aktuality od 12.5. do 19.5.2024

11 Kvě

NE: – Sedmá neděle velikonoční – 7:45 Za farnost – 9:15 Za Františka Pokorného a rodiče, Marii a Josefa Kalinovy, dvoje rodiče, Annu a Jaroslava Urbanovy, živou a zemřelou přízeň – 18:00 Modlitba chvály, novéna k Duchu svatému.

PO: Panny Marie Fatimské – 7:00 Za rodinu Cahovu, Královu, Marii Slámovu a Milana Střechu.

ÚT: – Svátek sv. Matěje, apoštola – 7:00 Za rodinu Šanderovu

ST: – 14:00 Pohřeb paní Jaroslavy Vaňkové z Černé – 17:30 májová pobožnost – 18:00 Za Bohuslava Zachu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.

ČT: – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek, starší skupina.  

PÁ: – 17:30 Májová pobožnost – 18:00 Za zemřelého Josefa Smejkala, živou a zemřelou rodinu.

SO: – 18:00 Svatodušní modlitební vigilie – 19:00 Mše Za rodiče Tomanovy, Nožičkovy, zemřelou švagrovou a duše v očistci

NE: – Slavnost Seslání Ducha svatého – 9:15 Za Hedviku a Stanislava, Marii a Františka Vaňkovy a celou přízeň. 11:00 Poutní slavnost v Meziříčku

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla na pronásledované křesťany. Celkem jste darovali 14 230 Kč.

Sbírka příští neděli je určena pro farnost. Probíhá rekonstrukce záchodů u kostela, je třeba provést nezbytnou opravu střechy na kapli v Meziříčku a připravujeme opravu kaple v Geršově.

Poděkování všem, kdo jste připravovali děkanátní pouť na Dědkovskou horu. Také vám všem, kteří jste se poutě zúčastnili a vytvořili společenství modlitby.

Poděkování všem, kdo připravily první farní cukrárnu. Další bude v neděli 26. května po mši svaté v 9:15. První křesťané nazývali tato setkávání Agape a byla pokračováním slavení eucharistie. Cukrárna je příležitostí ke vzájemnému setkání i po bohoslužbě.

Aby byl náš chrám čistý, o to se postarají farníci ze skupiny Měřín 1. Děkujeme.

Přijměte pozvání k oslavě Dne matek. Oslava proběhne dnes odpoledne na faře besídkou dětí a posezením u čaje, či kávy. Začátek je v 14:30.

V čase, který nyní prožíváme, jsme pozváni, abychom se připravovali na příchod Ducha svatého, na slavení svátku Letnic. Modlete se v rodinách, ať osobně nebo jako rodinné společenství. Společná modlitba v kostele probíhá před večerními bohoslužbami, dále v pondělí a úterý v 18 hodin. Završením modliteb je svatodušní vigilie – bdění, které bude v sobotu od 18. hodiny. Začneme modlitebním setkání s obnovou svátosti biřmování,  završíme mši svatou v 19 hodin. Mše sv. je s nedělní platností.

Starost o společenství církve v Měříně se může kromě modliteb projevit i tím, že se staneme donátory pro naši farnost. Děkuji.

Pouť Nového Jeruzaléma bude ve čtvrtek 16. května v Bohdalově. Začátek je v 18 hodin, Hlavním kazatelem bude Dominik kardinál Duka. Děkuji všem, kdo jste nesli štafetu modliteb na úmysly Nového Jeruzaléma, která připadla na naši farnost.

 Chceme-li, aby se naplnila slova modlitby „Po tomto pozemském putování, Maria ukaž nám Ježíše“, je třeba neztratit Ježíše a Marii z očí.