aktuality od 24.3. do 31.3.2024

24 Bře

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 24. 3. do 31. 3. 2024

NE: – Květná neděle – 7:45 Za rodiče Březkovy, dceru, syna, zetě snachu. – 9:15. Za farnost – 14:00 Křížová cesta.

 PO: – Pondělí svatého týdne – 7:00 Za Marii Cejnkovu, bratra Karla, rodiče, celou živou a zemřelou přízeň.

ÚT: – úterý svatého týdne – 7:00 Za manžela Františka Padalíka, syna, dceru, sestru, 2 švagry, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu.

ST: – Středa svatého týdne – 7:00 Za rodiče, celý rod a duše v očistci.

ČT: – Zelený čtvrtek – 18:30 Za kněze Noční adorace

PÁ: – Velký pátek – 7:00 Společná modlitba církve – 17:00 Obřady velkého pátku

SO: – 7:00 Společná modlitba církve – 21:30 Velikonoční vigilie – Za Za Karla Pacala, syna Davida, celý rod, rodinu Lázničkovu a duše v očistci.  

NE: – Slavnost Zmrtvýchvstání – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Jaroslava Kadlece a vnučku Marušku, za živou a zemřelou rodinu Kadlecovu, Večeřovu a duše v očistci – 14:00 Te Deum a svátostné požehnání.

*****

Poděkování všem za společné modlitby „jeden za druhého.“ Posilujme víru v moc společné modlitby a „nesme břemena jeden druhého“

Poděkování za dary do sbírkyminulou neděli. Celkem jste darovali 22 500 Kč. Také ostatní sbírky o velikonočních svátcích jsou určeny pro farnost. Přijměte i za ně poděkování.

Poděkování všem, kteří jste se přidali ke skupině úklidu, aby pomohli s předvelikonočním úklidem kostela.

Poděkování všem, kdo jste se účastnili krátké duchovní obnovy ve farnosti.    

Dny a místa k přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky v děkanství, jsou vyvěšeny na nástěnce pod věží. V naší farnosti bude příležitost přijmout sv. smíření v úterý svatého týdne. Příležitost bude jako obvykle odpoledne, kdy zde bude více zpovědníků, ale také před a po ranní mši svaté.

Rozhřešení – coznamená toto slůvko, zaznívající ve svátosti smíření. V plném slova smyslu to znamená vynést rozhodnutí, dořešit hřích, kterého jsem se dopustil. Boží odpuštění je tím dořešením hříchů. Bůh je s radostí dává, jestliže tomu předchází upřímná lítost a odsouzení vlastního hříchu. Někdy omlouváme svoji hříšnost tvrzením, že jsme jen lidé a hřešit je lidské a tak se zvláště s opakovanými hříchy smiřujeme. Někteří dokonce i dále ve hříchu pokračují – neopouštějí příčiny hříchů, dál žijí ve vztazích, o kterých Bůh řekl, že nejsou dobré. Jsou odpuštěné? Biskup Halko ze Slovenska říká? Bůh tvoří při zpovědi nového člověka, takového, jaký byl na počátku. Jsou k tomu potřeba všechny náležitosti, uznání hříchu, lítost, předsevzetí, náprava toho, co napravit lze. Ať je pro nás i úterý svátečním dnem s následným životem podle pravdy.

„Už vás nenazývám služebníky, ale jste přátelé“, říká Ježíš. Přijměme pozvání na „posezení“ s Ježíšem, zvláště v tyto dny. Velkou příležitostí je zelený čtvrtek, kde nás zve ke svému stolu s pokrmem, která sám přichystal. Přeje si, abychom k tomuto stolu neztratili cestu.

Bohoslužby ve svatém týdnu a o velikonocích. Květná neděle – obvyklý nedělní pořad. Zelený čtvrtek– 18:30 mše svatá na památku poslední večeře a počátku Ježíšova utrpení. Ježíš říká učedníkům: „zůstaňte se a bděte se mnou, bděte a modlete se, bděte a proste“. Ježíš nás zve i k noční modlitbě do kostela. Obřady velkého pátku začínají v 17 hodin. Pátek je den přísného postu. Velikonoční vigilie začíná v sobotu ve 21:30 h. Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání, bohoslužby jako v neděli, odpoledne ve 14 hodin bude svátostné požehnání. Při nedělních bohoslužbách bude žehnání pokrmů.

Úklid kostela zajišťuje Meziříčko – v úterý nebo středu po svátosti smíření.

Požehnaný čas svatého týdne a velikonočních svátků.