schola

Schola farnost Měřín

Počátky naší scholy jsou v roce 2010, kdy jsme se začali scházet sice v malém počtu, ale s velkým odhodláním začít zpívat a nacvičovat nové písničky. Postupem času se z malé scholičky stala schola  o větším počtu. Rádi přivítáme nové tváře.

Mezi naše první vystoupení patří Setkání mládeže v Lukách nad Jihlavou. Vystupovali jsme na KefasFestu v Dolních Kounicích, jezdíme na přehlídku sborů Cantate do Polné.

Zpíváme nejen ve farním kostele při nedělních bohoslužbách, o Vánocích, o Velikonocích, ale také při poutních mše svatých v Blízkově, Černé a Meziříčku. Pravidelně doprovázíme Večer chval.

Zpíváme jak pro radost naši, tak lidí, kteří nás poslouchají a hlavně pro chválu našeho Boha.

V současné době se scházíme zpravidla v pátek po mši svaté.