Děti ve farnosti

Mše svatá na počátku nového školního roku

bude v pondělí 3. 9. v 16:30 h. zveme nejen všechny děti, ale také i učitele. Je vhodné začít nový školní rok i přijetím svátosti smíření.

Mše svaté zaměřené pro děti

jsou ve farnosti každý pátek, mimo prázdniny. děti se aktivně zapojují do slavení mše svaté, nechybí ani slovo jako příklad a pro povzbuzení.

Mše svaté pro děti začínají v pátek v 18 hodin

Závěrečná mše svatá v tomto školním roce bude ve středu 27. 6. v 16:00 h.

Letní tábory

Pravidelnou aktivitou o velkých prázdninách jsou letní tábory.

V roce 2018 – Farnost – v termínu 23. – 28. 7. 2018 (Plně obsazen)

Kolpingova rodina –  5.-11.8. 2018. Kontakt Hana Pacalová – tel. 606 907 710 (plně obsazen)

Prázdninové dny na faře

nejen o hlavních prázdninách pořádáme jednodenní pobyty na faře, plné her, poznávání, sportování. Aktuální setkání dle ohlášení.

V nejbližší době připravujeme:

prázdninový tábor