aktuality od14.4. do 21.4.2024

14 Dub

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 14. 4. do 21. 4. 2024

NE: – Třetí neděle velikonoční – 7:45 Za živou a zemřelou rodinu Panáčkovu a Hlávkovu – 9:15 Za Marii Vidlákovu, manžela, dvoje rodiče a Annu Vidlákovu.  – 18:00 Modlitba chvály.

PO: – sv. Damián Veuster – 7:00 Za rodiče Smejkalovy, živé a zemřelé příbuzné a duše v očistci.

ÚT: – sv. Bernardeta Soubirousová – 17:30 Meziříčko 18:30 Jersín

ST: – sv. Inocens – 18:00 Za rodiče Necidovy, Čermákovy, Paikovy a Bertu Dujčíkovu.

ČT: – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek.  

PÁ: – 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Rosovu a otce Františka.

SO: – 7:00 Za rodiče Simonidesovy, dvoje rodiče a duše v očistci.

NE: – Čtvrtá neděle velikonoční, den modliteb za povolání – 7:45 Za Jana Čejku a rodiče Mejzlíkovy – 9:15 Za rodiče Hladíkovy, syny Josefa a Václava, manželku Jarmilu, vnuky Františka, Dalibora, Renatku, Lukáše, rodiče Mrázovy živé a zemřelé příbuzné.

********

Úklid kostela zajišťuje obec Černá.  Děkujeme.

Poděkování za příspěvek do sbírky minulou neděli, která byla určena na charitu. Celkem jste darovali 16 600 Kč.

Poděkování všem, kdo jste zajistili průběh poutě Nový Jeruzalém. Také vám, kdo jste přišli prosit za nová povolání, rodiny, nenarozené děti, mír ve světě… Naše farnost se ujímá měsíční služby modliteb na úmysly Nového Jeruzaléma. Společně se modlíme před každou mši svatou růženec a v obcích se setkáváme u putovního obrazu Panny Marie. Obraz je možné mít i v rodině, zvláště u nemocných.

Příští neděli slavíme Den modliteb za nová povolání.

Cesta kolem světa je název sobotního odpoledne, určeného pro děti. Setkání se uskuteční příští sobotu od 13:30 do 17:00. Zveme děti od 5 do 12.

Diecézní pouť ministrantů v Rajhradě se uskuteční 27. dubna.

Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program na Dědkovské hoře. Zajišťuje farnost Měřín.

Diecézní setkání mládeže se uskuteční v Třebíči, 18. května. Bližší informace na plakátě. Prosím, mladí, počítejte se setkáním a přihlaste se.  

Mariánská pobožnost u kaple ve Valše bude 26. 5. odpoledne.

U stolku s novinami je na ukázku kříž, který si můžeme objednat. Cena je 350 Kč.    

TEĎ BY TO ŠLO. Tímto heslem zahajuje o Velikonocích 2024 fond Puls novou akci pro donátory: Za každého nového donátora přihlášeného od 1. dubna do konce roku 2024 získá farnost 1000 Kč! Přidejte se do naší Velké rodiny malých dárců!
Přihlášky: donátor.cz
Informace také u kněze.