aktuality od 26.5. do 2.6.2024

25 Kvě

NE: – Slavnost Nejsvětější Trojice – první svaté přijímání – 9:15 Za děti, které poprvé přijaly svátosti, jejich rodiny a farnost – 11:30 Poutní slavnost v Geršově – 16:00 Májová pobožnost u kaple Panny Marie ve Valše.

PO: – 7:00 Za Marii Cejnkovu, bratra Karla, živou a zemřelou přízeň.

ÚT: – 17:00  Blízkov – 18:00 Černá – 18:00 Májová pobožnost ve farním kostele.

ST: – 17:30 májová pobožnost – 18:00 Na úmysl dárce.

ČT: – Slavnost Těla a Krve Páně – 7:00 Na úmysl dárce – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek, starší skupina.   

PÁ: – Svátek Navštívení Panny Marie – 14:00 Pohřeb pana Antonína Hnízdila – 17:30 Májová pobožnost – 18:00 Za Marii Rohovskou, manžela Vojtěcha, syna Vojtěcha.

SO: – 7:00 Za Františka Klímu, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

NE: – Slavnost Těla a Krve Páně, průvod – 8:00 Za Karla Peterku a manželku. Po mši svaté eucharistický průvod.

Poděkování všem, kdo jste připravili dnešní slavnost prvního svatého přijímání. Tato slavnost není jen pro těch dvacet sedm dětí a jejich rodiny, ale je slavností nás všech. Také my jsme jednou přijali poprvé. Dnes se zamýšlíme, jak s Ježíše přítomným v eucharistii žijeme.

Poděkování všem, kdo jste pomohli připravit májovou pobožnost u kaple ve Valše i vám, kdo jste se účastnili.

Poděkování všem, kdo jste připravili farní cukrárnu, která byla dnes po mši svaté v 9:15. Zjistěte si prosím další setkání v cukrárně. V červnu se sejdeme ještě dvakrát, samozřejmě, dá-li Bůh.

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky, která byla určena pro naši farnost. Celkem jste darovali 19 050 Kč

Aby byl náš chrám čistý, o to se postarají farníci ze skupiny Měřín 3. Děkujeme. Pán nás zve, abychom se nejen starali o čistotu jeho domu, ale i směřovali do domu u Pána na věčnosti. Touha po Věčnosti s Ježíšem, ale i při doprovázeni naším pozemským životem, ať naplňuje naše srdce.

Prosíme o účast při větším úklidu kostela před poutní slavností sv. Jana Křtitele. Termín bude oznámen příští neděli.  

Slavnost Těla a Krve Páně: Městská rada v jednom českém městě vydala rozhodnutí, aby byly sepsány všechny pamětihodnosti a cenné věci ve všech kostelích. Lidé, kteří byly k tomuto určeni, obcházeli jednotlivé chrámy a dělali soupisy těchto památek, které měly být vyvěšeny na dveřích do kostela. Jeden starý farář, který toto všechno pozoroval, když dělali soupis těchto památek v jeho chrámě, viděl, jak je zajímají starobylé předměty a obrazy. Proto na ten seznam na první místo napsal: Nejvzácnější a nejdrahocennější poklad, který v tomto chrámě máme, je Ježíš Kristus, přítomný ve svátosti oltářní. V těchto dnech prožíváme Slavnost Těla a Krve Kristovy. Možná právě v tomto čase si můžeme uvědomovat, jak velmi nám může eucharistický Kristus chybět. Proto posilněme touhu po eucharistickém Kristu. „Snažte se tedy častěji scházet k eucharistii a k Boží oslavě. Když se totiž často shromažďujete, hroutí se moc satanova a jednota vaší víry láme jeho hrozbu“.(sv. Ignác z Antiochie.)