aktuality od 5.5 do 12.5.2024

5 Kvě

NE: – Šestá neděle velikonoční – 9:15 Za Aloise a Marii Bradáčovy a celou rodinu. – 14:00 Pouť na Dědkovskou horu.

PO: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – 7:00 Za rodinu Jašovu, Cejpkovu, živou a zemřelou přízeň.   

ÚT: – 7:00 Za Josefa a Žofii Trojanovy, celou rodinu Trojanovu 18:00 Pavlínov.

ST: – Panny Marie, Prostřednice všech milostí – 17:30 májová pobožnost
– 18:00
Za Vlastu a Františka Kohlovy, rodiče, sourozence a příbuzné.

ČT: – Slavnost Nanebevstoupení Páně – 18:00 Májová pobožnost – 18:30 Za Jiřinu Štěpánkovu, dvoje rodiče, sourozence, rodinu Vítkovu a duše v očistci.

PÁ: – 17:30 Májová pobožnost – 18:00 Za Vladimíra Krejčího a tatínka.

SO: – 7:00 Za Řezníčkovy, vnučku Ilonku, Havlíčkovy, Kašparovy 9:00 Pohřeb pana Josefa Krula z Měřína.

NE: – Sedmá neděle velikonoční – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Františka Pokorného a rodiče, Marii a Josefa Kalinovy, dvoje rodiče, Annu a Jaroslava Urbanovy, živou a zemřelou přízeň – 18:00 Modlitba chvály.

******

Dnešní sbírka je určena na pronásledované křesťany.

Pouť na Dědkovskou horu s názvem děkanská je poprvé. I když již v časech minulých putovali na tuto horu farníci z jednotlivých farností. Dříve jsme byli spojeni úmyslem modlit se za úrodu země a pak i společně děkovat. Dnes je úmyslů více. Spojujeme se v modlitbě za obnovu víry v našich farnostech, za nová duchovní povolání za dobré rodiny, za nenarozené děti, za úctu k životu. Přichází ti, kteří věří, že modlitba je silný prostředek, kterým můžeme změnit sebe i svět, doputovat ke spáse. Přijďte, těšíme se na vás, na setkání s lidmi z okolních farností, kteří kráčí stejnými cestami, ke stejnému cíli, k Bohu. V 14:00 se setkáváme u kaple v Dědkově, v 15:00 začíná společné setkání, nejen při modlitbě, na hoře.

Aby byl náš chrám čistý, o to se postarají farníci ze skupiny Pavlínov 2. Děkujeme.

V týdnu slavíme slavnost Nanebevstoupení Ježíše. Je to velmi významný den na cestě naší víry. Přijďme oslavit nanebevstoupení Ježíše účastí na mši svaté. Mše svatá začíná v 18:30 hodin.  Tímto dnem začíná devítidenní příprava na Slavnost seslání Ducha svatého.

V neděli 12. května slavíme na faře Svátek matek. Začátek je v 14:30 h.

V sobotu 18. května v 19 h. bude modlitební vigilie před Slavností Seslání Ducha svatého.

Farní cukrárna – dnešním dnem začíná farní cukrárna. Je to příležitost k setkání farníků po mši svaté. Cukrárna bude na farní terase ve dvoře. Vstup do dvora brankou vedle fary. Těšíme se na vás. Další příležitost bude 26. května, pak 16. a 30. června.

Pouť v Meziříčku bude 19. května v 11:00 h.  

Co nás čeká 26. května: První svaté přijímání dětí při mši svaté v 9:15 h.  Pouť v Geršově v 11:15 h. Májová pobožnost ve Valše v 16 hodin.

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží tělo – s průvodem po Měříně, bude v neděli 2. června.

Pouť v Černé bude v neděli 9. června v 11 h.

Pouť v Měříně bude v neděli 23. června. Mše svatá v 7:45 a 9:15, ve 14:00 svátostné požehnání.