aktuality od 27.11. do 4.12.2022

27 Lis

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 27. 11. DO 4. 12. 2022

NE – První adventní neděle 7:45 – Za farnost 9:15 Za Aloise Fraňka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu.

PO – 7:00 – Za rodiče Tomanovy, Nožičkovy, švagrovou, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

ÚT – 7:00 – Na úmysl dárce a nová kněžská a řeholní povolání

ST – sv. Ondřeje, apoštola 18:00 – Za Josefa Fraňka, rodiče Peterkovy a duše v očistci.

ČT – sv. Edmunda Kampiána 17:00 – Modlitby matek starší skupina 17:30 – Modlitba růžence.

PÁ – 18:00 – Za Marii Horákovu, manžela Oldřicha a rodiče, za Marii a Jana Markovy.

SO – sv. Františka Xaverského 6:00 – Roráty, Za Josefa Procházku, dvoje rodiče, rodinu Necidovu a Bertu Dujčíkovu.

NE – Druhá neděle 7:45 – Za farnost 9:15 Za Boženu a Jaroslava Kourkovy, rodinu Veškrnovu, celou rodinu a za farníky. (Mše sv. v 9:15 je se zaměřením pro děti.)

*****

Začínáme zapisovat úmysly na mše svaté pro příští rok.
Poděkování všem za dary do sbírky na farnost. Darovali 23 800 Kč.
Poděkování vám, kdo jste se včera účastnili duchovní obnovy, a také za účast na přípravě. Přiblížili jsme si téma: Jak působí Bůh dnes. Věřím, že vás obnova posilnila a pomůže hlouběji prožívat adventní dobu.
Úklid kostela zajišťuje druhá skupina z Pavlínova.

Adventní a vánoční doba ve farnosti

V adventní době se zvláště připravujeme na Kristův příchod a osobní setkání s ním. To bude rozhodující okamžik našeho života. Připravit se, není lehký úkol. Mniši z řehole cisterciáků se zdraví pozdravem „Memento mori“ – pamatuj na smrt. Možná nám tento pozdrav připadne jako divný. Pozdrav je vlastně přáním a týká se nejdůležitějšího. Adventní doba nás vede, abychom byli připraveni na setkání s ním, v den jeho druhého příchodu. Pro nás tento den znamená ukončení našeho života a setkání „z očí do očí“. Při tomto setkání bude rozhodovat jedno, zda se mu podobáme. Byli jsme přece stvořeni k Boží podobě. Chrám, bdělost, modlitba, přijaté Boží slovo nás k této podobě formují. Co asi prožíval člověk, žalmista, když prohlásil: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme! Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme!“ Můžeme se s ním ztotožnit? Prožívat radost, když jdeme do kostela. Nebo s radostí jít do kostela. V adventní době můžeme přidat Roráty.

Každý budeme prožívat adventní čas, jak si určíme. Jen nezapomeňme, kdyby v závěru doby nebylo setkání s Kristem, k čemu by celá doba byla? Pro Marii a Josefa znamenala příprava na první příchod Ježíše, vydat se na cestu z Nazareta do Betléma a následně hledat místo k ubytování. Adventní čas můžeme prožívat i vytvářením místa pro Ježíše v našem srdci. Také tím, že si určíme čas, ve kterém chceme být více s Ježíšem.        

Předvánoční jarmark, který připravujeme na třetí adventní neděli dopoledne, není jen o obchodování, ale především o možnosti darovat své srdce. Prosím, zvažte vaši nabídku. Pokud již máte něco nachystané, je možné to přinést na faru. Těm, kteří již přinesli, děkuji.

Nastal přeradostný čas je název vánočního koncertu v kostele. (29. 12.) Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji fa faře a v lékárně.