aktuality od 21.4. do 28.4.2024

20 Dub

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 21. 4. do 28. 4. 2024

 NE: – Čtvrtá neděle velikonoční, den modliteb za povolání – 7:45 Za rodiče Hladíkovy, syny Josefa a Václava, manželku Jarmilu, vnuky Františka, Dalibora, Renatku, Lukáše, rodiče Mrázovy živé a zemřelé příbuzné. – 9:15 Za Jana Čejku a rodiče Mejzlíkovy.

PO: – 7:00 Za Antonína Chalupu a rodiče, Marii Čížkovu a rodič, Vlastimila Šoba a Karla Řezníčka.  

ÚT: – Svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka – 7:00 Za rodinu Sedláčkovu, Němcovu, Rosických, živou a zemřelou přízeň 18:00 Blízkov.

ST: – sv. Jiřího, mučedníka – 18:00 Za Stanislava Holána a rodiče Holánovy.

ČT: – sv. Marka, evangelisty – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek

PÁ: – 14:00 Pohřeb pana Josefa Klímy z Měřína 18:00 Za rodiče Hnízdilovy a Mrázkovy, rodinu Urbanovu, Vrábelovu, Šanderovu a Šplíchalovu.

SO: – 7:00 Za Anežku a Milana Pelíškovy, živou a zemřelou rodinu.

NE: – Pátá neděle velikonoční – 7:45 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci – 9:15 Za farnost.
                                                              *****
Aby byl náš chrám čistý, o to se postarají farníci z Jersína. Děkujeme.

Poděkování všem, kdo jste připravili a zajistili včerejší odpoledne na faře, které bylo určeno dětem.

Poděkování vám, kteří se modlíte na úmysly Nového Jeruzaléma. Pán Ježíš řekl: proste a dostanete. Naše víra nás vede k tomu, že prosíme: za nová povolání ke kněžství i řeholnímu životu, za mír a pokoj ve světě i rodinách, za víra v Boha v naší farnosti i kraji, o ochotné lidi, kteří se budou ujímat života farnost a sloužit, za nenarozené děti, mládež. Připojme i děti, které se připravují k přijetí svátostí.

Poděkování všem, kdo jste se zúčastnili sbírky potravin, drogerie pro charitní záchranou sít. Celkem lidé z farnosti Měřín a Uhřínov přinesli na faru 425 kg potravin a hygieny plus 3 100 Kč. Když tyto věci děláme s láskou, ukládáme si poklady v nebi.

Ministranti odjíždí na pouť do Rajhradu v sobotu v 8:35 od fary.   

Světový den dětí vyhlásil papež František na 25. – 26. května a děti zve k setkání nejen do Říma.

Dvě důležité informace:

Liturgická: Pro nás to není nějak nové, ale na přání otce biskupa Pavla zavádíme při slavení mše svaté malou změnu. Týká se postojů při slavení mše svaté: Po zvolání „tajemství víry“ jsme se posadili a mše svatá pokračovala. Nyní se postavíme a modlitba bude probíhat ve stoje. Věřící, pro které by to bylo obtížné vzhledem ke zdravotnímu stavu, se posadí. Ostatní postoje probíhají, jak mají.

Technická: V týdnu jsme se rozloučili s toaletami z 20. století, vedle kostela. Do doby, než budou vystavěny nové, v případě potřeby použijte toaletu v sakristii. Vchod je zvenku.

Přijměte pozvání k Děkanské pouti na Dědkovskou horu. Termín: neděle 5. května. Sraz ve 14 hodin u Kaple v Dědkově.

Přijměte pozvání stát se Donátorem, tedy vstoupit do rodiny malých dárců, kteří pomáhají diecézi finančními prostředky, jsou určeny na platy kněží a pastorační projekty.Otec biskup Pavel zve mladé lidi na diecézní Setkání mládeže do Třebíče. Informace na plakátě u mladých, u kněze. Nezapomeňte se přihlásit. Setkání proběhne ve skupině mladších a starších.