modlitby matek

matky               Základní informace: www.modlitbymatek.cz.
 
 
Modlitby matek- hnutí křesťanských žen. Maminky z hnutí Modlitby matek zvou mezi sebe maminky a ženy, které mají duchovní zodpovědnost za své děti, vnuky, nebo děti, kterým byly za kmotry při křtu či biřmování, a také ty, které jsou zodpovědné za jakékoli děti.        Za děti se každý týden společně modlíme a s důvěrou je svěřujeme Pánu Bohu.
 
Scházíme se:
Mladší skupinka v úterý v 17 hodin na faře
Starší skupinka ve čtvrtek v  17 hodin v kostele.
 

 Srdečně Vás zveme do našeho společenství.

Místem setkání a modlitby je fara (zimní období)

Svědectví:

 

Milé mamy! Určite vy najlepšie viete, čo to znamená byť „lámaná“ pre svoje deti: cez riziká a nepríjemnosti tehotenstva, bolesti pôrodu, prebdené noci až po bezmocnosť z výberu životných hodnôt vašich dospelých detí a ich detí. Každá s vás by ste dokázali porozprávať príbeh svojho „lámania“, keď ste sa cítili na dne, bez pochopenia najbližších a s otázkou, kde som urobila chyby a som vôbec dobrou mamou? Pocit, keď už nič nie je jasné a človek stráca pevný bod pod nohami, keď sa cíti celkom zlomený, zranený a bezmocný, vie poriadne zatriasť naším životom. Je prirodzené, že v takomto vnútornom prežívaní by sme najradšej ušli pred sebou a svojimi problémami. Ale kam môže ujsť matka viacerých malých detí? Snáď od vysávača k žehličke, alebo od varenia k praniu… A predsa, práve takéto náročné chvíle „lámania“ môžu byť zlomové. Henry Nouwen kdesi píše, že Kristus robí s  každým z  nás podobne, ako robil s  chlebom: každého z  nás berie do svojich rúk, požehnáva nás, každého z  nás láme, aby nás po kúštiku rozdával. Skúsme optikou tejto vzácnej myšlienky vnímať ako požehnanie všetky tie momenty, keď sme boli v živote zlomení od svojich detí či najbližších. Celý náš život a život našej rodiny je ukrytý v Božom náručí, z ktorého nemôžeme vypadnúť ani vtedy, keď sme sa zašpinili hriechom alebo sa ocitli v neriešiteľných konfliktoch a vzájomnom odcudzení s najbližšími. Boh v Ježišovi Kristovi nás berie do svojich prebodnutých rúk a chce nás požehnať, ale v znamení svojho kríža. Požehnanie prichádza a dáva sa v znamení kríža. Ježiš sa totiž zjavuje ako Boh práve vo vyliatí krvi a v rozlámanom tele na dreve kríža. Náš Boh nie je len milujúci Boh, ale aj Boh trpiaci. Nie je len Bohom trpiacich, ale Bohom, ktorý sám trpí a stáva sa trpiacou láskou. Láska Ježiša Krista dáva utrpeniu nový zmysel, ktorý nespočíva iba v bolesti a v preliatí krvi. Bolesť sa stáva vyjadrením a komunikovaním lásky, ktorá dokáže premeniť utrpenie z bolestnej a nešťastnej udalosti na dôkaz a zjavenie najväčšej lásky… Takto sa utrpenie v akejkoľvek forme a podobe ocitá v strede všetkého, v najhlbšom jadre významu všetkých vecí.

Milé mamy, nedajte si ukradnúť nádej pri pohľade na svoje deti! Aj keď ste niekedy zlomené, nešťastné, vyčerpané a znechutené, keď nevládzete a neviete, ako ďalej, nedajte si ukradnúť dôveru, že vaše utrpenie prijaté s láskou má svoj zmysel. Majte odvahu stať sa v Božích rukách polámaným chlebom, ktorý láskou sýti svoje deti. Nezabudnite! Láska matiek (každej jednej z vás, takej zlomenej, zranenej, nedokonalej a  slabej) premáha svet! V  modlitbe vám všetkým vyprosujem veľa odvahy nechať sa lámať pre iných a žehnám vás. otec Marián (duchovní otec MM na Slovensku) (článek ze zpravodaje MM)