Tématická zamyšlení

Místo Betléma – zamyšlení k prožívání mše svaté

Promluva ze žehnání zvonů z r. 1968