Postní almužna

Postní almužna 2015

Milé sestry a milí bratři,
almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry a návrat ke starobylé postní tradici. Krabičku postní almužny k uložení peněz, které svým sebezáporem ušetří- me, je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na první neděli postní. Zvlášť je vhodná pro rodiny s dětmi jako jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. V druhou neděli velikonoční je možné donést schránku do kostela a odevzdat duchovnímu. Peníze použije církev prostřednictvím Diecézní charity Brno a jejích oblastních charit na pomoc lidem v nouzi. Postní almužna je projevem zcela dobrovolné duchovní formace a nenahrazuje dar, který věnujeme při každé bohoslužbě na potřeby církve. Děkuji Vám za modlitby a nejrůznější formy pomoci všem, kteří jakoukoliv formou strádají.

Žehná biskup Vojtěch Cikrle