aktuality od 30.6. do 7.7.2019

30 Čvn

13. neděle v mezidobí                                              30. 6. 2019

Úmysly mše svatých:

Ne: 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Stanislava Urbánka, 2 rodiče, Boží požehnání pro živou a zemřelou rodinu.

PO: – 7:00 – Za dobrodince

ÚT: – 18:00 – Bohoslužba slova

STŘ: – Svátek sv. Tomáše – 18:00 – Bohoslužba slova.

ČT: – sv. Prokopa – 7:00 – Za Karla Cejnka a rodiče Cejnkovy. 19:00 – Pavlínov

PÁ: – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 7:45 – Za Bertu Dujčíkovu, rodinu Necidovu a Josefa Procházky.

SO –14:00 – Pohřeb pana Jana Zemana 19:00 – Za Jana Růžičku a manželku.

Ne: 9:15 – Za Josefa Vaculu, sestru a 2 rodiče.

Informace pro farnost Měřín

O čistotu kostela pečuje Pavlínov 1, následuje Pavlínov 2.

Poděkování všem, kdo jste přispěli o poutní slavnosti do sbírky na farnost, Darovali jste celkem 28 250 Kč.

Poděkování za dary 5000 Kč. Poděkování všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky, která je určena na bohoslovce.

Poděkování rodičům i dětem, za společné ukončení školního roku zde v kostele. Poděkování všem, kdo jste spojili vstup do prázdnin se svátostí smíření. Poděkování všem, kdo jste se podíleli i na organizaci zakončení. Pán Vám žehnej.