aktuality od 4.12. do 11.12.2022

4 Pro

NE – Druhá adventní neděle 7:45 – Za farnost 9:15 Za Boženu a Jaroslava Kourkovy, rodinu Veškrnovu, celou rodinu a za farníky. (Mše sv. v 9:15 je se zaměřením na děti.)

PO – Roráty – 7:00 –Za rodinu Vaňkovu z Blízkova.

ÚT – Roráty – sv. Mikuláš – 7:00 Za Hedviku a Stanislava Plašilovy, Marii a Františka Vaňkovy, živou a zemřelou rodinu 17:00 – Pavlínov.

ST – sv. Ambrož 18:00 – Za Karla Vítka, rodiče Kohlovy a Theodora Doubka.

ČT – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 7:00 – za obrácení hříšníků a duše v očistci 18:00 – Za Marii a Karla Peterkovy a dvoje rodiče.

PÁ – 18:00 – Za Leopolda Sedláčka, manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

SO – Roráty – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Rosovu, a otce Františka.

NE – Třetí adventní neděle 7:45 – Za farnost 9:15 Za Vladimíra Krejčího, syna a rodiče.

*****

Každodenní kroky k prožívání adventu.
Udělej si čas na Pána – nezapomeň na dobrý skutek – něco si odepři.


Poděkování všem,
kdo jste se účastnili o minulém víkendu adventní duchovní obnovy.
Poděkování všem, kdo jste si přinesli k požehnání adventní věnce. Kéž nezůstane místo u stolu, na kterém je věnec položený, prázdné.
Poděkování všem, kdo jste přišli na roráty. Připomínám, že roráty jsou adventní bohoslužbou, Týkají se ranních mše svatých. Všichni jste zváni. 
Poděkování všem, kdo jste již přinesli výrobky, věci, do farního jarmarku, který se uskuteční příští neděli dopoledne. Prosím také všechny, kdo něco chystají, aby to přinesli na faru do pátku příštího týdne. Jarmark není jen způsob jak získat peníze na dobrý účel. Je to i způsob, jak darovat své srdce.
Svátost smíření před vánočními svátky bude v úterý 20. 12. od 13. do 17.h.
Zveme na další společné zamyšlení nad liturgickými texty – sobota 11. 12.   v 17:30 na faře. (Biblická hodina)
Farní ples chystáme na třetí sobotu v měsíci lednu (21. 1.) Je to příležitost k setkání farnosti. Kdo může a chce pomoci, přihlaste se. 
Adventní koncert v podání ŠUMU se uskuteční příští neděli odpoledne od 14:30. Vstupné je dobrovolné.
Vánoční koncert v našem kostele, s názvem „Nastal přeradostný čas“, se uskuteční 29. prosince od 17:30. Vystoupí Štěpánští koledníci z Dolních Bojanovic. Zazní koledy známé i méně známé, za doprovodu varhan, kytar, cimbálu a dalších nástrojů. Vstupné pro dospělé je 200 Kč, pro děti od 6. roků do 15 roků, polovinu. Vstupenky na koncert mohou být vhodným vánočním dárkem a jsou v předprodeji v lékárně a na faře.