Poutě a významné dny

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře
18. dubna

Poutní slavnost v Zadním Zhořci – 7. května

První svaté přijímání – 21. května

Slavnost Těla a Krve Páně, eucharistický průvod – 8. června

Poutní slavnost v Pohořílkách – 2. července

Poutní slavnost v Otíně – 16. července

Poutní mše svatá u kaple v Šeborově – čtvrtek, 20. července

Poutní slavnost Povýšení Svatého kříže v Uhřínově – . září
Při poutní slavnosti děkujeme za úrodu