aktuality od 16.6. do 23.6.2019

16 Čvn

Slavnost Seslání Ducha svatého                            16. 6. 2019


Úmysly mše svatých:

Ne: Slavnost Nejsvětější Trojice 9:15 – za farnost 11:00 – Poutní slavnost Černá.

PO:  – 7:00 – Za Libuši a Otakara Salašovy, Bořivoje Řezníčka, Jiřinu Sýkorovu a zemřelé děti 19:00 – Jersín.

ÚT: – 7:00 – Za Karla Matějíčka, manželku, sourozence a duše v očistci.

STŘ: – 18:00 – za rodiče Holubovy, Šlechtickovy, živou a zemřelou rodinu.

ČT: – Slavnost Těla a Krve Páně – 7:00 – Za dobrodince 19:00 – Za Boženku Foltynovu, sourozence, 2 rodiče, manžela a duše v očistci.

PÁ: – 18:00 – Za Františka Klímu, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

SO – Kněžské svěcení Brno

Ne: Poutní slavnost 7:45 – Za Aloise, Marii a rodinu Bradáčovu 9:15 – za farnost 14:00 – Te Deum a svátostné požehnání.

Informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Černá, následuje Jersín.

Setkání poutníků do Krakova se uskuteční dnes v 19 hodin večer na faře. 

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli přispěli do sbírky na charitu. Celkem jsme darovali 17 410 Kč. Poděkování za dary pro farnost v celkové částce 4 000 Kč. Dnešní sbírka a sbírka při poutní slavnosti je určena pro farnost. 30. 6. je sbírka na bohoslovce.

Pro připomínku: Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Kapli, která nese tento titul, najdeme v naší farnosti v Chlumku.  Kaple prošla rozsáhnou opravou a je ve zprávě obce.

Ve čtvrtek slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Tento den je doporučení svátek, měli bychom být tedy na mši svaté. Svoji víru v přítomnost Ježíše v Nejsvětější svátosti vyjádříme při mši svaté ráno v 7 h. a večer v 19 hod. Součástí večerní mše svaté bude průvod v kostele. Letošní rok průvod, z důvodu poutě, venku nebude. Maminky prosím, aby přesto vypravily družičky.

Pozvání: Jednota Orel, spolu s farností připravují na poutní slavnost Svatého Jana Křtitele výstavu obrazů pana Bohumila Šmída, Anežky Kupčíkové a Elišky Veselé. Výstava se otevírá na faře, po mši svaté v 10:30 hod a bude otevřená do 17. hodiny. V pondělí bude ke shlédnutí od 13:00 h. do 17:00 h. Výstava je uspořádaná u příležitosti životního jubilea pana Šmída.

Zakončení školního roku bude ve čtvrtek 27. června, v 17:00 h. mši svatou a následným setkáním na farní zahradě. V případě špatného počasí na faře. Prosím o ochotné pomocníky. Vhodné zakončení školního roku je také svátost smíření. Do prázdninového času s čistou duší.