aktuality od28.4. do 5.5.2024

28 Dub

NE: – Pátá neděle velikonoční – 7:45 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci – 9:15 Za farnost.

PO: Svátek sv. Kateřiny Sienské – 7:00  Za obrácení a spásu.

ÚT: – 7:00 Za manžela, sestru, dvoje rodiče a duše v očistci 18:00 Černá

ST: – 17:30 májová pobožnost – 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 25 roků manželství, s prosbou o další pomoc.

ČT: – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek

PÁ: Svátek sv. Filipa a Jakuba, – 17:00 Výstav Nejsvětější svátosti, osobní modlitba, příležitost k přijetí sv. smíření – 18:00 Za celou rodinu, zemřelé a duše v očistci.

SO: – 11:00 Na poděkování Pánu Bohu 18:00 Za Ludvíka Havlíčka, rodiče a celou přízeň.

NE: – Šestá neděle velikonoční – 9:15 Za Aloisii a Marii Bradáčovy a celou rodinu. (Mše sv. zaměřená pro děti) – 14:00 Pouť na Dědkovskou horu.

*****

Aby byl náš chrám čistý, o to se postarají farníci ze skupiny Pavlínov 1. Děkujeme.

Hledají se noví členové „Velké rodiny malých dárců“ Svým finančním obnosem pomáháme diecézi, kněžím, přispíváme na pastorační projekty. Za nově přihlášeného dostává farnost 1000 Kč. Přihlaste se, požádejte o pomoc s vypsáním přihlášky.

Sbírka příští neděle je určena na pronásledované křesťany.

Připomínka: Pouť děkanátu Velké Meziříčí na Dědkovskou horu bude 5. května 2024. Program: 14:00 – sraz u kaple v Dědkově, společný výstup. 15:00 poutní program.

Pamatujme, že naše farnost drží štafetu modliteb na úmysly Nového Jeruzaléma. Modlíme se před mši svatou ve farním kostele, v obcích u putovního obrazu, jakkoliv si zvolíme.

Otec biskup Pavel zve mladé lidi na diecézní Setkání mládeže do Třebíče. Informace na plakátě u mladých, u kněze. Nezapomeňte se přihlásit. Setkání proběhne ve skupině mladších a starších. 

Svátek matek slavíme 12. května.

Modlitební vigilie ve farnosti před Slavností Seslání Ducha svatého, bude18. května večer.

První svaté přijímání bude ve farnosti 26. května.

Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit.

„Víra je drahocenný dar a evangelium hovoří o této drahocenné perle, takže je-li víra opravdu drahocenným darem, musíme jej docenit, přijmout, uchovávat, šířit a dosvědčovat. Zdá se mi, že máme-li být upřímní, musíme si říci, že v církvi jsou velké mezery. Jsou věřící, kteří víru vůbec neznají, nepraktikují, nesnaží se víru pěstovat, nemluvě o chybějícím svědectví. Pokud srdce nehoří, nemůže být víra předávána. Musíme připustit, že jsou zde velké mezery, a dovolím si také říci, že jsou katecheté i kněží, kteří neprezentují víru v její celistvosti a kráse a někdy rozsévají také pochyby a nejistoty. To jsou velmi závažné věci. V některých oblastech církve byl položen velký důraz na sociální, humanitární dimenzi, která je důležitá, ale někdy tak byla víra odstavena na vedlejší kolej. Myslím, že toto je problém a musíme uznat, že také uvnitř církve jsme se dopustili chyb. Podle mého názoru, musíme znovu pochopit, že hříchy proti víře jsou velmi těžké a velmi škodlivé pro církev. Ježíš sám podotýká, «ztratí-li sůl svoji chuť, k čemu bude?» Tuto otázku považuji za velmi vážnou. Jindy Ježíš říká: «Až se vrátí Syn člověka, nalezne na zemi ještě víru?» Musíme si tyto otázky klást a musíme pokorně prosit Boha za hříchy proti víře, kterých jsme se dopustili.“ Hermann Geissler z Kongregace pro nauku víry.