Děti ve farnosti

Mše svatá na počátku nového školního roku

bude ve středu 4. 9. v 18:00 h. Zveme nejen všechny děti, ale také i učitele. Je vhodné začít nový školní rok i přijetím svátosti smíření.

Mše svaté zaměřené pro děti

jsou ve farnosti každý pátek, mimo prázdniny. děti se aktivně zapojují do slavení mše svaté, nechybí ani slovo jako příklad a pro povzbuzení.

Mše svaté pro děti začínají v pátek v 18 hodin

Každou první neděli v měsíci, je mše svatá v 9:15 také se zaměřením na děti.

Letní tábory

Pravidelnou aktivitou o velkých prázdninách jsou letní tábory.

Prázdninové dny na faře

nejen o hlavních prázdninách pořádáme jednodenní pobyty na faře, plné her, poznávání, sportování. Aktuální setkání dle ohlášení.