dětská schola

Dětská schola je složena z dětí školního věku. V současné době ji navštěvuje přes 20 dětí. Schází se 1x za 14x dní v pátek od 13 do 14 hodin ve škole nebo na faře, 1x za 14 dní od 17 do 17:45 hodin na faře, v 18 hodin zpívá na mši svaté pro děti. Děti zpívají při mši svaté, nacvičují besídky ke Dni  Matek, na Vánoce, ale hlavně se schází pro radost.

Pokud byste chtěli přijít mezi nás, rádi každého přivítáme.

Bližší informace Hana Pacalová.