aktuality od 2.6. do 9.6.2024

2 Čvn

NE: – Slavnost Těla a Krve Páně, průvod – 8:00 Za Karla Peterku a manželku. Po mši svaté bude eucharistický průvod.

PO: – sv. Karla Lwangy a druhů – 7:00 Za rodiče Jonášovy a Smejkalovy, za živé i zemřelé příbuzné a duše v očistci

ÚT: – 7:00 Za Vladimíra Hladíka a celou rodinu Hladíkovu – 18:00 Pavlínov.

ST: sv. Bonifáce 14:00 Pohřeb pana Zdeňka Krále z Blízkova – 18:00 Za zemřelou rodinu Doležalovu, Wasserbauerovu, sestry a 2 švagry.

ČT: – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek, starší skupina.  

PÁ: – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 17:00 výstav Nejsvětější svátosti – 18:00 Za rodinu Škodovu, Vyskočilovu a Simonidesovu.

SO: – Neposkvrněné Srdce Panny Marie – 18:00 Za Marii Javůrkovu, sourozence a jejich rodiny.

NE: – 10. neděle v mezidobí – 9:15 Za Karla Lázničku, živou i zemřelou rodinu Lázničkovu, Pacalovu, Necidovu a Bertu Dujčíkovu – 11:00 Poutní slavnost v Černé.

*****

Při příležitosti letošního Božího Těla přeji nám všem stále hlubší pronikání do tajemství eucharistie a rostoucí touhu po ní, aby v nás mohla rozvíjet svou proměňující sílu.

Poděkování všem, kdo jste pomohli připravit májovou pobožnost u kaple ve Valše i vám, kdo jste se účastnili. Také vám děkuji za pěkné setkání farní rodiny.

Poděkování všem, kdo jste připravovali oslavu Těla a Krve Páně v naší farnosti. Vlastní oslava a účast na ní je svědectvím, že věříme v živou přítomnost Pána Ježíše mezi námi v eucharistii. Vyznáváme, že On je náš Pán a milující Bůh. Tuto víru vyznáváme také každou naší návštěvou u svatostánku v kostele, pozdravem, když procházíme kolem kostela, včasnými příchody na bohoslužby, přijetím svatého přijímání.    

Aby byl náš chrám čistý, o to se postarají farnice ze skupiny Měřín 4. Děkujeme. Pán nás zve, abychom se nejen starali o čistotu jeho domu, ale i směřovali do domu u Pána na věčnosti. Touha po Věčnosti s Ježíšem, ale i při doprovázeni naším pozemským životem, ať naplňuje naše srdce.

Prosíme o účast při větším úklidu farního kostela před poutní slavností sv. Jana Křtitele. Úklid se uskuteční v pondělí od 16:30 h. 

Koncem června budou vysvěceni 3 noví kněží naší diecéze. Milan Pazdera z Křižanova, Lukáš Janoušek z Moravských Budějovic a Dan Martínek z Brna-Husovic. Těšit se tak můžete nejen na svěcení, ale i na slavnostní primiční mše. Novokněze doprovázíme modlitbou. Spolu s kněžími tvoříme Boží lid ve farní rodině. Jsou součástí našich modliteb?

Žijeme ve světě, kde se stále něco mění. Jak a čím žije naše diecéze, naše děkanství. Biskupství: www.youtube.com/watch?v=W4rDTN74Zuw  https://www.youtube.com/watch?v=PZHhswrbXME

Děkanství: https://www.dekanstvi.cz/bannery/5

Pouť za brněnskou diecézi se uskuteční ve Slavkovicích v kostele Božího milosrdenství dne 15. 6. 2024. Mši svatou v 17 hodin celebruje P. Mgr. Pavel Šenkyřík. Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu. Milí přátelé, Zvolme si zástupce, kteří jsou připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené poslance pak doprovázejme svými modlitbami.