dětská schola

Dětská schola je složena z dětí ve věku 5 – 18 let. V současné době ji navštěvuje přes 20 dětí. Schází se každý pátek od 13 do 14 hodin na faře. Děti zpívají při mši svaté, nacvičují besídky ke Dni  Matek, na Vánoce, ale hlavně se schází pro radost.

Pokud byste chtěli přijít mezi nás, rádi každého přivítáme.

Bližší informace Hana Pacalová.