Poutě a významné dny

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře
18. dubna

Poutní slavnost v Zadním Zhořci – 5. května

První svaté přijímání – května

Slavnost Těla a Krve Páně, eucharistický průvod – 30. května

Poutní slavnost v Pohořílkách – 7. července

Poutní slavnost v Otíně – 14. července

Poutní mše svatá u kaple v Šeborově – sobota, 27. července

Poutní slavnost Povýšení Svatého kříže v Uhřínově – 15. září
Při poutní slavnosti děkujeme za úrodu