Zpověď v době epidemie aneb dokonalá lítost

28 Bře

V Katechismu Katolické církve se v bodě 1484 píše: “Individuální a úplná zpověď a rozhřešení zůstávají jediným řádným způsobem, jímž se věřící smiřují s Bohem a s církví, ledaže by je od této zpovědi omlouvala fyzická nebo jiná běžně nepřekonatelná nemožnost.” … Číst více »

Milí farníci farnosti Měřín a Uhřínov

28 Bře

V dnešní noci se opět změnil čas. Patrně nám to moc nevadilo, že noc byla kratší, podstatné je to, že náš život je určován časem novým. Pro křesťany začal nový čas počátkem postní doby, která za několik málo dnů vyvrcholí velikonočními … Číst více »

aktuality od 29.3. do 5.4.2020

28 Bře

Farnost Měřín 29. 3. – 5. 4.       NE   5. neděle postní     Začátek letního času   Za Františka Padalíka, syna, dceru, sestru, švagra, dvoje rodiče, duše v očistci, Boží ochranu pro celou rodinu   Za farnost … Číst více »

Pozvání k modlitbě nejen s papežem

25 Bře

Papež vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu, 25.3.2020 ve 12:00 hodin spojili v modlitbě Otčenáš.   V pátek 27. března v 18.00 pak proběhne společná modlitba nad Božím slovem a adorace, kterou papež následně zakončí požehnáním „Urbi et Orbi“ (městu Římu a … Číst více »

Duchovní svaté přijímání a něco navíc

25 Bře

Zpravidla při mši svaté, ale nejen: začínáme křížem a úkonem kajícnosti s postojem před Bohem, soustředěnou modlitbou „Otče náš“ a potom modlitbou duchovního svatého přijímání. K němu jsou zde nabízeny dvě varianty:  „Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, … Číst více »

Farníkům

22 Bře

Pán s vámi! V tyto dny, od oltáře, do prázdného kostela zaznívá „Pán s vámi!“ Je to zvláštní i pro kněze. A tak se snažím vidět v těch prázdných lavicích vás, farníci, kteří je v čase jiném naplňujete. Vidím vaše tváře a u mnohých si … Číst více »

Svatý Josef

19 Bře

Milí farníci, přátelé, přes mnohá opatření, týkající se epidemie, zazní i dnes v našem kostele evangelium, které nám přibližuje Josefa, který se nachází v nesnadné situaci. Představy, plány, vztah lásky k Marii procházejí náročnou zkouškou. Tento čas zmatenosti, tápání, hledání bez odpovědi je … Číst více »

Postní doba

29 Úno

Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Je to čas návratu k Bohu a jeho cestám, obnova vztahu s Bohem i lidmi. Typy a pozvání k prožívání postní doby: modlitba křížové cesty vždy před večerní mši svatou, v neděli ve 14 hodin. Nedělní modlitbě bude … Číst více »