aktuality od 23.6. do 30.6.2024

22 Čvn

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 23. 6. do 30. 6. 2024

NE: – 12. neděle v mezidobí – Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele –
7:45 Za Marii a Karla Peterkovy, rodinu Chlubnovu, Peterkovu a Pólovu 9:15 Za farnost – 14:00 Te Deum a svátostné požehnání.

PO: – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 18:00 Za rodiče Blažkovy, dceru Marii, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

ÚT: – 16:00 Na poděkování Pánu Bohu, živou a zemřelou rodinu

ST: – 18:00 Za Radomíra Izdného, rodinu Izdných a rodinu Zemanovu.

ČT: – sv. Cyrila Alexandrijského – 18:00 Za rodiče Pólovy, syna a dceru, za živou a zemřelou rodinu. 

PÁ: – Mše sv. není

SO: – Slavnost sv. Petra a Pavla – 7:00 Na poděkování a úmysl dárce

NE: – 13. neděle v mezidobí 7:45 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 9:15 Za farnost.

********

Starost o čistotu kostela je výrazem naší lásky k Pánu Ježíši, přítomnému mezi námi. Poděkování skupině z Meziříčka. Štafetu přebírá Geršov a Pustina.

Poděkování všem, kdo se zapojili do výzdoby chrámu k dnešní slavnosti, úklidu po rekonstrukci toalet.

Poděkování všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem přispěli k dnešní slavnostní liturgii.

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky. Sbírka je určena pro farnost, sbíráme také na opravy kaplí v Geršově a Meziříčku.

Přijměte pozvání ke společnému ukončení školního roku, které se koná v úterý 25. června. Začátek je v kostele – mše svatá v 16 hodin, následný program na farní zahradě nebo na faře. Nebude chybět ani občerstvení.  Děti, vhodné je na závěr roku přistoupit i ke svátosti smíření.

V rámci jubilejního roku (2025) bude z české republiky pouť do ŘÍMA. Termín a předběžný program je na kartičkách. Kartičky a informace u kněze.

Vkládáním rukou biskupa Pavla a modlitbou byli vysvěceni na kněze tři kandidáti.

Primiční mše svaté: Křižanov 29. 6. v 14:00 – novokněz Milan Pazdera, 23. 6. v 15:00 v Moravských Budějovicích – novokněz Lukáš Janoušek, 29. 6. v 14:00 v Brně Husovicích – novokněz Daniel Martínek. Novokněz Daniel Martínek nastupuje jako farní vikář do Velkého Meziříčí. Vyprošujme novokněžím i stávajícím kněžím hojnost Božích darů do služby.   

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským národem.