křesťanské vzdělávání

V zimních měsících 

v sobotní podvečer – Setkávání nad Božím slovem z následující neděle. Začátek sledujte v nedělních ohláškách.

V letních měsících bude aktivita dle možnosti.

*****.

Nepopletli jsme to nějak? Nemáme tu naši víru nějak popletenou nebo propletenou s myšlením světa?

Odpověď na otázku hledáme za pomocí evangelia a podobenství o Božím království.  Setkávání na faře probíhá zvláště v zimních měsících, v intervalu jednou za čtrnáct dní.

Boží slovo:

 Součástí běžného života jsou slova.  Když se dítě narodí, musíme na ně trochu počkat. Nově narozené dítě ještě neumí mluvit, v těle matky to moc nepotřebovalo. Dítě se naučí mluvit nějaký čas po narození díky vztahu matky nebo otce nebo těch kdo jsou kolem.  Ale ten vztah k tomu dítěti musí být kladný.  To dítě musí vnímat, že je přijímáno a milováno.  Kdyby byl vztah záporný, tak to dítě bude spíše zakřiknuté, a to třeba i po celý život.  Jednotlivá slovíčka, pak věty, jsou známkou zdravého rozvoje.

Jak se učí dítě mluvit, jak se učí žít, jak se naučí dávat hodnotu jednotlivým postojům, věcem? Tím, že prvně žije z naslouchání. Nechá mluvit někoho jiného.

Také my chceme nechat promlouvat někoho jiného – ten jiný je Ježíš.