Poutě a významné dny

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře
18. dubna

Poutní slavnost v Zadním Zhořci – 2. května

Poutní slavnost v Otíně – 18. července

Poutní slavnost v Pohořílkách – 4. července

Poutní slavnost Povýšení Svatého kříže v Uhřínově – 12. září
Při poutní slavnosti děkujeme za úrodu