aktuality od 2.6. do 9.6.2019

1 Čvn

7. velikonoční neděle                                              2. 6. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: – 9:15 – Za rodiče Moravovy. 10:45 – poutní mše sv. v Geršově .

PO:  – 7:00 – Za růžencové bratrstvo z Dědkova.

ÚT: – 7:00 –  Za Jiřího Klímu a rodiče, za rodiče Čermákovy a 2 dcery a duše v očistci.

STŘ: – 7:00 – Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dohnalovy a Dufkovy.

ČT: – 7:00 – Za Štěpánku Čadovu, manžela, 2 rodiče, Boží ochranu pro celou rodinu.   

PÁ: – 18:00 – Za rodinu Pužovu a Bartákovu, na poděkování za 50 let společného života.

SO – 7:00 – Za rodinu Novotných a Zachovu 11:00 za novomanžele

Ne: Slavnost Seslání Ducha svatého  7:45 – za farnost  9:15 – Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela Pustina Geršov, následuje Blízkov.  

Poděkování, za dary pro farnost 2000 Kč.

Poděkování za dary do sbírky ve prospěch křesťanů Blízkého východu. Darovali jsme celkem 29 825 Kč.

Sbírka příští neděle je určena pro charitu.  

Poděkování všem, kdo jste připravili a účastnili se májové pobožnosti u kaple Panny Marie ve Valše.

Novéna – devět dní intenzivní modlitby. Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká apoštolům: „Přijměte Ducha svatého!“ (Jan) Dnes se obrací na každého z nás a říká: „Přijměte Ducha svatého a buďte silní ve víře.“ Novénou, kterou se začínáme modlit po slavnosti Nanebevstoupení Páně, si chceme uvědomit, čím jsme se, skrze Ježíše a Ducha svatého, stali. Chceme sobě i světu vyprosit milost prožívání tohoto obdarování.

MODLITEBNÍ VIGILIE PŘED SLAVNOSTÍ Seslání Ducha svatého bude 8. 6. od 19:00 hod.

Modlitbou a dalším spojením s Ježíšem, píšeme dějiny církve 21. století. Biblická kniha Skutků apoštolských má 28 kapitol. Křesťané současnosti píší 29. a další kapituly.

Setkání těch, kdo se připravují k přijetí SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ, bude v sobotu v 17:30 hod. na faře.