Modlitba

Modlitba chvály je pravidelně 2. neděli v měsíci. Změna je hlášena.

Příští modlitba chval: 14. dubna v 18 hodin

Modlitba:

Nepřicházíme, abychom se něco dověděli, něco řekli, ale především, abychom byli s Bohem.  Z něho se těšili a radovali.

Co je modlitba a její potřebnost? Použijme dvě přirovnání:

    • Modlitba je pro nás tím, co pro ptáky křídla. Modlitba nám umožňuje povznášet srdce k Bohu a pěstovat společenství lásky. Modlitba je svědectvím naší lásky.
  • Modlitba je něco jako dýchání. Bez dýchání člověk nemůže žít. Pohyb, práce, sport, ale i spánek, vše je závislé na pravidelném dýchání. Modlitba je dýcháním duše. Bez ní člověk duchovně umírá. Modlitba je tedy nepřetržitá činnost. Někdy se modlíme ústy, jindy srdcem, jindy zase skutky.

Chvála v běžném životě: víme, že prosba a děkování souvisí s poznáním – tedy rozumem. Chvála ta tryská přímo ze srdce!  Je to expanze radosti vyvěrající z našeho nitra.  Proto jsou chvály spojené s Božím dotekem našeho srdce.

Chvála je způsob modlitby, ve kterém uznáváme, že Bůh je a radujeme se z toho. V popředí této modlitby není to, že Bůh pro nás něco udělal, ale prostě se radujeme, že je. Při chválách se nemodlíme proto, že z toho budeme něco mít, my a naše potřeby nejsou středem modlitby, ale radujeme se z toho, že Bůh je, že je náš Otec.

Chvály jsou místem setkání s dobrým Bohem.  Jde o to, abychom skrze slovo, písně, modlitbu opětovali lásku Bohu Otci, Synu a Duchu svatému, přebývali v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Skrze modlitbu se chceme ponořit do jeho lásky.