aktuality od 9.6. do 16.6.2019

11 Čvn

Úmysly mše svatých:

Ne: Slavnost Seslání Ducha svatého 7:45 – za farnost  9:15 – Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

PO:  – 7:00 – Za rodinu Oulehlovu, Kafkovu, živou a zemřelou rodinu 18:00 – Meziříčko   19:00 – Dědkov.

ÚT: – Památka sv. Bruna – 18:00 – Pavlínov.

STŘ: – 18:00 – Za rodiče Brabcovy, zemřelou přízeň a duše v očistci.

ČT: – Svátek Ježíše Krista nejvyššího s věčného Velekněze – 7:00 – Za Františka Sedláka, Josefa Vávru a 2 rodiče.

PÁ: – sv. Atanáše – 18:00 – Za zemřelé rodiče Pólovy, živou a zemřelou rodinu.

SO – sv. Víta – 14:30 – Na úmysl dárce a všechny pozvané. 19:00 – Za Marii a Františka Cahovy, rodiče Cahovy a Horáčkovy.

Ne: Slavnost Nejsvětější Trojice 9:15 – za farnost 11:00 – Poutní slavnost Černá.


Informace pro farnost Měřín


O čistotu kostela Blízkov, následuje Černá. 

Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli na charitu. Sbírka 16. 6. a 23. 6. je určena pro farnost. 30. 6. je sbírka na bohoslovce.

Setkání poutníků do Krakova se uskuteční v neděli 16. června v 19 hodin večer na faře. 

Poděkování všem, kdo jste se zúčastnili modlitebního setkání při včerejší Svatodušní vigilii. Vězme, že ten, kdo se modlí, připravuje a vytváří nové časy, nový život.

Prosím všechny dobrovolníky k zapojení do předpouťového úklidu našeho farního kostela. Domluvte se se skupinami, které mají úklidovou službu v týdnech před poutí.

Úklidové skupiny z některých obcích věkově stárnou a prochází nemocemi a jen s velkými obtížemi vykonávají úklidovou službu. Prosím o další ochotné lidi, kteří by pečovali o Boží stánek a náš kostel. Dejte o sobě vědět. Děkuji.