Poutě a významné dny

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře
18. dubna

Poutní slavnost v Zadním Zhořci – 8. května

Poutní slavnost v Otíně – 17. července

Poutní slavnost v Pohořílkách – 3. července

Poutní mše svatá u kaple v Šeborově – čtvrtek, 21. července

Poutní slavnost Povýšení Svatého kříže v Uhřínově – 11. září
Při poutní slavnosti děkujeme za úrodu