aktuality od 16. 6. do 23. 6. 2024

15 Čvn

NE: – 11. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost 9:15 Za Stanislava Urbánka a celou rodinu.

PO: – 7:00 Za Otakara a Libuši Salašovy, syna Otakara a zemřelé děti. 18:00 Blízkov.

ÚT: – 7:00 Za Jana Veselého, živou a zemřelou rodinu, rodinu Veselých, Teplých a duše v očistci 18:00 Jersín.

ST: – 17:30 Černá – 18:30 Za rodiče Melicharovy a Jurovy.

ČT: – 18:00 Modlitba růžence – 18:30 Modlitby matek, starší skupina.  

PÁ: – 18:00 Za Boženu a Jana Zemanovy.

SO: – Kněžské svěcení v Brně. Úmysl mše svaté je přeložen na úterý.

NE: – 12. neděle v mezidobí – Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele -7:45 Za Marii a Karla Peterkovy, rodinu Chlubnovu, Peterkovu a Pólovu 9:15 Za farnost – 14:00 Te Deum a svátostné požehnání.

Starost o čistotu kostela je výrazem naší lásky k Pánu Ježíši, přítomnému mezi námi. Poděkování skupině Nová Zhoř a Dědkov. Díky objektivním okolnostem to ani nebyla skupina. Přesto děkujeme, neboť kostel očistou prošel. Štafetu přebírá Meziříčko.

Další poděkování: Pokud jste si všimli, že je v kostele něco jinak, nemýlíte se. V rámci přípravy na poutní slavnost byla opravena pošpiněná malba. Poděkování směřuje k těm, kdo na tom mají podíl.

Poděkování patří všem, kdo mají podíl při finišování rekonstrukce toalet. Poděkování těm, kdo se zapojili a ještě zapojí. Poděkování všem, kdo mají oči otevřené a vidí, co by se ještě dalo opravit a vylepšit.

Poděkování všem, kdo svojí službou přispíváte k provozu kostela i fary.

Poděkování všem, kdo připravují farní cukrárnu, která je dnes po mši svaté, začínající v 9:15. Další bude poslední neděli v červnu ve stejnou dobu.

Sbírka příští neděli, při poutní slavnosti je určena pro farnost.

Ukončení školního roku bude při mši svaté v úterý 25. 6. v 16 hodin. Děti, vhodné je na závěr roku přistoupit i ke svátosti smíření. Po mši svaté bude setkání děti, rodičů na farní zahradě.

V rámci jubilejního roku (2025) bude z české republiky pouť do ŘÍMA. Termín a předběžný program je na kartičkách. Informace u kněze.

Kněžské svěcení bude v sobotu 22. 6. v 9:00 v Brně. Primiční mše svatá v Křižanově bude 29. 6. v 14:00 – novokněz Milan Pazdera, 23. 6. v 15:00 v Moravských Budějovicích – novokněz Lukáš Janoušek, 29. 6. v 14:00 v Brně Husovicích – novokněz Daniel Martínek.  

Tradiční pěší i nepěší pouť do Kostelního Vydří bude od 19. 7. do 21. 7. 2024.

Připravujeme tradiční posezení na faře na počátku prázdnin. Neděle od 14:00 do 18:00. Určeno pro všechny, kdo chtějí.

V jedné legendě se mluví o tom, jak se Ježíš po skončení poslání na zemi vrátil do nebe. Naproti mu přišel anděl a zajímal se o to, jak se mu dařilo na zemi. Ptal se: Dokončil jsi vykoupení? – ano je hotové. Anděl pokračoval, A kdo to nyní rozhlásí? – Řekl jsem to Petrovi, Janovi, Filipovi a všem ostatním apoštolům. Anděl ještě nebyl spokojený a ptá se: a co když zklamou? – Ježíš rázně odpověděl: Nemám jiný plán, ale oni nezklamou.

Možná se ptáme: Je to vůbec možné, že nám Ježíš důvěřuje v tak důležité věci, jako je hlásání evangelia.