aktuality od 9.6. do16.6.2024

9 Čvn

NE: – 10. neděle v mezidobí – 9:15 Za Karla Lázničku, živou i zemřelou rodinu Lázničkovu, Pacalovu, Necidovu a Bertu Dujčíkovu – 11:00 Poutní slavnost v Černé. 18:00 – modlitba chvály

PO: – 7:00 Za rodiče Brabcovy, zemřelou přízeň a duše v očistci

ÚT: – sv. Barnabáš – 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití se požehnaného věku a na úmysl dárce – 18:00 Meziříčko.

ST: – 18:00 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

ČT: – sv. Antonín – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek, starší skupina.  

PÁ: – 18:00 Za Petra a Boženu Foltinovu, rodiče a celou rodinu.

SO: – sv. Vít – 18:00 Na poděkování za dožití se životního výročí.

NE: – 11. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost 9:15 Za Stanislava Urbánka a celou rodinu.

                                                               *****
Poděkování všem za vaše finanční dary ve prospěch farnosti. Celkem jste darovali 8 000 Kč.

Pouť za brněnskou diecézi se uskuteční ve Slavkovicích v kostele Božího milosrdenství dne 15. 6. 2024. Mši svatou v 17 hodin celebruje P. Mgr. Pavel Šenkyřík.

Starost o čistotu kostela je výrazem naší lásky k Pánu Ježíši, přítomnému mezi námi. Poděkování skupině Měřín 4 a všem, kdo jste se k této skupině přidali, z důvodu většího úklidu. Štafetu přebírá skupina Nová Zhoř a Dědkov.

Příští neděli zveme na farní cukrárnu, která bude po mši svaté, začínající v 9:15. Tradiční nabídku doplní malá zmrzlinka pro děti, možná i speciální nabídka ke dni otců, který příští neděli slavíme. Den otců je v Česku slaven každý rok druhou neděli v červnu. Tento svátek slouží k oslavě otců a jejich roli v rodině. Otcové obvykle dostávají dárky a rodiny společně tráví čas.

Rozloučení s našimi zemřelými je velmi důležité. Loučíme se každý, jak umí, či může. Prosím, přijměte ke zvážení dvě, spíše technická opatření: Velkou důležitost má modlitba a svaté přijímání, obětované za spásu nesmrtelné duše. Ke svatému přijímání jdou ti, kteří jsou disponováni, žijí v milosti posvěcující, mají uzavřené manželství v kostele. Všichni, kdo chcete a můžete přistoupit, v daný čas hned povstaňte a přistupujte. Na nic nečekejte. Druhá prosba: k vašemu finančnímu daru jsou na stolcích připraveny dvě plexi nádoby, kde můžete dar na kostel, provoz, v zimě topení, odevzdat. Finančním darem nejen přispíváme na kostel, ale dar je také liturgický úkon, vyjadřující naši spoluúčast na oběti. Děkuji za pochopení.

Dvě „muchy“ jedním rozhodnutím, aneb stát se donátorem.  Přijměte tato slova pro oživení informace i k rozhodnutí, podle uvážení a možností. S radostí mohu oznámit, že na výzvu stát se donátorem, odpovědělo již z farnosti několik lidí. Stát se donátorem je způsob, jak se zapojit do ekonomického života diecéze, farnosti. Darované prostředky slouží k podpoře pastoračních aktivit, oprav objektů a jako podpora platů pro kněze. Donátoři, to je velká rodina malých dárců. I z malých darů vzniká velké dílo. Za každého nového dárce získá farnost 1000 Kč. (Snad bychom to také mohli využít) Částku si donátor volí sám. Více informací: Donator.cz, přihlášky jsou i na stolcích u vchodu do kostela.