aktuality od 23.6. do 30.6.2019

24 Čvn

Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele       23. 6. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: Poutní slavnost Měřín 7:45 – Za Aloise, Marii a rodinu Bradáčovu 9:15 – za farnost 14:00 – Te Deum a svátostné požehnání.

PO: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 18:00 – Blízkov  19:00 – Na poděkování za dožití požehnaného věku.

ÚT: – 7:00 – Za Josefa a Josefku Peterkovy a duše v očistci. 19:00 – Černá.

STŘ: – 14:00 Pohřeb paní Novotné z Geršova 18:00 – Za Boženu a Jana Zemanovy, rodiče a sourozence.

ČT: – sv. Cyrili Alexandrijský – 17:00 – Na poděkování Pánu Bohu a uplynulý školní rok.

PÁ: – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 7:00 Na dobrý úmysl 18:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, adorace 19:00 –

SO – Slavnost sv. apoštola Patra a Pavla 7:00 – Na poděkování Pánu Bohu 10:30 – Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života.

Ne: 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Stanislava Urbánka, 2 rodiče, Boží požehnání pro živou a zemřelou rodinu.

Informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Jersín, následuje Pavlínov 1.

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do úklidu kostela, výzdoby kostela, všem, kdo se podle svých možností staráte o okolí kostela i farní budovu a zahradu.

Poděkování všem, kdo budujete farní rodinu svými modlitbami a obětmi.

Poděkování všem, kdo jste přichystali oslavu Slavnosti Těla a Krve Páně a poděkování i za účast na slavnosti.

Poděkování všem, kdo svým aktivním zapojení utváříte krásu liturgie.

Poděkování všem, kdo jste minulou neděli a dnes přispěli do sbírky na farnost.

Poděkování všem, kdo přispějete do sbírky příští neděli, která je určena na bohoslovce.

Mše svatá za všechny dobrodince farnosti bude v pátek v 7 hodin ráno.

Rodiče a děti i ostatní věřící, přijďte společně poděkovat Pánu Bohu za uplynulý školní rok. Mše svatá začíná ve čtvrtek v 17 hodin. Po mši svaté společný program na farní zahradě.

Oznámení pro poutníky do Krakova: sraz poutníků je 1. 7. již v 4:15 hod. Je to oproti původnímu plánu dříve!

V rámci životního výročí pana Šmída a poutní slavnosti je možné shlédnout výstavu obrazů za faře. V neděli od 10:30 do 17. hodiny, v pondělí od 13:00 do 17:00 hod. Všechny srdečně zveme.

DVD z prvního svatého přijímání jsou k odběru na faře. Prosím rodiče, aby si je vyzvedli do konce školního roku.

Fotografie z prvního sv. přijímání si prohlédnete a objednáte u pí fotografky. Zajděte k ní co nejdříve! Lze se domluvit i telefonicky. Č. t. 732 844 537. Pokud ještě zvažujete objednávku fotografií z minulých let, učiňte tak neprodleně. Pozdější objednávka již nebude možná.