Senioři

 

Co je to stáří?

„Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“ (Ž 90,12).

 Občas je slyšet: Co je na stáří pěkného? Kdosi napsal: Pěkné stáří je tam, kde se starý člověk dětinsky nevzpíná po květech, ale snaží se prodávat zralé plody svého života. Mládí je květ života, stáří je plod života. Každý věk má svou krásu, své úkoly. Pokročilý věk nachází v Božím slově velké ocenění, dokonce tak, že v dlouhém věku vidí znamení Boží přízně. Večer života přináší s sebou i svoji lampu  J. Joubert Dny stáří nemusí být nešťastné. Je jen třeba se učit stárnout s mladým srdcem. Stáří není katastrofa, jen jiný způsob života. Stáří nabízí příležitost:  věnovat se věcem, na které dříve nebyl čas uspořádat si věci věnovat čas pro rodinu a blízké dávat z moudrosti života dobrý příklad připravit se na projití branou času do věčnosti