aktuality od 10.3. do 17.3. 2024

9 Bře

NE: – 4. Postní neděle – 7:45 Za Josefa Vávru, Stanislava Dufka, živou a zemřelou rodinu – 9:15. Za farnost – 18:00 Klanění se kříži, chvály.

PO: – 7:00 Za Zdeňka Janouška, syna a vnuka 18:00 Jersín.

ÚT: – 7:00 Za rodinu Moravovu.

ST: – 16:45 Meziříčko – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – 18:00 Modlitba růžence. 18:45 Modlitba matek – starší skupina

PÁ: – 17:30 Pobožnost Křížové cesty 18:00 Za Marii a Vlastimila Procházkovy, Jiřinu a Josefa Rázkovy, živou a zemřelou rodinu.

SO: – 7:30 Za zemřelé rodiče Čermákovy, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.

NE: – 5. Postní neděle – 7:45 Za Josefa a Annu Zemanovy, syna Josefa, za Boží požehnání a ochranu pro celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci – 9:15. Za farnost – 14:00 Křížová cesta.

Poděkování všem, kdo jste se v pátek i v ostatní dny, zapojili do společném modlitby křížové cesty. Modlitba a svědectví, láska.  

Poděkování všem za společné modlitby „jeden za druhého.“ Posilujme víru v moc společné modlitby a „nesme břemena jeden druhého“

Spásu, odpuštění hříchů, věčný život si nemůžeme koupit. Vše je zcela zdarma, stačí jen přijmout. Není pravdou, že by Bůh nic neočekával, očekává. Odpovědí na Boží lásku je naše láska k němu. Láska se nejvíce pozná v činech.

Pouť Nového Jeruzaléma bude v úterý 12. března od 17:00 v Křižanově. Tuto pouť můžeme nazvat i jako „osobní, duchovní mini obnovu.“ Obsahuje totiž společnou modlitbu, možnost svátosti smíření, slavení eucharistie, adoraci. A to všechno v čase 120 minut. Hlavním celebrantem a kazatelem je D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák OPraem. Dubnová pouť Nového Jeruzaléma bude, dá-li Bůh v Měříně. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons. Mgr. P. Michel Pojezdný OPraem,

Návštěva nemocných a starých lidí před velikonočními svátky se uskuteční v průběh dvou týdnů, počínajíc týdnem příštím.  Nemocné nahlaste knězi. Hlásit se nemusí ti, kam chodím pravidelně.  

Sbírka příští neděle je určena pro farnost.

O čistotu kostela pečuje skupina Měřín 4.

Půldenní duchovní obnova, která je zároveň vstupem do prožívání svatého týdne, se uskuteční 23. března v čase 8:00 – 13:00. Téma: Ne každý kříž nás musí složit k zemi, kříž má moc vytáhnout člověka i do výšin.

V sobotu 16. a neděli 17. března proběhne na faře sbírka potravin a drogerie. Akci pořádá Charita Žďár nad Sázavou. Z darovaných věcí se vytváří záchranné balíčky pro potřebné v nouzi. Darované věci lze přinést na faru v sobotu od 15:00 do 17:00 a v neděli od 7:30 do 11:00. Bližší informace na plakátě, na faře a u Ludmily Chlubnové.

Rok modlitby – rok 2024, jako příprava k otevření Svaté brány a prožívání milostivého roku 2025.

Připomínám, že  tento rok vyhlásil biskup Pavel Konzbul ve své diecézi rokem evangelizace (šířili jsme v tomto týdnu evangelium o spáse člověka?) Papež František rokem modlitby. (Modlili jsme se za církev, druhé lidi, za spásu světa?