Duchovní obnova

19 Lis

Duchovní obnova na počátku adventní doby
kostel a farní budova Měřín
25. – 26. listopadu

téma

Jak působí Bůh

Program:
Pátek – 19:00 Setkání s mladými
Sobota – 8:00 mše svatá s promluvou
                 9:15 – 13:00 setkání na faře
                                        přednášky
                                        společná i osobní        
                                        modlitba

Srdečně zveme!   

*********

DUCHOVNÍ OBNOVOU VE FARNOSTI VSTUPUJEME DO ADVENTNÍ DOBY.

Duchovní obnova na počátku adventní doby bude v PÁTEK a SOBOTU před první adventní nedělí. V pátek po mši svaté zveme na faru především mládež. V sobotu začínáme mši svatou a pak setkáním na faře. Budeme moci vyslechnout tři zamyšlení, vztáhnout slovo do svého života, společně se modlit. Dopolední setkání bude ukončené ve 13 hodin. V 17:30 bude společná modlitba u „chléva“ a zamyšlení nad texty písma první adventní neděle na faře.

Co je duchovní obnova a je potřebná? V běžném životě počítáme s tím, že se věci používáním opotřebují, prací i jinou činností vyčerpají naše síly. Opotřebené věci se opraví nebo vymění, odpočinkem obnoví síly. Při duchovní obnově věnujeme pozornost naší nesmrtelné duši. Duše potřebuje nejen obnovu, ale také dorůstat do plnosti lásky. Při duchovní obnově – konec konců i jako při přípravě na svátost smíření – není rozhodující, co si o sobě myslím, jak se poznávám, ale máme před sebou Boží záměr s člověkem, Boží představu o člověku, se kterou porovnávám svůj život. Při duchovní obnově objevujeme Boha a jeho působení a poznání vztahujeme na svůj život. Pak můžeme dorůstat do podoby Kristovy.

Co mohu udělat? Jen docela málo, ale s velkým ziskem. Prostě přijít, dát svůj čas, síly, myšlení, srdce k dispozici Bohu. Svůj příchod doplnit touhou po vlastní spáse.         

Téma duchovní obnovy: Jak působí Bůh.

Program: Pátek po mši svaté program pro mladé.
Sobota – 8:00 mše svatá s promluvou,
přednášky v 9:15, 10:30 na faře.
Fara tvoří všestranné zázemí.
Další informace na plakátě nebo u kněze.