aktuality od 19.5. do 26.5.2024

19 Kvě

NE: – Slavnost Seslání Ducha svatého – 9:15 Za Hedviku a Stanislava, Marii a Františka Vaňkovy a celou přízeň. 11:00 Poutní slavnost v Meziříčku. – 18:00 májová pobožnost ve farním kostele.

PO: Panny Marie, Matky církve a Klementa Maria Hofbauera – 7:00 Za Marii Přibylovu – 18:00 mše sv. v Dědkově. 18:00 Májová pobožnost ve farním kostele.
ÚT: – 7:00 Na poděkování Pánu Bohu a rodinu Zdvihalovu – 18:00 Jersín. 18:00 Májová pobožnost ve farním kostele.

ST: – 17:30 májová pobožnost – 18:00 Za rodiče, manžela a bratry.
ČT: – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek, starší skupina.

PÁ: – 17:30 Májová pobožnost – 18:00 Za rodiče Bublánovy, Hanzlíkovy, bratra a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

SO: – 16:00 Svátost smíření před prvním sv. přijímáním – 18:00 Za Josefa a Věru Dohnalovy, Miroslava Dohnala, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.
NE: – Slavnost Nejsvětější Trojice – první svaté přijímání – 9:15 Za děti, které poprvé přijaly svátosti, jejich rodiny a farnost – 11:30 Poutní slavnost v Geršově – 16:00 Májová pobožnost u kaple Panny Marie ve Valše.

*****

Poděkování všem, kdo jste připravovali modlitbou cestu pro Ducha svatého do naší farnosti, našich životů.

Poděkování za vaši starost o farní společenství v Měříně. Tato starost se může kromě modliteb projevit i tím, že se staneme donátory pro naši farnost.Děkuji.

Poděkování všem, kdo jste připravovali modlitební setkání včera večer a vám, kdo jste se účastnili. “Kristův učedník si nemá jen uchovávat víru a žít z ní, nýbrž ji má i vyznávat, vydávat o ní nebojácně svědectví a šířit ji: „Všichni mají být připraveni vyznat Krista před lidmi a následovat ho cestou kříže v pronásledováních, která církvi nikdy nechybějí.“ (Katechismus)

První svaté přijímání dětí naší farnosti bude příští neděli. Poprvé děti přistoupí ke svátosti smíření v sobotu od 16 hodin. První svaté přijímání je slavnost celé farnosti. Nejkrásnějším způsobem se může projevit tím, že i farníci přistoupí ke stolu Páně. Zvláště rodina dětí, kmotři od křtu, děti z předcházejících roků. Příležitost ke svátosti smíření je kromě soboty také v úterý a ve středu po mši svaté. V tyto dny je také po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a příležitost k osobní modlitbě.

Poutní slavnosti jsou: dnes v Meziříčku, kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a příští neděli v Geršově. Poutní slavnost je také spojena s účastí na stolu Páně. Obě kaple jsou ve vlastnictví farnosti a potřebují opravy. V celé farnosti, tedy i při poutních bohoslužbách je sbírka na opravu.

Příští neděli je tradiční májová pobožnost u kaple ve Valše. Začátek v 16:00. Jak blízko jsou místa, kde Bůh projevil svoji moc a lásku. O těchto místech platí: Ježíš a Maria jsou blízko nás. Již tradičně se také chystá malé občerstvení. Přijměte pozvání.

Slavnost Božího Těla bude 2 června s průvodem po ulicích Měřína. Je to slavnost na přání našeho Pána. Počítejme, přijďme a vyznejme.   

Aby byl náš chrám čistý, o to se postarají farníci ze skupiny Měřín 2. Děkujeme. Pán nás zve, abychom se nejen starali o čistotu jeho domu, ale i směřovali do domu u Pána na věčnosti. Touha po Věčnosti s Ježíšem, ale i při doprovázeni naším pozemským životem, ať naplňuje naše srdce.

Den slavnosti Seslání Ducha svatého, je dnem zrození církve. Ať je církev domovem, který přijímáme, ale i vytváříme