Žehnání zvonů

Z promluvy při žehnání zvonů 1968

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Slavíme slavnost věkovitou, posvěcení nových zvonů. Zaleťte se mnou myšlenkami nazpět a vzpomeňte na ty smutné chvíle, kdy vám zvony braly. Když před třiceti roky na naši vlast padl zlověstný stín polámaného kříže, slýchali jsme každou neděli na vlnách éteru Hlasy domova. Zazněla naše hymna a potom zvony svatovítské. Hymna, naše píseň nejkrásnější, k nám mlu