aktuality od 7.4. do 14.4.2024

7 Dub

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 7. 4. do 14. 4. 2024

NE: – Druhá neděle velikonoční – 7:45 Za rodinu Matějíčkovu, Hammerovu a Švandovu – 9:15 Za farnost

PO: – Slavnost Zvěstování Páně – 18:00 – Za rodiče Zachovy, sourozence a duše v očistci.

ÚT: – 7:00 Za Jiřího Štěpánka, rodiče Štěpánkovy, Dvořákovy a Karbašovy – 18:00 Pavlínov.

ST: – 18:00 Za rodinu Mužátkovu, Jonákovu, Soukopovu, Krčilovu, Řezníčkovu a duše v očistci.

ČT: – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka – 18:00 Pouť Nového Jeruzaléma v naší farnosti. – Na úmysly Nového Jeruzaléma, Za farnost

PÁ: – 18:00 Za Josefa Zachu, manželku a syna.

SO: – 7:30 Za živou a zemřelou rodinu Tomanovu, Urbanovu, Seidlovu, Rosických a duše v očistci – 11:30 Svatební obřad – 14:00 Pohřeb pana Jana Blažíčka z Meziříčka.

NE: – Třetí neděle velikonoční – 7:45 Za živou a zemřelou rodinu Panáčkovu a Hlávkovu – 9:15 Za Marii Vidlákovu, manžela, dvoje rodiče a Annu Vidlákovu. 18:00 Chvály.

Poděkování za dary do velikonoční sbírky. O velikonočních svátcích jste celkem darovali 69 800 Kč. Poděkování také za dary 8 000 Kč.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Poděkování všem, kdo jste v závěru postní doby přinesli potraviny a peníze ve prospěch potřebných.

Úklid kostela zajišťuje obec Blízkov.

Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně ve čtvrtek 11. dubna. Začátek v 18 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Michael Pojezdný OPrem z Prahy, bývalý farář v Osové Bítýšce a bývalý opat bratří premonstrátů na Strahově.

Diecézní pouť ministrantů v Rajhradě se uskuteční 27. dubna.

Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program na Dědkovské hoře. Zajišťuje farnost Měřín.

Diecézní setkání mládeže se uskuteční v Třebíči, 18. května. Bližší informace později. Prosím, mladí, počítejte se setkáním.

Mariánská pobožnost u kaple ve Valše bude 26. 5. odpoledne.

Den modliteb za povolání – Neděle Dobrého pastýře – 4. velikonoční.

Teď by to šlo
Tímto heslem zahajuje o Velikonocích 2024 fond Puls novou akci pro donátory:

Za každého nového donátora přihlášeného od 1. dubna do konce roku 2024 získá farnost 1000 Kč! Přidejte se do naší Velké rodiny malých dárců!

Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v naší diecézi působí 325. Řada kněží kromě služby ve farnosti vykonává i specifickou pastorací například v nemocnicích, armádě, ve vězeňství, v církevním školství apod. Mzdy pro kněze zajišťuje brněnské biskupství z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci, kterou podporujte kněze ve farnostech. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.