidelné nedělní bohoslužby 7:45 h. a 9:15 h. – Bohoslužby v týdnu 7:00 – pondělí, úterý, čtvrtek, sobota 7:00 – středa, pátek a slavnosti 18:00. Mše svaté na vesnicích dle rozpisu.

Významné dny ve farnosti Měřín v roce 2017

  • Adorační den farnosti a Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti – 17. dubna 
  • První svaté přijímání – 26. května
  • Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 20. června
  • Poděkování za úrodu – 20. září