aktuality od 17.3. do 24.3. 2024

17 Bře

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 17. 3. do 24. 3. 2024

NE: – 5. Postní neděle – 7:45 Za Josefa a Annu Zemanovy, syna Josefa, za Boží požehnání a ochranu pro celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci – 9:15. Za farnost – 14:00 Křížová cesta.

PO: – 7:00 Za živé a zemřelé členy růž. bratrstva z Nové Zhoře 17:00 Blízkov.

ÚT: – Slavnost svatého Josefa – 18:00 Za Karla Valentu, dvoje rodiče, za Evičku Pikolónovu, celou živou rodinu a duše v očistci.

ST: – 16:45 Černá – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za rodiče Mikuláškovy a syna.

ČT: – 18:00 Modlitba růžence. 18:45 Modlitba matek – starší skupina

PÁ: – 17:30 Pobožnost Křížové cesty 18:00 Za rodiče Čadovy, dceru, manžela, syna, vnuky, zetě a Boží ochranu pro celou rodinu.

SO: – 8:00 Za Annu a Josefa Jonášovy, sourozence, rodiče Cejnkovy, Bedřicha Svobodu, celou živou a zemřelou rodinu.

NE: – Květná neděle – 7:45 Za rodiče Březkovy, dceru, syna, zetě snachu. – 9:15. Za farnost – 14:00 Křížová cesta.

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena pro farnost. Také všechny sbírky během velikonočních svátků jsou určeny pro potřeby farnosti.

Poděkování všem, kdo jste odpověděli na sbírku potravin a dalších věci, které jsou určeny pro Charitu ŽĎÁR N/S. Darované věci budou určeny pro záchranné balíčky. Poděkování vám, kteří jste sbírku zajišťovali.

Poděkování všem ženám, které se postarali o velký úklid fary, také vám, kteří jste úklid zorganizovali.

Poděkování všem za společné modlitby „jeden za druhého.“ Posilujme víru v moc společné modlitby a „nesme břemena jeden druhého“

Úklid příští týden má Nová Zhoř a Dědkov. Prosím i další o výpomoc při úklidu kostela před velikonočními svátky. Uklízíme v pondělí po ranní mši sv.  

Květnou nedělí, kterou slavíme příští neděli, vstupujeme do Svatého týdne. Pokud je to možné, přineste si ke slavení ratolesti.

Půldenní duchovní obnova v Měříně, která je zároveň vstupem do prožívání svatého týdne, se uskuteční 23. března v čase 8:00 – 12:00. Téma: Ne každý kříž nás musí složit k zemi, kříž má moc vytáhnout člověka i do výšin.  Duchovní obnova slouží k obnově našeho život s Bohem i lidmi. Zveme.

Dny a místa k přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky v děkanství, jsou vyvěšeny na nástěnce pod věží. V naší farnosti bude příležitost přijmout sv. smíření v úterý svatého týdne.

Návštěva nemocných a starých lidí před velikonočními svátky se uskuteční ještě v průběhu příštího týdne. Hlásit se nemusí ti, kam chodím pravidelně. 

Od mrtvého člověka již nic neočekáváme. Když Ježíš řekl slova: „Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě,“ byl ještě živý mezi lidmi. Pozvedáme proto své oči i srdce a díváme se na Ježíše na kříži. Díváme se, nasloucháme, učíme se… Ježíš se nám představuje z výšky svého kříže. Ukazuje nám své utrpení a svou slávu jako tajemství nejvyšší lásky. Tam daroval všechno: odpuštění svým vrahům, zločinci ráj, nám dal matku a své tělo a svou krev, celý svůj život, až po výkřik „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“