Duchovní obnova

19 Lis

Připravujeme

duchovní obnovu na počátku adventní doby

Co je duchovní obnova a je potřebná? V běžném životě počítáme s tím, že se věci používáním opotřebují, prací i jinou činností vyčerpají naše síly. Opotřebené věci se opraví nebo vymění, odpočinkem obnoví síly. Při duchovní obnově věnujeme pozornost naší nesmrtelné duši. Duše potřebuje nejen obnovu, ale také dorůstat do plnosti lásky. Při duchovní obnově – konec konců i jako při přípravě na svátost smíření – není rozhodující, co si o sobě myslím, jak se poznávám, ale máme před sebou Boží záměr s člověkem, Boží představu o člověku, se kterou porovnávám svůj život. Při duchovní obnově objevujeme Boha a jeho působení a poznání vztahujeme na svůj život. Pak můžeme dorůstat do podoby Kristovy.

Co mohu udělat? Jen docela málo, ale s velkým ziskem. Prostě přijít, dát svůj čas, síly, myšlení, srdce k dispozici Bohu. Svůj příchod doplnit touhou po vlastní spáse.         

.