aktuality od 20.11. do 27.11.2022

19 Lis

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 20. 11. DO 27. 11. 2022

NE – Slavnost Ježíše Krista Krále 7:45 – Za farnost 9:15 Za Drahoslavu a Miloslava Kolouchovy a živou rodinu

PO Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 7:00 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, živou a zemřelou rodinu 17:00 – Blízkov.

ÚT – sv. Cecilie, panny a mučednice 7:00 – Za nová kněžská a řeholní povolání 17:00 – Černá.

ST – sv. Klementa I, papeže a mučedníka 18:00 – Za rodiče Smejkalovy, Jonášovy, živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci.

ČT – sv. Ondřeje a druhů mučedníků 8:30 – Setkání kněží – za farnosti děkanství a nová duchovní povolání. 17:00 – Modlitby matek starší skupina 17:30 – Modlitba růžence.

PÁ – sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:00 – Za Věru a Josef Dohnalovy, Marii Vondruškovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci. Po mši svaté setkání mladých na faře (Jak působí Bůh).

SO – Duchovní obnova ve farnosti (8:00 – 13:00) 8:00 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Necidovu, Řezníčkovu, Indrovu a duše v očistci

NE – První adventní neděle 7:45 – Za farnost 9:15 Za Aloise Fraňka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu.
Na počátku mše svatých bude žehnání adventních věnců.

Poděkování všem za dary do sbírky na katolická media. Celkem jste darovali 19 800 Kč.

Poděkování všem za dary do dnešní sbírky na farnost.

Poděkování vám, kdo jste se v neděli účastnili společné modlitby za mládež.

Úklid kostela zajišťuje první skupina z Pavlínova.

Předvánoční jarmark bude jako vždy třetí adventní neděli dopoledne po bohoslužbách. Prosím, zvažte vaši nabídku. Pokud již máte něco nachystané, je možné to přinést na faru. Jarmark bude třetí adventní neděli dopoledne.