Slovo na cestu 2021

Dbejme o svatost

V současné době se mnoho dělá pro krásu a zdraví lidského těla. Sport, kosmetika, estetická chirurgie, zdravotnictví, které se stále zdokonaluje… Buďme však důslední a dbejme nejen o krásu, zdraví, přitažlivost, ale také o svatost. Nezapomeňme na důležitá slova apoštola Pavla: „Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.“

Jsem Bohem milovaný

Evangelista Lukáš napsal: „Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ Na mnoha místech, při různých situacích uvádíme jména svých rodičů. Při křtu jsme se stali Božími dětmi. Tehdy i nám dal Bůh moc otevírat nebe, odkud pramení vše dobré. Stačí k tomu modlitba, pramenící v čistém srdci, spojená s důvěrou.

Mocné slovo

„Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi“. Když se Ježíš narodil, když v něm Bůh přišel mezi nás, přibližně rok neřekl ani slovo. Tak jako každé malé dítě. Z třech roků jeho veřejného působení se nám zachovala jen jedna věta. „Bůh je láska“. Tato věta byla zřejmá na každém jeho kroku. Ta láska přichází k nám.

Nový rok

Dejme i nadcházejícímu novému roku jméno „Ježíš“ jméno Ježíš znamená: „Jahve pomáhá.“ Poznamenejme se na čele, v duchu a v srdci křížem tohoto Ježíše! Směle řekněme: „Naše pomoc je ve jménu Pána.“ Když jeho jméno nad tímto rokem září, stane se i nejtemnější hodina hodinou roku Pána a jeho spásy.“ Záleží na tom, jaké jméno novému roku dáme! Pro některé to může být: ekonomický, studijní, pracovní úspěch, přátelství… dejme novému roku jméno Ježíš! Kéž se i v tomto čase na prvním místě uskutečňuje naše spása! Karel Rahner