aktuality od 5.4. do 12.4.2020

4 Dub

Bohoslužby ve svatém týdnu: Slavení svátosti smíření společně, jak jsme zvyklí, není možné. Jako přípravu ke slavení velikonočních svátků využijte kající bohoslužbu, která bude přenášena na Květnou neděli, prostřednictvím internetu YOUTUBE kanálu v 18 hodin. K odpuštění hříchů a přípravě na slavení … Číst více »

Letos velikonoce nebudou…

4 Dub

Milí farníci, přátelé, Někteří říkají: letos nebudou velikonoce, je to špatné… Mohu vás ujistit, že velikonoce budou. Kristus jednou provždy dal za nás svůj život a pro nás vstal z mrtvých. To zrušit nejde! Boží lásku nikdy nemůžeme zrušit! Velikonoce budou … Číst více »

Pastýřský list otce biskupa

3 Dub

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 31. 3. 2020 Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo-řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v … Číst více »

Zvonění jako výzva

3 Dub

Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se dle pokynu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho rozeznějí v brněnské diecézi na pět minut kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle. Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské … Číst více »

Pro mladé ke slavení dne mládeže

2 Dub

Otec biskup Vojtěch Cikrle zasílá svůj pozdrav a povzbuzení pro prožívání tohoto času, kdy se nemůžeme společně setkat v katedrále na Diecézním setkání mládeže v sobotu 4. 4. 2020. Můžete sdílet nejen mladým: https://www.facebook.com/dcmbrno/videos/531623714206523/ Vzhledem ke zrušení Diecézních setkání mládeže … Číst více »

Zpověď v době epidemie aneb dokonalá lítost

28 Bře

V Katechismu Katolické církve se v bodě 1484 píše: “Individuální a úplná zpověď a rozhřešení zůstávají jediným řádným způsobem, jímž se věřící smiřují s Bohem a s církví, ledaže by je od této zpovědi omlouvala fyzická nebo jiná běžně nepřekonatelná nemožnost.” … Číst více »

Milí farníci farnosti Měřín a Uhřínov

28 Bře

V dnešní noci se opět změnil čas. Patrně nám to moc nevadilo, že noc byla kratší, podstatné je to, že náš život je určován časem novým. Pro křesťany začal nový čas počátkem postní doby, která za několik málo dnů vyvrcholí velikonočními … Číst více »

aktuality od 29.3. do 5.4.2020

28 Bře

Farnost Měřín 29. 3. – 5. 4.       NE   5. neděle postní     Začátek letního času   Za Františka Padalíka, syna, dceru, sestru, švagra, dvoje rodiče, duše v očistci, Boží ochranu pro celou rodinu   Za farnost … Číst více »

Pozvání k modlitbě nejen s papežem

25 Bře

Papež vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu, 25.3.2020 ve 12:00 hodin spojili v modlitbě Otčenáš.   V pátek 27. března v 18.00 pak proběhne společná modlitba nad Božím slovem a adorace, kterou papež následně zakončí požehnáním „Urbi et Orbi“ (městu Římu a … Číst více »

Duchovní svaté přijímání a něco navíc

25 Bře

Zpravidla při mši svaté, ale nejen: začínáme křížem a úkonem kajícnosti s postojem před Bohem, soustředěnou modlitbou „Otče náš“ a potom modlitbou duchovního svatého přijímání. K němu jsou zde nabízeny dvě varianty:  „Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, … Číst více »