Velikonoce – aktuality

30 Bře

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 31. 3. do 7. 4. 2024

NE: – Slavnost Zmrtvýchvstání – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Jaroslava Kadlece a vnučku Marušku, za živou a zemřelou rodinu Kadlecovu, Večeřovu a duše v očistci – 14:00 Te Deum a svátostné požehnání.

 PO: – Pondělí velikonoční – Velikonoční oktáv 7:45 – Za živou a zemřelou rodinu Benáčkovu, Pacalovu, přízeň a duše v očistci.

ÚT: – Velikonoční oktáv – 18:00 Na úmysl dárce.

ST: – Velikonoční oktáv – 18:00 Za Richarda Čermáka, rodiče, bratra Ladislava a duše v očistci. Po mši svaté výstav NSO, příležitost k adoraci do 19:30. h.

ČT: – Velikonoční oktáv – 18:00 modlitba růžence – 18:30 modlitby matek, starší skupina.

PÁ: – Velikonoční oktáv, první pátek v měsíci – 14:00 Pohřeb paní Blaženy Řezníčkové z Pavlínova – 17:00 Vystav Nejsvětější svátosti, adorace- 18:00 Za rodiče Moravovy, dvoje rodiče a duše v očistci.

SO: – Velikonoční oktáv – 7:30 Za rodinu Škodovu, Vyskočilovu a Simonidesovu.

NE: – Druhá neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství – 7:45 Za rodinu Matějíčkovu, Hammerovu a Švandovu – 9:15 Za farnost

Poděkování všem, Kdo jste utvářeli slavení velikonočních svátků v naší farnosti. Největší poděkování patří všem, kdo jste dovolili Kristu, aby vzkřísil vaše duše od hříchů. Díky tomu můžeme o velikonočních svátcích nejen hovořit, ale můžeme přímo slavit velikonoce a znovu začít plně žít příběh našeho života. Poděkování všem, kdo jste se starali o výzdobu kostela, také o slavení velikonoční liturgie.

Po celý týden slavíme velikonoční oktáv, to znamená, že se vracíme k velikonočním událostem a detailně je prožíváme. Ať touha být více se vzkříšeným Kristem stále naplňuje naše srdce.

Druhou neděli velikonoční slavíme Neděli Božího milosrdenství. Je to Ježíšovo přání, vyslovené sestře Kovalské v Krakovském klášteře. Přípravou na toto slavení má být novéna k Božímu milosrdenství. Jedná se o soukromou pobožnost. Velkým ctitelem Božího milosrdenství byl papež Jan Pavel II. (zemřel na 1. sobotu v měsíci v předvečer svátku Božího milosrdenství.)

Tradiční pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic bude příští neděli. Skupina putující pěšky odchází od fary v 6:30 h. Hlavní poutní mše svatá bude v 15 hodin.

Sbírka příští neděle je určena na charitu.

Úklid kostela zajišťují obce Geršov a Pustina.

Pouť Nového Jeruzaléma v Měříně ve čtvrtek 11. dubna. Začátek v 18 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Michael Pojezdný OPrem z Prahy, bývalý farář v Osové Bítýšce a bývalý opat bratří premonstrátů na Strahově.

Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program na Dědkovské hoře. Zajišťuje farnost Měřín.

Diecézní setkání mládeže se uskuteční v Třebíči, 18. května. Bližší informace později. Prosím, mladí, počítejte se setkáním.

Mariánská pobožnost u kaple ve Valše bude 26. 5. odpoledne.

Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce
a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.